Akhenaton via Elaine DeGiorgio, 19 oktober, 2017

Akhenaton via Elaine DeGiorgio, 19 oktober 2017

 

Jag sitter i den Heliga JAG ÄR Närvaron med Heru min Älskade Huvudguide med Akhenaton och resten av mitt Andliga Guide Team. Jag har följande meddelande som kommer igenom.

Hälsningar Kära Ni,

Jag kommer med stor glädje att ansluta till er hela dagen …

Förankra Kärlekens och Fredens välsignelser som vi frambringar från Egyptens Gyllene Ålder och många andra Pantheons över Rotraserna som vi minns ömt.

De gamla dagarna är som dagens – vi står inför många utmaningar. Genom dessa utmaningar lär vi oss och växer i nåd och visdom.

Det handlar om själens utveckling.

För de lektioner som ni lär er, och lär er bra, spelas in i era livsböcker.

Jorden påbörjar vid denna tid en stor övergång. Denna övergång händer när vi kommer till en Livscykelavslutning och börjar på en ny.

Jag har kommit genom min älskade den här dagen för att framföra ett budskap om förändring, ett budskap om en ny början, ett budskap om att flytta fram till det nya paradigmet av ljus och förståelse.

För det finns mycket arbete som fortfarande är ogjort på er Jord. Vi jobbar väldigt nära med regeringarna vid denna tidpunkt för att plantera dessa frön av tankar och visdom. Vi gör vad vi kan för att överskugga dem som är ledande, för att säkerställa att det finns demokrati och fred och förståelse. Vi kan dock inte åsidosätta fri vilja.

Arbetet med ledarskap för länder och nationer är aldrig en lätt uppgift, det vet jag från många av mina tidigare livstider. Vi fattar beslut som vi tycker är bäst för landet, och dessa beslut är aldrig enkla.

Så kära ni, ni har blivit kallade för att leda. Som Ljusarbetare har ni blivit kallade till att leda och ta hem barnen. Att förankra Ljuset av Kärlek, Medkänsla, Helande och Fred.

Anslut med era Hjärtan och anslut till ditt hem i Kosmos och låt denna energi av kärleksljus och förståelse förankras i ditt väsen. Var du i detta nu – vet vem du är och vad du har blivit kallad till Jorden för att göra.

Gaia reser sig igen och bereder vägen för den Nya Guldåldern som frambringar Himlen på Jorden.

Nya energier förankras här i detta nu på Gaia när vi öppnar portarna till den omniversella energin att förankras en gång till.

Aktiveringar och Ljuskoder förnyas och återställs och uppgraderas.

Solens Strålar och Solenergin har varit intensiva under de senaste veckorna och det har varit betydande planetariska anpassningar.

Kristusljuset har nu förstärkts. Där finns skiften som nu sker inom nätet på er Jord. Detta kan ha skapat en del störningar för planeten.

Treenigheten av Mästarnas Sköld av Ljus har nu blivit aktiverad. Det Gudomliga Ljuset som kommer från Lord Michael, Lord Melchisedek och Lord Metatron förankras nu på varje planet och stjärnnation och till Hjärtat av er alla genom er egen Gudomliga Blåkopia.

Många av er som har uppnått nivån av en kristallin kropp och diamantkodaktivering kommer att snabbt skifta framåt för att uppnå fullt avatarskap. Här arbetar ni fullt ut med mänsklighetens medvetande och jobbar på ett flerdimensionellt sätt och helar planeten aktivt.

Detta är vad som behövs i detta nu för att fullt ut förankra vacker Gudsenergi till allas era hjärtan.

Det är dags att överlämna er, att inte vara rädda, för de förändringar som kommer är de som behövs på er upplysningsväg.

Var på den Gudomliga Upplysningens väg. För detta är vägen framåt. Amentis Hallar har aktiverats en gång till … många Ljusarbetare aktiveras till denna energi i detta nu, många kopplas samman med de Akashiska Arkiven.

I tider av förändring kommer utmaningar, som fordrar styrka.

Jorden har sett många utmaningar och ut ur stor utmaning kommer en mängd Kärlek och förståelse.

En våg av kärlek och medkänsla, av helande och av fred, och ännu viktigare – förening.

För den våg som kommer fram är av Förening. Samlandet av alla som arbetar i Ljuset för kollektivet i detta nu, och som lyser Ljusen kollektivt, utstrålar Solens Strålar.

Jag säger nu till er alla kära ni, må Ordens Prästerskap komma fram nu och göra den Gudomliga Planens arbete. För nu är det dags att komma fram och arbeta med er kärlek och ert helande till er Jord som i Lemuriens och Atlantis och Egyptens dagar.

Var av rena hjärtan, av kärlek och förståelse. Var du!

Jag ÄR Akhenaton och Jag talar genom Elaine denna dag.

http://www.EraofLight.com – Kanal: Elaine DeGiorgio

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...