Aita kanaliserar sitt Högre Jag, 28 februari 2021

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag

den 28 februari 2021

 

God dag på er, våra Kära Ljusarbetar-Stjärnfrön! Hur Strålande livet är under det här slutet på februari månad 2021. Hur fantastiskt. Hur underbart att vi befinner oss mitt uppe i det stora uppvaknandet och i vårt eget individuella uppvaknande.

Att vakna upp är en djupt personlig resa som är unik för den som upplever den, unik för varje individuell människa. Uppvaknandet är syftet för den pågående inkarnationen och kulminationen på upplevelsen av samtliga tidigare inkarnationer.

Uppvaknandet är insikten om Jaget. Uppvaknandet är insikten om att förändringarna på den här planeten Jordens klassrum som är en holografisk resa, gjorde så att vi vände oss till att blicka inombords. Vände oss till att undersöka de falska koncepten och ologiska motsägelsefulla övertygelserna, med vilka vi blev indoktrinerade.

Det är genom att släppa taget om alla våra övertygelser, alla våra inblandade läror, allt som vi har ansett vara sanningen, som vi blir fria. Fria från banden av vårt egos förslavande, fria från de lögner som vi har fått lära oss. Fria från de tortyrliknande, dysfunktionella lärorna hos dem bland vilka vi föddes.

Och därför är livets syfte att välja kärlek. Att släppa taget om alla rädslofyllda negativa övertygelser och uppfattningar är att välja kärlek. För i och med att den täta dimman av smärta och fruktan har släppts, så kan kärleken, som är vårt fullständigt heliga arv i den högre femte-dimensionella vibrationen, flöda fritt.

Agape, villkorslös kärlek, med alla sina underbara inneboende egenskaper. Vi har ofta tidigare talat om dessa. I kärleksvibrationen finns naturligt frid, tacksamhet, visdom, urskiljning, medkänsla, glädje, salighet och självförverkligande. Självförverkligande till glädjens vibration.

Självförverkligande kan definieras som uppfyllandet av ens talanger och potentialer. Likt ett litet ekollon som inuti sig har potentialen att bli en magnifik ek, så är vi likadana. Vi är likadana i potentiell självförverkligad, individualiserad kärlek.

Födda till planeten Jordens klassrum, härdas vi och kastas omkring av begränsningar, separation och negativa emotioner. Och det är vår födslorätt, här på planeten Jorden, i den fysiska inkarnationen, att släppa taget om alla dessa emotioner och de lägre-dimensionella tankarna som har pådyvlats oss.

Vi får ofta höra frasen att sanningen kommer att befria oss. Det gör den verkligen. Vilken är denna sanning som befriar oss?

Det finns två sanningar som är väsentliga för uppstigningen. Först och främst, att vi inte är syndiga, obetydliga maskar som vi har gjorts till att vara. Vi är Gudomliga.

Vi är Guds Heliga söner och döttrar, fragment av Gudomlig essens, partiklar av Källans energi, vilka har en mänsklig upplevelse.

Vilken underbar uppenbarelse detta är för oss. Vi är Gudomliga Själar, vattendroppar i Havet, i Guds medvetande.

Och vi är mycket tappra Själar. Vi som kommer till Jorden för att få uppleva Jordens låga och tunga vibration, är verkligen tappra. Vi insåg inte djupet av den demoralisering som vi skulle få uppleva. Vi insåg inte hur svårt det skulle bli att få känna de negativa känslorna.

Jorden har blivit kidnappad och vi har hypnotiserats. Mänskligheten har fallit ner i ett djupt tillstånd av trance, och accepterar allt som de får berättat för sig av sina regeringar, politiker och småsinta byråkrater, läkare, lärare, pastorer och utbildare.

Hur tydligt vi ser detta nu i våra bröder och systrar som fortfarande sover. Ropet skallar över himlarna och över Jorden. Vakna upp mänsklighet, vakna upp kära bröder och systrar. Vakna upp till att se sanningen i er Gudomlighet. Avfärda era rädslor. Avfärda era orosmoment och bekymmer och inse att ni är Gudomligheten själv som har en upplevelse som människa.

Den andra sanningen som vi behöver känna till för att vakna, är sanningen om vår planet Jordens förslavande, om det kontrollsystem som har pådyvlats oss. Och hur detta kontrollsystem har hjärntvättat oss.

Vi behöver inse att vi är Gudomliga Själar i programmerbara mänskliga kroppar. Och här på Jorden måste vi möta djävulen som har programmerat oss.

Djävulen i formen av vår skuggregering har ingen Själ, ingen empati, ingen medkänsla. Och därför är denna djävuls glädje vår sorg, vår skada, vår smärta.

Så denna djävul, våra kontrollhavare, ger oss smärta i alla former. Vårt samhälle har blivit kidnappat. Det finns ingen kärlek i det system som skuggregeringen har instiftat.

I psykologin säger teorin om komplexitet att ju mer komplicerat en människas liv är, ju mer stressad personen är, desto mer sannolikt är det att han/hon blir deprimerad och självmordsbenägen. Och vårt liv under detta år 2021 har blivit så komplext att det är överväldigande.

