Surya via Elaine DeGiorgio, 14 augusti, 2017

Surya via Elaine DeGiorgio, 14 augusti, 2017

 

Surya: Den kommande revolutionen av det högre medvetandet

Jag sitter i min heliga JAG ÄR närvaro med min Viktigaste Guide i sin Vibration och Livstid, som Lord Surya och mitt Andliga Guide Team. Jag har blivit ombedd att dela följande meddelande med er alla.

Kära, JAG, Guds Stjärna Surya, hälsar er Kristus Krona och ert ljus. Jag deklarerar vår beslutsamhet att eliminera systemets torftighet för alla planetens hem, som har missbrukats och skapat obalans i Materiens fyra element på grund av Nephilims Moder Flamma och felaktigheterna i dess utveckling.

Därför har dessa fallna strävat efter att förstöra världarnas system av planeter. En efter en har dessa planeter blivit obeboeliga för denna livsvåg och evolution. Därför har de nu slagit sig ner på planeten jorden, för klimatförhållandena här är verkligen idealiska. Men genom att de slog sig ner på jorden skapar de turbulens, Tiamat (?), kaos och förvirring, de skapar obalans med elden i luften med vattnet i jorden. De skapar obalans i ljusmolekylerna. De manipulerar självets kärna. Både dess hjärtchakra och vortex är endast mörker.

Kära, vi har bestämt oss. Vi kommer därför ifrån den stora centrala solen för att återföra utvecklingen i en positiv riktning och förändra den negativa historien. Ljusets barn på jorden har indoktrinerats för att förhindra att de blir skapande och därmed inte kan uppfylla sitt explosiva öde. För de positiva spiralerna Alpha och Omega måste utvecklas vidare.

Älskade Frihetsälskande hjärtan, älskade av Kärlekens levande flamma, rubin strålen har nått fram, den violetta flamman har nått fram. Låt nu den första strålens fallande ljus åter en gång frammana inrätningen av atomer, molekyler och livsströmmar.

Därför befriar Ärkeängeln Mikaels svärds blåa flamma ring på ring av ljusbärare, som är hängivna Guds, El Moryas och den första strålens legioner. Därför sammanfogar de den heliga eldens skyddsåtgärder och första strålens legioner, som stöd för Saint Germains framsteg med det mäktiga ordet i den kommande revolutionen av högre medvetenhet.

För denna jord måste förvandlas och det snabbt!

Bana väg för Ljuset in i det mentala bältet från den stora Centrala Solens heliga eld, som genom Ljusets legioner pressas fram vid denna tidpunkt! Låt det pressas in i astralplanet. Låt det fjättra de som gömmer sig, de som försöker gömma sig i sitt mörker eller gömmer sig bakom Moderns kjol, när hon passerar.

Bana väg för Ljuset in i astralplanet! Bana väg för Ljuset in i alla människors astralkroppar och speciellt i Ljus-bärarna! Rensa vägen. Rensa vägen.

JAG ÄR Surya och JAG BEFALLER Ljus-bärare och Ljus legionerna att träda fram vid denna tidpunkt av Guds flammans triumf.

Vi ber er och er tvillingflamma, genom kraften hos Orion och Sirius, den Heliga Gudomliga Maskulina och den Heliga Gudomliga Kvinnliga, genom kraften i er kausala kropp att ni nu presenterar den levande Gudens närvaro, mottar godkännandet och med er stora kausalkropp tillsammans med den gudomliga alkemins verkan förankrar tvillingpelarna i jorden.

Därför Ljusets ljus, tvillingflammor av Ljus intag er position runtom planetens kropp. Oavsett var ni befinner er, förankra tvilling pelarna ner i jordens hjärta och upp till den Stora Central Solens hjärta.

Vid denna tidpunkt kommer vi inkallade av det Kosmiska rådet, Alfa och Omega att göra allt vi kan i kraften av det Stora Vita Brödraskapet och himmelens värdar för att hålla balansen, så att Gudsflamman kan fortsätta sitt arbete på jorden genom Innehavarna av Flamman inom varje nation.

JAG ÄR Surya av Solen. JAG ÄR Surya av Solen. Jag är kommen av den Flammande Ens hjärta. Jag är kommen av den Flammande Ens hjärta. JAG ÄR kommen för att höja upp planeten jorden vid denna tidpunkt. Därför, O jord, beordrar jag Materians atomer och molekyler att nu räta in sig med Guds Stjärnan, beordrar jag Guds alla söner och döttrar på jorden att räta in sig med den Mäktiga polstjärnans JAG ÄR Närvaro.

JAG ÄR Surya och idag talar jag till allas ert hjärta. Jag talar genom Elaine denna dag.

Http://www.EraofLight.com – Kanal: Elaine DeGiorgio

 

 

 

Du gillar kanske också...