Akturierna, 23 januari 2015

Arkturierna

”Ert liv som en flod”

23 januari 2015

Kanal: Paul Marwood

Vi är Arkturierna,

Idag är ni på en geografisk plats som kallas inspirationspunkten, så vi vill erbjuda lite inspiration, för som ni vet så det finns många raser som är här för att stödja er planet den här tiden, inklusive er själva. Ni vet också att vi alla är här för att stödja er på så många sätt. Vi är här för att ge förslag och ge råd, undervisning,  vi utger kärleksfull energi till alla på planeten.

Vissa kanske inte känner att de får detta, men kärleken och energin finns där.

Vi vill också uppmuntra er med, att genom alla de förändringar som har hänt, går mänskligheten som ras framåt på den här planeten på det mest underbara sätt. Era framsteg överskrider många förväntningar, så från vår synvinkel har ni en mycket stor publik runt er och framför er i luften, och vi alla klappar händer och firar. För då ni gör framsteg i er uppstigningsprocess, och er medvetna evolution till en större sammankoppling mot er gudomliga närvaro och till kärleken som sammanbinder och uppstår genom alla universum, så påverkar ni allt annat.

Vi vill påpeka att även om ni kanske ser oss som  över er i någon sorts hierarki, så är det inte riktigt så. Ur vårt perspektiv är vi alla en del av en större medvetenhet som finns i detta universum, det medvetande som existerar på många nivåer, de högre dimensionella nivåerna och de lägre dimensionella nivåerna och alla undernivåer i mellan. Så döm inte er själva, för ni som mänsklighet går framåt med stora framsteg.

 Vi vill dela lite mer information om en parallell, en föreställning, vilken även om den kan verka enkel, också  är ganska omfattande. Vi delar detta med er eftersom vi märker att om man ger enklare exempel, kan en större publik tydligt förstå budskapet och det är i denna förståelse som framsteg lättare görs.

Den parallell vi vill tala om idag gäller en mycket stor flod, och som ni vet så börjar en stor flod på en mycket enkel plats, till exempel högt upp i bergen. Och det kan vara till synes många bäckar, och man kan titta på det här som ett exempel på en del av ens liv. Dessa små bäckar är olika aspekter av vad som händer, vilka vi är som människor, då vi alla har aspekter av oss själva .

Och de går samman till något som är större, ni kan kalla det en liten biflod, och som ni märker så flödar alltid detta vattenflödet, det rinner ner mot en destination, och tror ni vattnet oroar sig över nästa krök, tror ni vattnet stoppar och säger, ”Åh, Nej det finns en klippa i vägen!?”. Nej, vattnet flyter på, och när det finns ett hinder, flödar det bara helt enkelt runt detta hinder och fortsätter på sin resa.

Och som en del av det, vill vi uppmuntra er då ni möter era utmaningar, för i det här fallet kan ni vara bifloden på denna punkten, och när ni stöter på en utmaning i ert liv som kan vara denna klippa, så tillåter ni er själva, precis som vattnet, att vara öppna och ni tillåter er själva att flyta runt utmaningen, ni öppnar upp er till en energi av utvägar, och ni flyter helt enkelt runt det som kan visas framför er.

Kom ihåg att det alltid finns en lösning på alla problem som finns, och då ni fortsätter att rinna ner mot älven, kanske det finns ställen där floden rinner ned i en högre takt och flödet ökar. Se det som en del av ert liv där ni har lärt er vissa läxor och ni väljer att förflyttas till en bättre plats eftersom ni liksom floden alltid förändras. Och liksom detta vatten accelererar så är det som ni accelererar på er resa, där ni flyttas närmare och närmare och allt snabbare till ert slutmåls destination.

Och så kan det finnas tillfällen där vattnet rör sig till ett stort öppet poolliknande  område, och vattnet saktar ner. Men! Det rinner fortfarande mot slutmålet, slutdestination. Det kan kännas som det stagnerat lite i förhållande till den höga hastigheten på vattnet tidigare, men det strömmar fortfarande ändå till sin destination. Så när ni befinner er på denna platsen där ni kan känna lite som att ni sitter fast, eller att livet har stagnerat något, tänk bara på det som ett tillfälle där ni kan tillåta er själva lite vila, återhämtning,  samt en översyn av er själva och de olika aspekterna av era liv , och sedan innan ni hinner märka det, kommer ni vara tillbaka i flödet igen. Med den extra kunskapen om vad ni för tillfället hade att granska och lära av, medans ni var i den halvt stagnerande poolen.

 Och sen fortsätter ni att flöda fram mot havet, och i denna parallell vill vi också uppmuntra er till, oavsett var ni befinner er på er resa, att om ni tar ett steg tillbaka och ser över floden i sin helhet, kommer ni se att medan floden slingrar sig på ett sätt och ser ut att vara något ur kurs, så slingrar den sig tillbaka och fortsätter sedan på sin kurs till havet. Även om det kan finnas lite krokar på resan så rör den sig fortfarande i slutändan ändå mot sin väg till havet och når sitt slutmål.

Så ur det perspektivet när man tittar på ert liv, kan det finnas dessa avvikelser, och för några av er  kan ni se den avvikelsen som felaktig, dålig, fel, eller vad det nu kan vara, medans det i själva verket inte är det. Det är helt enkelt bara en liten omväg och när ni märker detta, kommer vägen helt enkelt tillbaka på rätt spår igen och då fortsätter ni på er väg.

Så vi vill alltid stärka er i att det inte finns något sådant, som att vara på fel plats vid fel tidpunkt, då det helt enkelt bara är en del av resan på floden, eller del av er på er livsresa.

Vi hoppas att denna parallell har hjälpt er att ta ett mer naturligt, flytande, och generöst perspektiv på er själva i ert liv och på er livsväg, och vi uppmuntrar er att i svåra stunder ta en stund för att granska ert liv på detta sättet, lätta upp det lite och helt enkelt tillåta er själva att flyta med lite bättre.

Vi älskar er oerhört; vi är Arkturierna ”

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

© 2015 Copyright Paul Marwood

www.AkashaHealingStudio.com

Du gillar kanske också...