Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 oktober, 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 8 oktober 2020

 

God dag till våra Kära, våra representanter på planeten jorden idag. Vi är mycket glada att få kontakt med er. Ni är verkligen välsignade varelser.

Ni är fantastiska, ni är underbara flerdimensionella varelser som har skickat en liten del av ert himmelska Gudomliga väsen, ett fragment av Guds medvetande, för att vara i den fysiska planeten jordens upplevelses lågt vibrerande dualitet.

Ni gjorde detta för att utöka er kunskap, er förståelse av kärlek och ljus. I himmelsk salighet som ande, utan någon fysisk form, kunde ni inte känna annat än kärlek. Ni var ett med det Gudomliga, ett med allt som är, ett med era bröder.

Ändå är det allt som önskas för att expandera sig själv. Du, en droppe vatten i havet av Guds medvetande, anmälde dig frivilligt för att vara en del av den expansionen.

Genom att ta fysisk form, utan minne om vem och vad du verkligen är, visste du att du skulle känna känslor, både positiva och negativa, som skulle ge dig kunskap om vad du föredrar och vad du inte föredrar, vilket skulle hjälpa dig förfina dina talanger, preferenser och förmågor. Det skulle hjälpa dig att individualisera din personlighet. Det skulle forma dig till en Gud, som skulle bli lik den stora Allt Som Är.

Och så, här är du på planeten jorden idag mitt i det stora uppvaknandet. Planeten Jorden är ett underbart skolrum som är utformat för att utbilda stora Själar i människokroppar.

Denna utbildning skulle bestå av medverkan, indoktrinering i falska värderingar och negativa idéer från det specifika samhälle och familj som du föddes in i.

Dysfunktionella tankar, idéer och beteenden lärde du dig av dina föräldrar och lärare, dina religioner och din regering. Utan minne av det storslagna väsen som du verkligen är, skulle du övervinna denna negativitet och dysfunktion.

Som människa visste du inte tidigt i ditt liv att du var Gudomlig. Du visste inte att din själ, ditt Gudomliga Väsen, var förskansad i ditt hjärta och väntade på att avslöja sig när du vände dig från din mörka medverkan till förverkligandet av din Gudomlighet.

Och med tiden, efter att ha upplevt mycket smärta, kaos och förvirring från att hantera dysfunktionalitet med dem omkring dig, på arbetsplatsen, med din familj och vänner, insåg du att du var Gudomlig.

Efter att ha sorterat och siktat igenom positiva och negativa händelser och positiva och negativa känslor fick du tillgång till Gudomligheten inom dig. Du insåg att du alltid föredrog kärlek.

I denna jordiska upplevelse, i ditt kroppstempel, har du både ditt ego och din själ för att vägleda dig genom detta liv. Ditt ego är själviskt, ditt ego är ute efter att njuta av jordiska nöjen, att ge efter för kroppsliga impulser oavsett vad det kostar.

Ditt ego följer troget de riktlinjer som ges av den sociala grupp du föddes in i. Enligt de negativa orden och fraserna från dina föräldrar och vårdnadshavare känner ditt ego brist på självkänsla, men samtidigt vill det vara bättre än alla runt omkring, överlägset dess bröder.

Det vill ha makt över dig och makt över andra. Det är i grunden ute efter att förstöra dig. Och den här idén, den här negativa livsfilosofin är vad din Själ är på jorden för att övervinna.

Jagets röst är hög och rå. Den är lätt att höra och den är beroendeframkallande. Den längtar efter fysiska nöjen och psykologisk överlägsenhet. Den älskar att höra och upprepa negativa meddelanden om dig själv och om andra om och om igen.

Det älskar spåret av negativt tänkande som det har lärt sig. Det älskar de bekanta och mörka, tunga tankar som har indoktrinerats i dig.

Så, hur kan man övervinna denna grop av negativitet som är den tidiga planeten jordens psykologiska och fysiska inverkan? Hur går man bortom egots tankesystem och förverkligar ens Gudomlighet.

För att flytta sig över egots rädsloidéer i livet är det nödvändigt att tysta sinnet. Under allt falskt tänkande, alla egots mörka idéer, finns Själens tysta, mjuka röst.

Sinnet måste tystas, en ny röst måste ersätta den gamla. Kärlek, vänlighet, omtänksamhet, medkänsla måste komma in och fred måste råda i hjärtat av kroppstemplet.

Insikten om att planeten jorden är ett skolrum, att inget fel någonsin har skett, måste uppnås. Meditation, positiva och kärleksfulla bekräftelser, mantran och journalföring gör magin med att alkemisera individen från rädsla till kärlek.

Detta är den första sanningen som måste förverkligas för att befria människan från sin negativa medverkan. Från sin resa in i egots mörka värld.

