Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv, 8 juli, 2021

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv 7 juli 2021

Denna julidag 2021 är vi mycket glada att få kontakt med er. Detta är en så viktig tid i mänsklighetens historia, i den materiella världens och planetens historia.

Den materiella världen är den värld där gudomliga själar kommer för att bo i kroppar som inte är mindre än biologiska datorer. De är kommunikationsenheter som gör att själar kan interagera med varandra, i det fysiska rikets låga densitet.

Här, i denna täta verklighet av form och materia, är vi skådespelare i det stora scenspel som är planeten jordens upplevelse. Våra själar, förankrade i våra mänskliga kroppar, njuter av vår mänskliga resa.

De trivs med den motgång som det materiella riket ger. För här upphör den ovillkorliga kärleken, vår sanna, gudomliga himmelska verklighet.

Här bor vi i ett mycket smalt, mycket begränsat band av frekvens. Vi förstår genom våra fysiska uppfattningar, och dessa, de enda uppfattningarna vi kan ha i denna låga vibration, kommer genom våra fem sinnen, genom smak, beröring, hörsel, lukt och syn.

Här är vi begränsade i vår förståelse, instängda i fängelset för vår intellektuella uppfattningsförmåga. Vår sanna verklighet, vår själ är inhägnad i vårt mänskliga hjärta. Men stannar tyst i bakgrunden, medan vi går igenom utmaningarna, de oundvikliga problemen som vi har orsakat, för att vi ska uppleva dem här på detta jordiska plan.

Ja, för vi planerade våra mänskliga liv innan vi kom till jorden. Vår själ, i den kärleksfulla komforten i vår andliga familjs enighet, vet vad vi behöver för att växa och expandera till ett större och mer kraftfullt medvetande.

Vi individualiserar våra gudomliga personligheter. Vi utforskar våra talanger våra preferenser och förmågor, genom att sortera det vi föredrar och det vi inte föredrar. Vi definierar oss själva genom att uppleva kontrasten i det vi inte föredrar. En kontrast som vi inte upplever i vår himmelska verklighet.

Och så skapar vi händelser för oss själva, vi ordnar omständigheter som kommer att utmana oss, som ger oss möjlighet att välja. För i detta stora scenspel tävlar mörkret med ljuset om vår lojalitet.

Och eftersom vi inte kan se helheten kan vi inte se den verkliga anledningen till den kaotiska värld vi lever i, vi är förvirrade, vi såras av de problem och svårigheter vi stöter på.

Fast det finns inga tillfälligheter. Även om händelser och omständigheter verkar slumpmässiga och kaos verkar råda, så har vi själva skapat denna stora pantomim där vi lever. Våra själar har utformat denna jordiska upplevelse för oss.

Och så finns det de aspekter av Gud, de själar, som kommer till jorden utan hjärta, utan empati, utan någon kärlek till mänskligheten inom sig. De lever enbart genom tillfredsställelsen av sina fem sinnen.

Egennytta är deras motto. Vår rädsla ger dem energi. De när sig på vår energi genom att kontrollera våra perceptioner. Eftersom mänskligheten ser världen genom den smala bandbredden i sina fem materiella sinnen, är den utomordentligt kontrollerbar.

För perceptionerna styr verkligheten. Det som visas framför ögonen, det som hörs med ord skapar förståelsen av världen, styr det som syns runt omkring och tolkar då det som syns. Man informeras genom ögonen och öronen.

Men vad informeras man om, vem ger informationen och vilken agenda? Under eoner, sedan lång tid tillbaka, har mänskligheten informerats med agendan från sina kontrollanter, av de ord och bilder som presenteras av de makter som finns.

De har infört nyheterna och informationstjänsterna. De har korrumperat regeringar och media. Den information de tillhandahåller är inte sanningen, den är bara för att främja deras agenda.

Det är en skräckfylld värld vi lever i. Kontrollanterna, de krafter som styr, spelar djävulens roll. Vi, mänskligheten, med våra själar förankrade i vårt mänskliga hjärta, är i grunden snälla och medkännande. Vi är känsliga för varandras känslor och det är smärtsamt när våra kamrater, våra bröder lider.

Och långt tillbaka, för årtusenden sedan, kom gudomliga själar, aspekter av Gud, vattendroppar i havet av Guds medvetenhet, in till denna planets miljö med mycket låg densitet för att uppleva kontrasten, för att uppleva de mörka känslorna som tillhandahålls genom interaktionen med våra bröder och de krafter som finns.

