Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 december 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

December 2021

God dag på er kära ljusarbetare i denna December 2021. Så tiden går i dualitet. På ett sätt har året flugit förbi. Det verkar vara bara igår som det var januari, och det har kommit så många löften om datum och händelser och upprymdheten över vad vi hoppades skulle bli ett snabbt avslöjande.

Allt skulle avslöjas på de vanliga nyhetskanalerna. Sanningssägarna, alternativa medier, som vi så ivrigt tittar på, försäkrade oss om att det skulle göras tillkännagivanden, avslöjanden av sanningen och att de vanliga medierna skulle tas ned.

Vi längtade så efter att detta skulle hända. Vi längtade så efter att kunna tala med dem fortfarande kvar i den låga vibrationen i tredje dimensionens tumult. Vi längtade så efter att de skulle vakna upp från sin programmerade villfarelse, till sanningen om deras odödliga själs natur.

Detta har inte hänt. Och våra bröder blir mer och mer infångade i sin förvrängda uppfattning, så vi kan inte längre kommunicera med dem.

De är ännu inte energetiskt i linje med en frekvens där de kan skilja sant från falskt. De har inte visdomen att urskilja annat än sådant de gång på gång blivit tillsagda.

Och de ord de varje dag hör från de vanliga medierna, med alla de negativa och skrämmande upprepningarna, har tyngre och tyngre hypnotiserat dem till rädsla och terror.

Vi är verkligen kraftfulla varelser. Oavsett vilken dimension vår jordliga verklighet befinner sig i, eller vilken övertygelse vi har, har vi inte gett bort vår makt till några utomjordingar eller blivit övertagna av mörka andar.

Varje dag, på varje sätt, utövar vi vår otroliga makt, som skapare, i denna planeten jordens skolsal som är vårt mänskliga liv.

De tankar och ord vi brukar tänka, är magiska trollformler. De är koder som ger oss makt. De styr vår verklighet. De avgör vad som händer med oss mänskliga varelser här på jorden.

Med tankar och ord är vi skapare av vår verklighet, precis som Gud, Källan, är skapare av universum. När Gud skapade jorden sa han först ordet. Det vill säga, han uttalade vad han tänkte och föreställde sig och så blev jorden, från denna föreställning, skapad.

Och på samma sätt, genom tanke, ord och därav följande vision, skapar vi vår egen verklighet. Det är därför som varje tanke vi tänker, varje ord vi uttalar, är en bön.

Det är orsaken till att de i tredje, fjärde och femte dimensionerna av medvetande upplever olika verkligheter, för de uttalar olika ord.

Den tredje dimensionen är sfären av unga själar, sfären av dualitet. Den sfär av lidande vi är här för att uppleva. För lidandet leder till medkänsla och förståelse för varandra. Lidande expanderar vårt medvetande och vår kunskap om den kärlek vi verkligen är.

Och det lidandet skapas av det sätt på vilket världen är inrättad. I den tredje dimensionen är separation och splittring dagens ordning. Våra föräldrar, våra vårdhavare, regeringar och religioner är alla inrättade för att träna oss att känna skam och skuld.

Vi tillsägs med ord att vi inte är tillräckligt bra. Vi är syndiga, vi gör aldrig något rätt. Så vi befinner oss i ständig rädsla. För att må bättre måste vi låtsas att vi är överlägsna.

Vi dömer dem omkring oss som underlägsna. Vi projicerar de ord vi tror om oss själva på dessa andra. Detta är vad separation och dualitet handlar om.

Så de ord vi använder är negativa. Vi sticker och pekar på varandra. ”Det där var dumt”. ”Du vet verkligen inte vad du gör”. ”Jag hatar dig”. ”Du gör mig arg”. ”Det är ditt fel”. ”Du gör aldrig något rätt”. ”Jag är sjuk, jag har cancer. Jag har diabetes, jag dör”. ”Jag är fattig, jag har inte råd med något. Jag är hemlös”. Så går det på.

Och vi svär, vi är avundsjuka, vi är giriga, vi är arga. Vi hotar att döda och lemlästa varandra. Och med dessa hårda tankar och ord startar vi krig. Vi skapar splittring, vi skapar sjukdom då vi bekrigar varandra och världen.

Till och med i denna lågt vibrerande tredje dimension är vi mäktiga. För de hårda och tunga tankarna och orden är generatorer för tillståndet i vår värld.