Vi har komplexitet och stress som kommer till oss från alla håll. Vårt finansiella system och dess monetära form har utformats för att placera oss i stress av fattigdom, brist och rädsla. Så många skatter att betala, så många utgifter, så många räkningar. Rädsla för att mista jobbet, att mista inkomsten, om man inte har tillräckligt, för att spendera för mycket.

Våra religioner har utformats för att betona vår syndiga natur och dödlighet. Rädsla, rädsla, rädsla alstras i den smärtsamma bilden av en blödande Kristus på korset, som barnen ser när de kommer in i kyrkan. Bekänn, bekänn, bekänn era synder. Håll er till er kyrkas regler och föreskrifter. Och ogilla alla som tänker annorlunda än ni. För ni har den enda sanna religionen. Alla andra religioner är hädelser.

Det medicinska systemet har friska människor som kurar sig i rädsla när de inväntar resultaten på sina årliga lab-tester. Holistisk sund medicin, med god föda, frisk luft och örter har förlöjligats och avfärdats. Och operationer och mediciner har blivit dagens ordning. Ta ett piller och bli frisk, är det mantra vi får höra dygnet runt från våra nyhetsmedier.

Våra skolsystem är utformade för att få oss att lyda allt som våra lärare ber oss göra. Vi hålls inhägnade i klassrum från tidig ålder. Vi blir nertystade när vi sitter onaturligt stilla, ofta uttråkade och rastlösa. Vi får inte lära oss vår sanna historia eller sanna psykologi. Vi får inte lära oss vänliga och kärleksfulla sätt att kommunicera med varandra.

Vi får lära oss att vara tysta, utan invändningar, att lära oss genom upprepande av påstådda fakta (vilka i själva verket är fiktion), snarare än kritiskt tänkande. Vi blir hjärntvättade till lydnad och separation.

Vi har fått höra att vi är syndiga, dömande, rasistiska, våldsamma, inhumana, från födseln ondskefulla och att vi kommer att hamna i helvetet. Hur många människor är rädda för att dö? För de fruktar desperat att de kommer att hamna i helvetet.

Det finns inget helvete. Det är i Himlen som vår Själ bor. Denna jord är helvetet i sitt tredje-dimensionella uttryck. Och det är som det ska vara, för det är helvetet som vi kom hit att uppleva.

För skuggan och det mörka är nödvändigt för att skapa en struktur mot vilken vi definierar ljuset i oss själva.

Och därför skapar skuggregeringen detta mörker för oss. Och föräldrarna tillbringar inte längre tid med sina barn, för de går bägge två till jobbet. Därför har vi barn som känner sig oälskade. Hur kan vi känna oss älskade när våra föräldrar spenderar så lite tid med oss? Naturligt vet vi att det som är älskat blir uppskattat och vi känner oss inte uppskattade.

Så oälskade barn känner att de är ovärdiga och de söker efter denna kärlek utanför. De ansluter sig till kulter, de tar droger, de uppför sig illa – de prövar alla osunda beteenden i sökandet efter den kärlek som de saknar.

Vi lever i stora städer; tumult, oljud, betong finns överallt runtomkring oss. Var finns soluppgångens strålar över naturens böljande fält? Var finns en solnedgångs skönhet över byns grönska?

Vår mat, vårt vatten, vår luft, har med avsikt förorenats. Sjukdom och förfall har blivit vår tråkiga andel under gångna tider, i och med att vi färdas genom planeten Jordens klassrum.

För att i sanning uppstiga behöver vi vara fria från allt som vi har fått lära oss och från våra falska koncept. Vi behöver se vad som har drabbat oss.

Vi behöver se att det finns en stor konspiration som styr planeten Jorden. Vår regering, våra politiker, våra religiösa ledare är skuggregeringens köpta och betalda underhuggare. De har frestats av djävulen. Korruptionen har övertagit dem. De har sålt sina själar för jordisk makt, kontroll och pengar.

Att känna till sanningen om vår Gudomlighet och vårt förslavande är sanningen som befriar oss. Denna håller på att födas på nytt. Detta är sann frihet. Var som ett litet barn, bli pånyttfödd. Och därför, när vi ser vad som har drabbat oss. När vi ser hur detta jordiska klassrum har utformats, så befrias vi från det lågt vibrerande tredje-dimensionella paradigmet. Och vi blir självförverkligade.

Självförverkligade människor accepterar sig själva och andra såsom de är. Inte bara accepterar självförverkligade människor helt och hållet sig själva, de omfamnar även sina bröder och systrar, sina medresenärer på planeten Jorden, i egenskap av de heliga varelser vilka de i sanning är.

De ser på sina fortfarande lidande bröder och systrar, med stor kärlek och medkänsla. De känner denna jordiska resas smärta, men de känner också strålglansen i uppstigning och upplysning. Lidandet är en väsentlig del av vårt fysiska klassrum.

Därför, kära bröder och systrar, befinner vi oss i en underbar tid. Vi välsignade uppvaknade varelser betraktar planeten Jordens uppstigning och det stora skådespelet av att avslöja sanningen som ska befria oss.

Och, naturligtvis är livet gott nu, och det blir allt bättre. Det bästa ska emellertid ännu komma. Verkligen, det bästa ska ännu komma.

 

Aita kanaliserar sitt Högre Jag. Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...