Aita kanaliserar sitt Högre Själv – juli 2021

Aita kanaliserar sitt Högre Själv – juli 2021

LÄMNA MATRISEN

 

God dag på er våra Kära Ljusarbetare den här underbara dagen i juli 2021. Sommarens hetta är över. Sommarens hetta när vi lämnar matrisen. Genom att vi rör oss ur rädslans vibrationer, ur vår medverkan i planeten jordens fängelse, som vi under så lång tid varit nedsänkta i.

Det som kommer vid denna tid i planetens historia, är en helt ny mänsklig upplevelse. En upplevelse av kärlek som är mer anpassad till vår fulla mänskliga potential.

Många i armén av ljusarbetare som frivilligt tog en mänsklig form för att hjälpa mänskligheten att stiga upp ur matrisen, är fortfarande sömniga. Men inte länge till. De vaknar upp och blir medvetna om sin sanna, djupare himmelska verklighet.

Ni, våra kära representanter på planeten jorden, blir medvetna i en omedveten värld. Det är det uppstigningsprocessen gör, den för fram det omedvetna till det medvetna sinnet.

Matrisen, den låga tredimensionella strukturen där planetens jordupplevelse finns, innehåller alla de fruktansvärda känslor som håller mänskligheten insnärjd i mörker och negativitet.

Här bor skam och rädsla, apati och sorg, ångest, ilska, hat, stolthet och hån. I denna lågfrekventa domän är mänskligheten omedveten.

Detta sinne, detta intellekt är så involverat i djupt mörker, i rädslor, att man inte kan se bortom dem. Detta sinne har tränats genom ständig upprepning av negativa bekräftelser av att leva i låg vibration av rädsla.

De som har kontrollen, de som spelar djävulens roll i detta jordiska spel, har infört regeringssystem, utbildningssystem, hur föräldrarollen ska se ut, religiös och ekonomisk kontroll, vilket håller mänskligheten i rädslans matris.

De händelser vi upplever är inte slumpmässiga. De har planerats under mycket lång tid. De som har kontroll är som trollkarlar, de luras. De berättar historier, upprepar lögner som håller verklighetens sanna natur borta från mänskligheten.

De förstår hur mänskliga uppfattningar blir verklighet. De förstår hur våra tankar är avbildade i vår värld, och skapar det tillstånd vi ser runt omkring oss.

Och så, orden de sprider, de kommandon de ger sina eftergivna mänskliga slavar, är för att främja sin mörka agenda och kontrollera våra tankar. De vet att vi bara kan uppleva det som vi uppfattar som möjligt.

Och så gör de det så omöjligt de kan för oss att kunna se någonting utanför fruktans matris. Och när vi lyssnar på deras ord snurrar rädslans tankar, som de sprider runt, runt i våra hjärnor gång efter gång. Då bildas skåror, ett järnvägsspår med negativa affirmationer, negativa ord och tankar.

Och dessa affirmationer verkar bli de vi är. Dessa affirmationer, dessa påståenden skapar vår verklighet. Det finns inte plats för kärleken att komma in när sinnet är så uppslukat av rädsla. En rädsla som levereras till oss, dag och natt, i en oändlig rad med obehagliga tankar som blir vårt mörka synsätt, vår mörka verklighet.

Konsekvensen, när kontrollen blir större och större, är att alla våra lågvibrerande tredimensionella bröder faller djupare in i matrisens koma. När vi ljusarbetare reser oss från vår medverkan i rädsla och går in i kärlekens vibration, faller dessa bröder i djupare sömn, i koma.

Tidslinjerna skiljer sig åt. De i kärlek och ljus kan inte längre prata med dem, kan inte längre nå de som lever i mörker och rädsla. De har inget att säga till varandra. Ljuset ser mörkret och känner stor medkänsla. De som fångas i mörkret, de som fångas i matrisen, kan inte se ljuset.

De ser vår vänlighet som svaghet som ska manipuleras och manövreras. De ser på vår kärlek och vår medkänsla med förakt, och använder det till sin fördel.

Även ni, våra kära ljusarbetare, fångades i den mörka fällan av rädsla. Även ni var omedvetna i den tidiga delen av ert liv, och ni levde också i matrisen. Men ni bröt er ur den, ni tog er bort från rädslan till kärleken.