I den fjärde dimensionen börjar vårt medvetande att vakna upp och det tredje-dimensionella trossystemet förefaller absurt. Men vi ser oss fortfarande som separata från varandra. För, då vi blir medvetna om vad vi blivit lärda, kan vi mycket väl bli arga och förbittrade på det samhälle som planterat en så negativ förståelse i oss.

Vi ser oss själva som överlägsna. Vi befinner oss fortfarande i dualitet, vi mot dem. Vi bedömer oss själva som ”vakna”, medan vi bedömer andra som ”sovande”. Vi dömer dem för deras diet, för deras antagonistiska tal, för att de säger att vi är för känsliga, för att de inte respekterar djur och natur, eller den skönhet i världen vi nu så tydligt ser.

Ändå har vi vuxit. Vi söker inte längre materiella saker, vi söker kunskap och förståelse. Vi märker de underliggande budskapen som media spyr ut och har svårt att tro att våra bröder är så sinnesstyrda att de tror på lögnerna som upprepas till dem varje dag.

Och vi försöker, som vi försöker, övertyga våra lågt vibrerande bröder att de tänker fel. Och upptäcker gång på gång, att detta inte går. För deras universum av medvetande befinner sig i ett snävt frekvensband, som inte kan höjas förrän själen har fullgjort sin resa i den tredje dimensionen.

Men åter, i denna fjärde dimension är vi kraftfulla varelser, för även här skapar våra ord vår verklighet. Vi befinner oss fortfarande i dualitet. De ord vi talar och de tankar vi tänker separerar oss fortfarande från våra bröder, håller oss fortfarande i rädsla för deras reaktioner.

Även om vi känner källans kärlek, har vi inte lärt oss att vi alla är ett. Vi har inte lärt oss att totalt älska oss själva och alla våra bröder som går genom planeten jordens skola.

Vi har inte lärt oss att inget fel någonsin begångits, och att varje människa befinner sig på en gudomlig resa. Vi sticks och pekas på för vårt omdöme, vår önskan att undervisa, vår överlägsenhet. Vi har ännu inte frid i våra hjärtan i vetskapen om att kärlek, Källan, styr världen.

I den femte dimensionen når vi enhetsmedvetande och egot faller, viljan att kontrollera faller och dömande tonar ut. Vi inser att mörkret i världen är en direkt spegling av vårt tänkande och de ord vi uttalar om världen.

Vi försöker inte längre förändra dem omkring oss, eller världen, istället börjar vi heala oss själva. Kärleken som växer inom oss börjar översättas i medkänsla och förståelse för den yttre världen och planeten jordens mänskliga hjälteresa.

Vi inser att våra ord och vårt tänkande om världen skapar den värld vi ser. Kärlek är den enda makten. Vi aktar på våra ord så att de är positiva och kärleksfulla.

Vi strävar att uppmuntra och lyfta upp alla omkring oss. Vi använder bejakande uttalanden om oss själva och andra. Vi älskar oss själva och alla våra bröder, inte för egots personlighet, utan för själen inom.

Själen, den del av källan som är den droppe av gudomligt medvetande vi verkligen är. Den outsägliga, odödliga gnista av Gud som kom till jorden för att uppleva lidande för att lära sig större kärlek. Vi förstår att Gud, källan, finns inom var och en av oss, oavsett vilken dimension vi befinner oss i.

Borttagandet av vår tredje-dimensionella programmering är upplysning. Vi är upplysta från våra rädslor och lidandet lämnar oss.

Så, kära ni. Vi är verkligen kraftfulla varelser. Den femte dimensionen som vi alla rör oss mot är en förunderlig sfär av kunskapen, flödandet och glöden i kärlek. Kärlek är ingen känsla. Kärlek är en nivå av medvetande i vilken glädje, visdom, urskillning, frid, medkänsla och så mycket mer som är underbart, är inbäddat.

Själsresan för alla mänskliga varelser är att återvända till den kärleksvibration från vilken vi alla härrör. Att återvända till den kärleksvibrationen, genom vårt lidande, då vi själva växt till större, mer kärleksfulla, visare och mer förstående själar.

Så det bästa återstår fortfarande. De vita hattarna, ljusalliansen som lägger upp vår rutt till den femte dimensionen, rör sig försiktigt och sakta bakom kulisserna.

De gör sitt bästa för att undvika störande uttalanden eller splittrande tumult. Var tålmodiga, kära ni, tala ord av kärlek, heala er själva. Allt står väl till i vår värld, för, då vi rör oss in i den femte dimensionen, det bästa återstår fortfarande.

Vi är Verkligen Välsignade och Mäktiga Varelser.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...