Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 3 november 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag

3 november 2020

Borttagandet av det Onda från Vår Värld

 

Idag är det en sådan underbar dag på planeten Jorden. Vår tidslinje för uppstigningen utfaller som den ska. Allt är i Gudomlig ordning när vi demonterar ner det gamla, utslitna och trötta tredimensionella kontrollsystemet.

Djävulen, det onda, tas bort från vår värld. Den dolda fienden, som det så ofta talas om, håller på att krympa, vittra sönder. De mörka kontrollanternas onda och bedrägliga handlingar, de som har tagit på sig den tunga bördan att manipulera och manövrera mänskligheten till rädsla, kommer att komma ut i ljuset.

Och så är vi oundvikligen i ett kaos. De mörkas tentakler sträcker sig djupt in i varje samhälle, varje kultur och varje nation här på Jorden. Deras inflytande är verkligen starkt. De är raffinerade. De ser hur mänskligheten kan kontrolleras, och de använder dess sårbarhet för maximal effekt. Varje år sammanträder de för att bestämma vilka operationer, vilka system, vilka lagar, och vilka idéer som ska införas för deras mänskliga bröder och systrar.

Dessa idéer förs sedan vidare längs linjen för mutor och korruption genom alla skikt i samhället – de medicinska, militära och de religiösa organisationerna. De, i någon form av maktposition, valda eller icke valda, har tvingats att underordna sig bedrägeriet av sina överordnade eller förlora sin försörjning, sina liv och till och med sina familjer. Så naturligtvis har eftergivenhet varit ordningen för dagen. Det har varit normen.

Miraklet med denna stora uppvakningstid är att mänskligheten nu kan se var korruptionen har funnits. Individer har namngetts och deras onda handlingar har avslöjats. De hade en avsikt att använd datortekniken till att kontrollera massorna. Deras avsikt var att förändra mänskligheten till artificiell intelligens, automater.

Det började med skapandet av datorn, de gick sedan vidare till den bärbara datorn och sedan till surfplattan. Dessa var beroendeframkallande enheter med sin förmåga att sprida all information till deras sociala medieplattformar. Och sedan kom datorns klocka. Nu sitter den på den mänskliga kroppen, och nästa steg är att sätta in ett chips i människans kropp.

Det här chipset var tänkt att kontrollera humör, hälsa och beteende, och då skulle människan förlora sin fria vilja och sin självständighet som det Gudomliga hade gett dem. Det kan i hemlighet injiceras i den mänskliga kroppen i skenet av att det är en hälsosam injektion.

Frukta inte kära bröder och systrar, det här kommer inte att hända. Ja, vi har nått den elfte timmen. Så frustrerande för de mörka. De kom så nära total kontroll, den totala förnedringen av mänskligheten, men de misslyckades.

Den 25 000 år gamla processionen av planet Jorden genom Universum, håller på att nå sitt slut. De mörka har haft sin tid, men nu är den över. Mörkret har styrt länge nog. Mänskligheten har, i många, många inkarnationer, många, många livstider blivit kontrollerade och skrämda till rädsla, som det Gudomliga avsåg.

Mänskligheten har fått lära sig vad rädsla och mörker är, motsatsen till kärlek som inte riktigt existerar här. Människan har känt bördan av ondska och grymhet, klander, skam, skuld, ilska, hat, svartsjuka och alla de mörka känslor som människan har upplevt på sin jordiska resa.

Genom alla år, genom eoner av inkarnationer har mänskligheten känt djup rädsla, så han/hon har lärt sig att rädsla inte är något som han föredrar. Han/hon har lärt sig från sin Själ till djupet av sin Heliga Varelse att kärlek är hans/hennes slutliga mål. Kärlek är den enda sanna verkligheten.

Och så, när människan tar sig upp för vibrationsskalan till en högre kärleksfrekvens som inte längre stödjer de mörka känslorna, som inte längre kommer att tillåta mörk kontroll, kommer han/hon att vara tacksam för den delen av Gud, den delen av det Gudomliga som tog på sig det utmanande jobbet att spela djävulen.

