Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 oktober 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 oktober 2020

 

Jag är Judas och idag är en sådan dag, då allting kan falla på plats eller falla isär. Energierna virvlar nu upp en oktav och tar med sig gammalt skräp som inte ska vara kvar. Det här kan gälla på ett individuellt såväl som på ett globalt plan. Det ligger en spänning över världen idag, vars sträng när som helst kan brista. Det kan då hända mycket eller ingenting alls, den kan helt enkelt falla ner och vila på marken. Ni har då valt att gå den fredliga vägen och ni tar det lugnt och väljer era nästa steg. Det här kan också ske på ett globalt plan beroende på vem eller vilka som sitter vid styret och hur mycket de hörsammar befolkningens vilja.

Den större delen av världens barn idag har valt fred i sitt hjärta. De är trötta på stridigheter och vill bara bygga broar mellan sig själva, andra människor och andra länder. De har insett att om man räcker ut en hand så kan man få en hand tillbaks, och en större förståelse om vad det är som vi alla behöver och längtar efter. Det är inte separation och isolering som folk vill ha, det är kärlek och gemenskap som de söker. Vad skulle de annars söka efter … frånsett att man har det nödvändigaste för att klara av sitt uppehälle. Du kan aldrig köpa din lycka för pengar, den lyckan tar snabbt slut. Du kan aldrig bli tillfredsställd av att köpa saker, den lyckan är också kortvarig och ersätts snart av ett nytt behov. Behovet av kärlek är så mycket större och så länge som du inte förstår det, utan lägger din energi på allt möjligt annat, kan du bara förlora och tappa bort ditt eget sanna själv som är just kärlek. Du kan inte hitta något utanför dig eftersom allt finns inom dig. Du måste gå inom för att finna friden och kärleken i ditt liv. Det är där du bygger broar som kan leda till att du räcker ut en hand till din nästa var han än befinner sig.

Det finns några sådana broar i er värld idag även på ett globalt plan. De kanske inte är så stora än men de växer i antal och storlek. Det kanske är de som blir tipp – punkten (the tipping point) när t.ex spänningstråden bara faller till marken och er värld börja att lugna sig i dyningarna efter en hög spänningspunkt. Det är ni kära människor på Jorden som väljer hur er värld ska se ut, vilken värld det är som ni vill leva i. Vad är det för innehåll som era länders ledare förmedlar? Inger de förtroende, är de lugna och sakliga eller spinner de på en tråd av populism och antagonism?

Känn i ert hjärta hur ni vill att er värld ska vara, både den i ert eget inre och den som är utanför er. De kan nämligen inte skiljas åt. Den inre kvaliteten sprider sig utåt, så genom era egna inre kvaliteter kan ni se andras. Det kan verka svårt men är inte så svårt om man odlar god säd på sin egen täppa. Den större betydelsen av det här är att om man är mån om att vilja utvecklas till en god och kärleksfull människa, så kommer du så småningom att se kärlek i allt. Du ser att alla strävar, att vi alla är lika, och att vi alla är älskade, var vi än befinner oss på den stege som leder upp till kärlekens stora ljus. Du lägger världen lite åt sidan och koncentrerar dig på vad det är som du själv kan bidra med till världen av kärlek och ljus, och du förstår att det måste komma inifrån dig själv. Ert stora arbete på Jorden kära barn är att hitta ljuset och kärleken inom er själva. Det är i detta ljus som er värld omvandlas till en kärleksfull värld tillsammans med en kärleksfull Jord.

Moder Jord kallar nu på sina kärleksfulla barn och ber att ni ska lysa upp det ytplan som ni lever på. Med ljuset i era händer och med kärleken i era hjärtan, kan ni transformera er värld och hjälpa er själva och Jorden att stiga upp. Moder Jord söker endast kärlek idag, hennes steg kommer inte att förtröttas förrän hon har funnit det hon söker. Varhelst hon känner glädje, skratt och kärlek som delas av människor, det är dit hon nu ställer sina steg för att förstärka och förankra det som ligger i linje med den utveckling som Jorden just nu befinner sig i.

Det var allt för idag, kära vänner. Sök ert ljus, sök er kärlek, vila i er själva tills ni är trygga i er egen kärlek.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...