Kära ni, ni är väldigt modiga, för det kräver stort mod att dra sig ur matrisen av rädsla. I den lågvibrerande världen har vi alla blivit begränsade, indoktrinerade av tankar med rädsla och känslor.

Känslor av att inte vara tillräckligt bra, vi fruktar att vi i är skyldiga och skamliga i allt vi gör. Dessa tankar snurrar runt, runt i vår hjärna.

Och vi undertrycker dem och skapar vår egen vilseledande verklighet för att kunna hantera dem. Vi står inte ut med våra ovärdiga känslor, och därför blir vi grandiosa, tar makt och kontroll över våra bröder, för att känna oss värda.

Service till oss själva blir vårt mantra, och eftersom vi har obehagliga täta och mörka känslor om oss själva som vi inte kan erkänna som våra egna, projicerar vi dessa känslor på våra bröder.

Vi pekar ut och angriper dem med ord. Vi trycker ner dem så att vi kan känna oss överlägsna. Vi tar avstånd från dem för vi tror att vi ser deras fel så tydligt, medan vi själva tycker att vi är oskyldiga.

Och i vår rådvillhet frågar vi, ”varför sa de den negativa saken. Varför gjorde de det dåliga?” Vi inser inte att det var våra ord, vår attityd som speglades i deras beteende.

Ingenting kan healas förrän det avslöjas och ses. Så vi måste titta på vår rädsla, våra vanföreställningar, vår falska medverkan. Det kräver mod, det kräver stort mod för det är smärtsamt att inse hur vi blivit vilseledda, hur dysfunktionella vi har varit.

Det sägs att det är lättare att vilseleda mänskligheten än att övertyga dem om att den har vilseletts.

Ja, ni är väldigt modiga kära ni. Ni har kurage, för ni hör inte hemma här. Det var därför ni kom till jorden för att hjälpa mänskligheten.

Ni är av högre frekvens. Ni är gamla själar med många hundra, om inte tusentals livstider med erfarenhet bakom er. Era ännu sovande bröder är yngre själar, som har mycket att uppleva, mycket kvar att lära sig om kärlek, genom kontrasten på detta jordiska plan.

Och nu ser vi två tillstånd av medvetande här på jorden. Ett som är djupt stört, förvrängt, skrämt och med tunga vibrationer.

Den andra vill ha frihet, rättvisa, gemenskap och kamratskap. Kärlek är det dominerande flödet, vetandet och en glödande vibration där den nya världen är levande.

Sann agape-kärlek handlar om att återfå suveränitet. I den femdimensionella kärlekens värld, styr ingen utanför oss själva. Ingen säger åt oss vad vi ska göra. Vi väljer glädjefullt våra alternativ fritt.

Vi älskar oss själva först och främst som de aspekter av gudomlighet vi verkligen är. Och i det kärleksfulla flödet älskar vi alla. För villkorslös kärlek är inte en uppåt och neråt- känsla som kommer och går. Det är flödet av gudomlig elektromagnetisk energi som bär med sig glädje, vänlighet, omtänksamhet, medkänsla, visdom, omdöme och frid.

Från det fria och öppna medvetandet väljer vi vår högsta stimulans, vår största glädje.

Ni har haft den mänskliga erfarenheten. Ni har levt i den låga frekvensen som definierar den tredimensionella världen. Och ni fattade mod, tittade på era dysfunktioner och tog er ur den världen.

De fem sinnena definierar er inte längre. Ni ser på det jordiska livet med en större förståelse. Ni ser på era bröder som fortfarande är vilseledda med stor medkänsla. För de är fortfarande förtrollade i sin mänskliga resa.

Det var aldrig något som gick fel. Det sker inga misstag. Allt rullas ut som det måste och ni ser det nu. Ni ser den underbara planen för att komma ur matrisens grop, som den Gudomliga har för mänsklighetens uppstigning.

Ja kära ni, livet är bra och blir bättre. Och när ni går in i vetskapen, i den flödande, glödande kärleken, vet ni att det bästa återstår. Ja, faktiskt, det bästa återstår ännu för vår nya femdimensionella värld av kärlek och ljus, väntar på oss.

Där kan vi leva i ren glädje, salighet, gemenskap och kamratskap med våra likasinnade bröder.

 

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv. Vi Är Verkligen Välsignade Varelser.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...