Aldrig en Tid för det Påhittade via Maryann Rada, 19 november

rachelle

Aldrig En Tid för det Påhittade

via Maryann Rada

19 november

 

Var fri i hur ni tänker era tankar om världen och hur den kommer att bli som den kommer att bli. Processerna som är på gång kontrolleras av interstellära varelser vars själs syfte är att underlätta transformationen för världar att kunna upprätthålla sig själva. Planeten in bor på undergår förändringar av det inre ramverket av kännande reflexiv förståelse av sig själv som en planetvarelse. Det betyder att planeter har ett självmedvetande av varierade grad, som människor har, och Jorden kommer in i en förhöjd nivå av förståelse av sig själv. Detta kräver granskning av erfarenheter och att befria sig från främmande data. Det som är kvar efter att ha rensat planetminnet formar basen från vilken den nya förståelsen av sig själv kan återbildas.

När kraften av förändring är en del av er vakna verklighet, kommer den att fylla rummet där livet levs som vinden fyller seglen på ett skepp. Ni kan se på när seglen fladdrar och snurrar, eller kan ni lära er vindens hemligheter och anpassa seglen som svar på dess rörelser. Vet att det är mycket bättre för er och för flottan av skepp som utgör hela mänskligheten, att hissa segel och fånga vinden hellre än att sitta och prata om saker och ting när vinden passerar. Ett enda ögonblick kan förändra allt; om ni är uppmärksamma, kan ni åka med vinden till ett nytt hav.

Många av era möjliga verkligheter presenterar sig själva nu. Vad som händer är mycket beroende av vad varje individ väljer som de stora förändringarna av stater och nationer. Ledarna i er världs regeringar har var och en, en roll att spela i hur den nuvarande perioden i historia spelas ut. Ni som medborgare i världen är dock inte utan makt, inte heller är ni närvarande vid denna tidpunkt för att bara överge den makten då de stora spelarna som gör sina drag utan den minsta tanke på vad som verkligen är er bäst för er.

Ni är här, nu, för att föra fram en kulminationspunkt för vad er själ har förfinat under livstider; ni bär med er i er själs minne koderna som kan föra hela er ras till en jämvikt med planetens väg mot att uppleva total förändring. Ett sådant skifte sker som ett yttre uttryck av vad som satts i rörelse på insidan, av individerna själva. Var och en attraherar andra och snart blir den individuella förändringen en yttre, mångfaldig upplevelse och så vidare, blir de många en, vilket senare blir många fler som växer samman till en integrerad helhet, och så vidare.

Vart kommer det att leda? Det finns många som presenterar historier som motsäger ”sanningen” som ni har fått. Lyssna på dem och låt er inre intelligens separera den eventuella sanningen från de historier som ni lärt er att tro på. Nu är det dags att utmana historien med ett klart huvud och öppet hjärta. Ni har inte anledning att tro att framtiden som ni är beredda att acceptera som oundviklig om det bara är en förlängning av en sekvens av omsorgsfullt skapade lögner. Vad ni har, istället är verkligheten som ni länge har förväntat er själva, när ni ser genom er själs ögon. Som individer varierar era förväntningar från en person till en annan, från själsnivåerna, vad ni upplever i världen är precis vad ert självs själsnivå har beslutat att uppleva. Även det som ni uppfattar som misstag, även vad ni känner som smärta eller rädsla eller ilska – dessa är saker som ni och ert själsnivå-själv har valt att uppleva. Då detta kanske inte är en så välkommen nyhet för dem som upplever sådant nu, kommer världen att visa en gyllene regnbåge efter stormen av vedermödor är slut.

För nu, kära mänskliga familj i Jordens tid och rum, vi ber er att sända lite tanke där det bäst har effekt, och det, för en stund, är att fundera på att allt ni behöver veta är verkligen tillgängligt för er när alla uppfattningar är rensade från trosuppfattningens förvridande effekt. Linsen som fokuserar ljuset av mental klarhet har bara egenskapen av avskalad sanning. Även att ha intentionen att släppa trosuppfattningar associseras med tron att något har makt att hålla er. Bara när ni vet kan ni vara utan tro. Bara då är ni verkligen fria.

 

by Maryann Rada, http://opalescentnine.com
posted at Know More Earth, https://knowmoreearth.wordpress.com/category/theo-dimensional-shift/

 

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...