För allt är Gudomligt. Det finns inget utanför Gud, det finns inget som inte är skapat av Gud. Vi, mänskligheten, är en del av Gud. Våra mörka kontrollanter med sina reptiliska, omänskliga anor, är också en del av Gud. Vi är alla vattendroppar i havet av Guds medvetande.  

Vi är alla partiklar av medvetandet, Själar, förankrade i mänskliga kroppar som upplever det utmanande samspelet av vårt egos önskan om kontroll och makt, kontra kärleken och medkänslan i vår inneboende Gudomliga natur.

Ja, de mörka placerades på Jorden av Källans Energi, av det Gudomliga, av oss själva, som en del av planeten Jordens resa. De har skapat mycket karma för sig själva genom sitt beteende. De har tagit på sig en mycket utmanande roll, och nu är det dags för deras avlägsnande. Det är dags för mänskligheten att förstå hur de har fungerat. Det är dags för mänskligheten att inse att hon bara har varit en bonde i deras kontrollspel.

Allt kaos som vi ser omkring oss, upploppen, maskerna, den sociala distansen, den så kallade dödliga sjukdomen, sker för att väcka våra bröder och systrar. Ni som läser detta meddelande har vaknat upp till sanningen om ert förslavande. Ni har tagit er förbi den tredje dimensionens begränsade rädslofrekvens. Ni har visdom och urskiljningsförmåga.  

Era bröder och systrar, de som fortfarande sover, de som fortfarande är hypnotiserade, måste väckas. De är så insnärjda i de mörkas berättelse att de, i sitt hypnotiska tillstånd, inte kan se sanningen. Att berätta för dem vad som är den verkliga bilden kommer inte att fungera. För de tror verkligen på vad de har fått höra. Det vill säga, att de mörka är de goda och gudfruktiga och de ljusa, de som lever i en högre frekvens och gör sitt bästa för att hjälpa mänskligheten, är djävulen.

De tror att dessa ljusarbetare är onda. Sådan är situationen idag. Var vid gott mod, Kära Hjärtan, Kära Själar. Sanningen finns därute. Detta kaos, dessa upplopp, detta galna införande av regler och förordningar äger rum för att avslöja de mörka och föra deras onda gärningar till ljuset.

Dessa avslöjanden är en nödvändig del i uppstigningsprocessen. Det är därför denna stora uppvakningstid har kallats Apokalypsen. Apokalypsen kan definieras som den fullständiga och slutliga förstörelsen av världen enligt Bibelns uppenbarelsebok. Den viktiga delen av avslöjandet är insikten om att mänskligheten har blivit bedragen av de mörka. Mänskligheten kommer att få se hur den har blivit lurad och insnärjd i negativa och konfliktskapande tankesystem. Ni kommer att få se vad de mörka kontrollanterna har gjort och fortfarande gör. Sanningen blir avslöjad.

Och nu är vi vid den mycket viktiga händelsen. Valet i november 2020. Vilken underbar tid det är. Det här är en tid för firande, för jubel. Seger åt ljuset, för ljuset har vunnit. Var så säkra, kära bröder och systrar, ljuset har vunnit. Det kanske inte ser så ut för er de närmaste dagarna och veckorna, för ni kommer att se de mörka slåss desperat för sina liv.

De kommer att göra allt de kan för att behålla kontrollen. De kommer att sprida rädsla och ilska, hat och våld, men de kommer inte att lyckas. Det bästa har inte kommit än, kära bröder och systrar, det bästa har inte kommit än. Fantastiska tider ligger framför er kära Heliga ni. Fantastiska tider är på väg.

Ni är de Heliga utvalda. Ni hjälper den stora uppvakningsprocessen genom er utstrålning, er kärlek och ert ljus. Er höga frekvens lyfter mänskligheten till kärlekens heliga resonans, ut ur träsket, ut ur mörkret som ni har bebott de senaste eonerna.

Paradiset ligger framför er Kära ni, underbara dagar väntar när vi vänder oss till vårt heliga, gudomliga arv av kärlek, kärlek, kärlek.

Vi är verkligen välsignade varelser.

Översättning Ulla Krogh 

 

You may also like...