Den första sanningen är då förverkligandet av mänsklig Gudomlighet. Den första sanningen är att vi är Gudomliga Själar, förankrade i mänskliga kroppar, för att lära oss större kärlek, för att utstråla ljus.

Sedan kommer den andra stora sanningen som behövs för upplysning. Det är för att se hur vi lockas, att se vilka kontrollmekanismer som har använts för att indoktrinera oss.

Tills vi ser arten av vår indoktrinering kan vi inte befria oss. Tills vi ser vilka ord och fraser, vilka negativa uttryck, vilka falska tankar och idéer som har använts för att kontrollera oss, är vi inte fria.

Tills vi ser vilka mörka ord och fraser vi själva använder mot oss själva och våra bröder, är vi inte fria. Ingenting kan ändras förrän det avslöjas och ses.

Det finns en uppsättning individer på denna jord, inte mänskliga, även om de verkar vara så. De har reptilblod. Deras blodslinje är helig för dem. De har gift sig från generation till generation och reinkarnerats i samma familjer om och om igen.

De har inget hjärta, de leker med människor på de mest grymma och sadistiska sätt, som katter leker med möss. De ser hur mänskligheten, den vänliga mänskligheten, empaterna som människorna i sig är kan manipuleras och manövreras till negativa, mörka och deprimerande tankar och beteenden.

De vet vilka ord, vilka seder, vilka splittrande tekniker som ska användas för att kontrollera människans sinne och beteende. De är verktyget som Gudomligheten använder för att träna Själar till större kärlek.

Människor tror att som saker och ting är i deras samhälle, så måste vara. Inte så, hur saker och ting är i den tredimensionella låga planeten jordens inblandning, är det sätt som de mörka, kontrollörerna har utformat dem till att vara.

Och tills detta är sett kan mänskligheten inte befria sig själv, kan inte höja sig över mänskligt elände, nedbrytning och efterföljande konformistiskt beteende. Om du fortfarande är beroende av de negativa nyhetsmedierna, om du älskar att skvallra, om du är svartsjuk eller arg eller orolig, vet du att du fortfarande kontrolleras av den mörka sidan.

Du kanske väl känner till den första sanningen, att du är en Andlig varelse. Ändå vet du inte den andra stora sanningen, att du lever i en illusion. Du är i en bedrägeriuppfattning designad av kontrollenheterna.

Det bedrägeriet är att du tycker att du är ett dåligt exempel på en levande varelse som inte kan tänka själv, som måste lyssna på sin regerings röst, som måste ge bort sin makt till sina läkare, lärare och de som är bättre, för du är inte kapabel att ta hand om sig själv.

Dessa dagar är undervisningen ”Gör dina efterforskningar” vanlig inom det Andliga samfundet. Vad som menas med det är att sanningen om den mörka kontrollen på planeten jorden nu är lätt åtkomlig.

Tro aldrig på något som någon säger om du inte har mer än deras ord att gå på. Ifrågasätt allt. Antag att allt som lärts ut är falskt.

Du har lärt dig att hata och respektera vissa typer av människor. Du har lärt dig en fattigdomssyn, du har blivit begränsad av grymma regler och förordningar. Du har utsatts för fysiskt och psykologiskt missbruk och du har ljugits för om din historia och ditt sanna Gudomliga arv.

Lyssna verkligen inte på konventionell visdom, för det är inte klokt eller sant. Ignorera nyhetsmedia, för de följer dagordningen för de mörka kontrollörerna. De informerar dig med lögner.

Gör din efterforskning. Använd datorn för det här är en tid av mirakel, det här är tiden för det stora uppvaknandet och allt du behöver veta för att finna sanningen finns tillgängligt för dig nu online.

Så, två sanningar är nödvändiga för upplysning. Först kunskapen om att du är en Gudomlig varelse som har en fysisk upplevelse. Och för det andra att denna fysiska upplevelse använder ditt ego och dess tankar och ord för att locka dig till negativitet. Och kontrollenheterna satte in algoritmerna, reglerna och reglerna som fängslar dig i ett negativt tänkesätt.

När du kliver ut ur boxen för din indoktrinering ser du vilka mörka ord och tankar som cirkulerar ständigt i ditt huvud. När du blir medveten om ditt tänkande, och ser hur du har lurats till negativitet kan du ändra dina tankar.

Du kan själv bestämma dig för att tänka vackra tankar, säga vänliga ord till dina bröder, att utstråla kärlek.

Och så, två sanningar gör dig fri och verkligen alkemiserar den rädsla som planeten jorden upplever för att älska. Och när din Själ är befriad från egokontroll, när du har förlåtit allt och är tacksam för ditt världsliga lärande, återvänder du till paradiset, till nirvana, till att vara den himmelska kärleksfulla Själ som du verkligen är.

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...