Vi har kommit hit för att växa, för att utöka vår visdom och urskiljning. Vi har kommit hit för att leva genom utmaningar, för att uppleva negativa och smärtsamma saker. För att komma i konflikt med våra kamrater.

Jorden är ett skolrum för att lära sig större kärlek genom att uppleva det som inte är, genom att leva i rädsla, genom att leva i det som inte kan kännas i vår kärleksfulla ovillkorliga himmelska verklighet.

Allt som händer oss här på detta jordiska plan, varje negativ eller positiv händelse, har en lektion inbäddad för att vi ska lära oss. Om vi ​​lär oss en sak av något som vi inte vill ha, har vår själ uppnått sitt mål genom att den gett oss den gåvan.

Om vi ​​inte lär oss av det vi skapat för oss själva, så kommer vi att undra, ”varför händer det här om och om igen?” För lagen om karma kommer att dra till oss samma typ av händelser, samma utmaning om och om igen, tills vi bemöter det på ett annat och mer kärleksfullt sätt.

Och nu kommer detta livsspel, dessa lektioner, detta mörka kontra ljuset, detta utmanande djävulsspel mot vår gudomliga natur, att ta slut.

Och hur lämnar vi denna matris, hur reser vi oss över det smala bandet med de fem sinnenas verklighet, som vi har varit nedsänkta i?

Undret med det är att vår uppstigning är oundviklig. Ingenting kan stoppa det som händer nu. Detta är uppenbarelsens tid, den tid då sanningen kommer att frigöra oss.

För bara genom att se den stora bilden av vår mänskliga medverkan, av vårt perceptuella fängelse, kan vi befria oss från det. Endast genom att förstå hur vi har varit hjärntvättade kan vi befria oss från den kontrollen.

Genom att se den stora bilden av upplevelsen på matrisen, att förstå att vi har ansvaret, att det finns en stor plan som vi har skapat för oss själva, rör vi oss upp i vibrationer och tar oss bortom matrisen.

Och sedan blir vi väldigt tacksamma, för när vi befriar oss från densiteten i vår existens med fem sinnen, höjer vi vår frekvens, vi spiraliserar oss uppåt.

Vi spiraliseras uppåt och då det tunga av våra mörka känslor och vår offermentalitet försvinner, kan vår själ återigen bli ledare i vårt liv, och vi kan leva i frid, glädje, och tacksamhet i den flödande kärlekens vetande.

För vi förlåter allt och alla som vi uppfattat gjort oss orätt. Faktum är att vårt tankesystem, vår förståelse av detta liv blir det omvända.

Vi är inte längre offer. Vi avvisar inte längre de som vi känt har sårat oss. Nu inser vi att de gav oss en fantastisk gåva. För det var genom att interagera med dem, genom det lidande de tillhandahöll, som vi kunde stiga över den låga frekvens där vi dröjt oss kvar.

Och det som gäller är förlåtelse. Alla våra bröder befrias nu från allt som varit fel. Vi ser nu sanningen om den stora bilden i mänskligt liv.

Vi vet nu varför vi är här, och att allt vi har upplevt är en stor gåva för vår själs tillväxt. Det finns inget att förlåta.

Och när vi stiger i frekvens i tanke och handling, flödar den ovillkorliga kärleken som är vår sanna verklighet genom oss, flödar igenom våra biologiska datorkroppar.

Och i flödet av den kärleken, i ljuset som vi känner lyfter oss, i glädjen som vi är genomsyrade med, ser vi inte längre det jordiska livet i mörka och rädda termer.

Vi är gudomliga varelser, vi är aspekter av Gud som använder våra fysiska kroppar som kommunikationsutrustning, för att uppleva denna materiella värld tillsammans. Att uppleva kontrasten och smärtan som detta mänskliga liv ger.

Och genom den upplevelsen och genom att välja mellan mörker och ljus, blir vi gudar som den stora Skaparen själv.

Och så kära vänner, kära heliga själar, välj glädje, välj glädje, välj glädje. För ni har övervunnit världen. Ni är nu i den här världen, men inte av den här världen. Ni har blivit medvetna i en omedveten värld.

Ni lever inte längre i den låga frekvensen, i de fem sinnenas värld. Er själ, er intuition befrias nu för att styra ert liv.

Ja, var vid gott mod kära ni, för när ni navigerar i denna värld med er själs ovillkorliga himmelska kärlek, vilken leder er framåt och uppåt, så återstår det bästa. Ja, det bästa har ännu inte kommit.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv – Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...