Maria Magdalena via Natalie Glasson 9 april 2021

 

Maria Magdalena via Natalie Glasson 9 april 2021

Medkännande hjärta av Maria Magdalena

Kanaliserad genom Natalie Glasson

Älskade skinande varelser av ljus på Jorden, jag är Maria Magdalena; Jag är här för att stödja er, för att hålla er i uppstigningens, upplysningens och Skaparens lycksaliga frid just nu. Jag är här för att älska er, vara närvarande med er, för vi är gamla vänner. Jag har anslutit till var och en av er förut, antingen på Jorden eller i de inre planen. Det finns en kärlek mellan oss som är så ren och sann, för vi har öppnat våra hjärtan för varandra och delat våra hjärtans lycksaliga nåd, som är själva essensen av Skaparen. Ni är alla gudomligt förbundna med Mästare Jesus energi och har arbetat tillsammans med oss ​​båda någon gång, för vi är alla en. Ni kan ha blivit undervisade av oss båda, antingen på Jorden eller de inre planen, eftersom ni eller en aspekt av er själsgrupp, kan ha varit en lärjunge, en av de 144 lärjungarna som stödde vårt uppdrag på Jorden. Mästare Jesus och Jag har arbetat mycket med många själar, för att hjälpa och stödja uppstigningsprocessen som sker just nu.

Vänta inte på uppstigningen mina kära, den är redan här. Vi är närvarande med er nu för att hjälpa er känna och erkänna er koppling till uppstigningsprocessen, som sker på Jorden. Nu är det dags att verkligen länka till de energier som förankras på Jorden, men ännu viktigare till de energier som flödar från Skaparen till er själ och genom ert hjärtchakra. De energier som väller ut nu från ert hjärta är verkligen lycksaliga, eftersom de finns närvarande för att stödja er egen omvandling och för att stödja tillväxten och uppvaknandet av alla på Jorden. Ni tar var och en fram en lycka från ert hjärta för att samla på Jorden, och uppmuntrar Jorden med en högre vibration och ett perspektiv som man aldrig tidigare har upplevt. Ert hjärtchakra är porten genom vilken det gudomliga kan komma in och förkroppsligas, eller för att finnas inom er. Det är på grund av detta som varje person behöver fokusera på att vakna, healas, expandera och stärka hjärtchakrat.

Jag är medveten om att många av er hängivet har fokuserat på era hjärtchakran i många år för att uttrycka kärlek, men just nu har det aldrig varit viktigare eftersom ert fokus kombinerat med energierna förankrade på jorden och i er själ, kommer att möjliggöra en djupgående kärleksaktivering och väcka kärleken i all dess prakt och styrka inom er. Kärlekens Era är över oss, och den kan manifesteras genom ert medkännande hjärta som en port för det gudomliga att komma in genom, vilket stöder er övergång och hela planetens uppstigning. Det medkännande hjärtat jag talar om är bara ett verktyg, en existens eller ett fokus av ert hjärta; det är den rikedom av kärlek som finns inom er som är av oerhört stor betydelse. Många mästare och jag själv har talat om att utstråla er kärlek, men nu är det dags att ägna er åt denna övning, för ni kommer att se expansionen och gudomligheten inom er närma sig ett klimax, och intensiva energier för uppstigning förankras på Jorden.

Se ert medkännande hjärta som en port till gudomligheten inom er, låt kärleken som redan finns i överflöd inom er svälla och utstrålas vida omkring, dra Skaparens kärleksenergier till er och till ert medkännande hjärta med en större intensitet.

Vid den här tiden då många människor kan uppleva utmaningar, eller får vägledning för att frigöra allt som inte längre behövs i deras verklighet, sinnen, känslor och i hela varelsen, då kommer det medkännande hjärtat att erbjuda er en plats för centrering, balans och styrka, eftersom ni behöver dela ert medkännande hjärta och all flödande kärlek med er själva.

Moder Maria är också här, hon vill arbeta med er, vagga er, älska er, heala er, just nu, för hennes energi, hennes moderliga medkännande energi, finns här för er. Ni kanske eller inte känner att ni upplever Moder Marias energi eller hennes närvaro, men lita med säkerhet på att hon är med er. Moder Maria vill lägga händerna på er rygg för att stödja er varje dag vi rider tillsammans på vågen av uppstigning.
Moder Maria vill arbeta med er nu för att hon älskar er villkorslöst, men det finns ett större syfte, det beror på att ert ljus är så starkt och hon vill stärka det så att ni kan utstråla ljuset mer vidsträckt för att stödja andra. Moder Maria ser era varelsers storslagenhet och vill då ge er sin medkänslans energi, som hon kanaliserar från Skaparens gudomliga moders- och fadersenergi. Moder Maria förstår att det är medkänslans egenskap och energi som behövs vid denna tid av uppstigning.

