Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 20 oktober, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

20 oktober, 2017

 

I och med att tiden fortsätter öka i hastighet, lämnar era koncept gällande händelserna på Jorden er med intrycket av att det förekommer ett dödläge och att saker och ting står stilla. Men vi kan tala om för er att mycket bakom kulisserna redan har ägt rum och det säkerställer att den Nya Tidsåldern fortsätter etablera sig själv, under tiden som den håller de gamla energierna i schack. Så känn er inte nedslagna eftersom allting går framåt väl, i enlighet med planen för Mänskligheten. Det gamla paradigmet är avslutat, men de som kämpar för att hålla sig kvar vid det och motsätter sig förändringar, kommer förr eller senare att tvingas till att erkänna att de har förlorat kampen.

Man behöver inte nämna att dessa är svåra tider som påverkar er negativt, men fokusera på löftena för framtiden och hjälp dem att bli manifesterade. Med all säkerhet kommer era ansträngningar att visa att de har lönat sig och ni hjälper till att stärka upp er nya tidslinje. De kommande åren blir fulla av överraskningar när ni höjer era vibrationer och lämnar de gamla bakom er. Betydande förändringar kommer att få se att de som är av Ljuset får ersätta alla som fortfarande håller fast vid de gamla vibrationerna. För närvarande svävar mycket omkring den alltsedan länge efterlängtade omvärderingen av valutorna och de länder som har lovat vara en del av den står redo att delta. Var försäkrade om att de skenbara fördröjningarna inte kommer att hindra framskridandet, och osynliga styrkor arbetar för att säkerställa att när väl grönt ljus ges, så kommer ingen tid att gå förlorad i påskyndandet av saker och ting.

När man lyckas med att täcka de verkliga nyheterna, är det viktigt att det på en världsomspännande basis förekommer mindre entusiasm för krig. Länderna rör sig nu i riktningen mot fredliga lösningar gällande sina olikheter och detta får ett överväldigande stöd av människorna. Det fanns en tid när man inte skulle ha tänkt sig för två gånger förrän man gav sig ut i ett krig, men så är inte längre fallet. Naturligtvis kommer konfrontationer att inträffa, men det är en hel del vapenskramlande och vi får se att situationerna lugnar ner sig. Människornas sinnelag har en större effekt än vad man möjligtvis kan ana, och man har tröttnat på att få uppleva krig och den hemska förlusten av liv och alla svårigheter som det resulterar i. Äntligen finns en känsla att det är dags att stoppa undan krigsvapnen och använda krigskistan för fredliga ändamål för att uppskatta livet i stället för att utplåna det.

Den Mänskliga Rasens naturliga önskan är att få leva i kärlek och fred. I hundratals år har man blivit indoktrinerad till att tro att det är önskvärt med separation, samt att se på andra Raser som ett hot för ens överlevnad. Man accepterar inte längre blod och tårar och en större rörelse håller på att uppstå bland alla som slutligen kommer att kräva fred av sina ledare. Var försäkrade om att när tillräckligt många av er kommer samman och är eniga, så kommer ni att utöva en enorm makt som får förändringarna att ske. Så håll er samman, för det finns så mycket kraft i en stor mängd, så att den kan tvinga fram ett lyckat resultat.

Mänskligheten befinner sig på vägen till framgång och det kan inte finnas någon återgång till de gamla sätten. Naturligtvis behöver man stödet och uppbackningen av de människor som är redo att leda ett fredligt fälttåg. Så känn er förvissade om att sådana själar finns på Jorden tillsammans med er, väntande i ”kulisserna” på sin chans att få stiga fram. I kritiska tider, såsom de ni nu befinner er i, har man omsorgsfullt valt ut möjligheten till detta, men ni ska veta att högre Krafter av Ljus står bakom dem och de kommer att hjälpa dem. Hjälpen finns ständigt här, men i och med att er fria vilja respekteras, måste man vara försiktig så att man inte ingriper i den. Men ibland är det nödvändigt att göra så, på grund av att den större planen för Mänskligheten har företräde.

Ni vistas mitt uppe i svåra tider men bli inte desperata och ge inte upp, de blir inte långvariga, och innan ni vet var ni är, så får ni upptäcka att det nya paradigmet etablerar sig. Ni får höra talas om vad som kommer att lyfta upp er och under de kommande åren borde dessa löften materialisera sig. Ni får nu höra väldigt lite eller ingenting om aktiviteterna i Antarktis, eftersom man har blockerat ytterligare information från att släppas ut. Många upptäckter fortsätter göras och var försäkrade om att de inte i evighet kan hållas tillbaka. Det är er historia som håller på avslöjas och ni får höra om den i sinom tid. Den är både otrolig och spännande och sanningen kan inte döljas för evigt, fastän vissa snarare skulle vilja hålla er i mörker i oändlighet. Det är er historia och ni är berättigade att få känna till den.

Ni får höra mycket lite eller ingenting gällande strider som äger rum i era himlar, som inbegriper de Mörka och deras avancerade kunskap som har möjliggjort det för dem att bygga rymdskepp som till och med kan lämna solsystemet. De håller spanande ögon borta och till och med era välvilliga besökare, genom att konfrontera dem med kraft. Men Ljusets Styrkor har tillåtelse att ingripa och kommer att skydda er mot alla försök till attacker. Det kan låta långsökt, med de Mörka hade planer att genomföra en ”falsk flagg-attack” mot Jorden. De hade hoppats att kunna lura er till att to att Utomjordingar var ansvariga. Ni kan fråga er varför de skulle göra så och svaret är att hindra era framsteg till Ljuset och få höra sanningen om er själva och er historia.

I och med att ni utvecklas kommer ni att få reda på att ni är långt större än vad ni kunde föreställa er. Ni har en lång väg att gå, men er yttersta prestation blir att vara Ett med Gud. När ni växer, så växer även er Merkaba tillsammans med er, tills den skulle kunna innefatta en planet. Från där ni nu befinner er låter detta omöjligt, men sanningen finns överallt runtomkring er och är kanhända alltför mycket att kunna föreställa sig. Det är med all säkerhet inte livsviktigt för er att på denna specifika tidpunkt i ert liv förstå det, men det talar om för er att ni har potentialen att bli en storslagen Varelse. Till och med att höja upp er från er nuvarande vibrationsnivå är ett större steg framåt, i och med att ni framskrider längs vägen till nivåer som är positiva, där ingen negativitet kan existera. Era upplevelser på Jorden förbereder er för alla framtida sådana och ger er bakgrunden till det som upprätthåller allt det goda, när ni hjälper dem som följer samma väg.

Var medvetna om att varje själ har en livsplan som är menad att få er att gå framåt längs evolutionens väg. Många själar följer med er utveckling och inom vissa gränser, på grund av er fria vilja, övervakar de era framsteg och försöker påverka er på ett sådant sätt att ni inte ska glömma bort er livsplan och varför ni kom till Jorden. Det är därför klokt att lita på er intuition och de råd som kommer från en respekterad källa. Det stämmer att inget sker av en slump, fastän det inte förefaller vara på det sättet. Varje upplevelse av betydelse har ett budskap för er, så försök förstå vilket det är. Men ibland spelar ni bara en obetydlig roll, ändå är den livsviktig för helheten. Ta lärdom första gången och ni behöver sannolikt inte upprepa den.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...