Det är lämpligt och oerhört viktigt att ni ger er själva medkänsla, tillåter er att vara medkännande med er själva i alla era handlingar, tankar och upplevelser, eftersom ni uppnår så mycket just nu och då behöver ni hedra er själva med medkänsla. Det är viktigt att förstå att varje människa på Jorden upplever uppstigningens utmaningar och skiften, så ni behöver vara medkännande med varje människa på Jorden. Det innebär inte att ni ger bort er kraft, utan ni ger av er kärlek, för genom att vara i det gudomliga flödet av kärlek får ni ett överflöd av kärlek till er själva. Låt denna kärlek flöda genom er och sedan flöda ut i alla riktningar, för att ni vet att det finns en ständigt flödande vibration av kärlek, och därför behöver ni inte hålla fast den kärlek som ges till er, eftersom ni vet att ni alltid kommer att få mer. Det ögonblick ni låter denna kärlek flöda från er varelse som medkänsla, det ögonblicket får ni en högre och mer intensiv vibration av kärlek till er själva.

Så var medveten om att Moder Maria arbetar med er. Detta kan trigga vissa känslor inom er under dagen eller de kommande dagarna, för att ni måste älska er själva för kunna vara medkännande mot er själva. För att ni ska kunna älska er själva så måste ni se er själva som er sanning, och det innebär att de gränser, blockeringar, murar ni satt upp mot kärleken, måste falla mer än någonsin. Och när dessa hinder ni satt upp mot kärleken faller, kommer ni att känna er mer utsatta än ni någonsin tidigare har känt i ert liv eller verklighet. Det är från denna känsla av att vara utsatt, vilket ni kan tolka som svag eller sårbar, som er styrka kommer att öka, en styrka av rena Skaparenergier. Det är från denna känsla av att vara oskyddad mot illusioner, gränser, begränsningar eller rädsla, som ni kommer att se er sanning. Med erkännandet av er sanning tillåter ni er att helt enkelt existera som er sanning. Ni helt enkelt är.

Även när ni ibland mediterar, frigör energier eller rensar er varelse så skyddar ni er, skyddar er själva, kontrollerar energierna, ni erkänner inte själva essensen, hur ni mår på alla nivåer av er varelse eller vad essensen säger till er. Om ni ger er själva medkänsla, om ni tillåter er att bli sårbara och fria från gränser eller begränsningar, så finns det inget som distraherar er från den vackra essensen inom er. Ni vet i samma stund att det inte finns något som hindrar er, för ni bara är. Då kommer helt enkelt ett behov av att slå samman era energier med Skaparen, och ni kommer att vara som en flamma som stiger högt, lyser starkt och lyser även i de mörkaste vrår. Genom fokus på ert medkännande hjärta och uttrycket av medkänslan, aktiveras er styrka, och som ljusarbetare behöver ni vara starka. Att vara stark är att vara centrerad. Ni behöver inte alltid vara starka. Men ni kommer att upptäcka att även i ett sorgligt ögonblick, även när ni känner er sårbara, så finns det en styrka i kärnan inom er som håller er uppe, bär er framåt och upprätthåller fridens energi, det är den som just nu byggs upp.

Moder Maria ber er att helt enkelt släppa alla onödiga energier, tankar, bekymmer och tvivel, för hon är en himmelsk moder som kommer att stödja och vagga er, aktivera medkänslans energi inom er, styra och vägleda er framåt så att ni kan ta till er detta verktyg, denna förmåga, denna existens, för att vara ett gudomligt ljusväsen och till tjänst på jorden. Detta är något som Moder Maria också vägledde mig att uppleva som Maria Magdalena på jorden, att ha medkänsla med mig själv och att ge medkänsla. Att finnas i kärlekens flöde. Inse att det är överflödande och alltid närvarande. Det var på grund av min personliga erfarenhet av Moder Maria som jag ville förmedla denna kommunikation till er, och dela Marias krafter och förmågor med er, och hur de kan hjälpa er vid denna mycket speciella och heliga tid på Jorden.

Vänligen kalla på Moder Maria för att vara med er, och placera era händer på framsidan och baksidan av ert hjärtchakra, omfamna och omge er med djupt medkännande kärlek, som en största healing för ert hjärta. Moder Marias medkännande energi kommer att möjliggöra att all rädsla, smärta och lidande upplöses, och att ert hjärta kan bli fritt att existera som ett medkännande hjärta och en port till Skaparens gudomliga essens. Ge Moder Maria utrymme och tid att arbeta med er så länge behovet finns, när ni sitter i meditation eller slappnar av djupt. Ni kanske lägger märke till, särskilt om fokuset är på ert hjärtchakra, att det börjar öppnas mer expansivt, andas ut en generös kärlek och en enorm frihet. Er upplevelse med Moder Maria kan vara mycket enkel, eftersom ni helt enkelt ger henne utrymme för att arbeta med er energi, när ni ger full acceptans till närvaron med er.

När jag aktiverade mitt medkännande hjärta gav Moder Maria mig en bekräftelse som jag kommer att dela med er nu. Ni kan använda den när ni vill eller under er healing med Moder Maria.

’Medkännande hjärta, jag är’

Ni kanske upptäcker att ni bara behöver kalla på Moder Maria för att arbeta med er en gång, eller så kanske ni vill att hon ska arbeta kontinuerligt med er, men det är viktigt att ni följer intuitionen inom er då. Vänligen vet att jag alltid finns här för er och jag älskar er villkorslöst, tack för att jag har kunnat ge er en upplevelse som alltid har uppskattats av mitt hjärta.
Från mitt medkännande hjärta älskar jag er villkorslöst,

Jag är Maria Magdalena

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...