Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 18 november

Teamet

Kollektivet av Guider

via Salena Migeot

18 november, 2015

Kära Ni!

Det finns så mycket angående er transformationsprocess som vi skulle vilja dela med oss till er. När ni alltmer väcks upp till ert inre ljus och det får alltmer liv inom er, kommer ni att uppleva många underbara medvetenheter. Dessa kommer ibland att infinna sig i en snabb följd och sedan kan det bli stiltje, då ni kanske frågar er om er personliga och globala expansion har stannat av eller av en eller annan anledning bromsats upp.

Vi önskar göra det mycket klart för er att allt ni upplever inte bara är kärlek och ljus. Er skuggsida dyker ibland upp i förgrunden. Det är utmärkt! Det är ett gudomligt sätt på vilket man kan komma till medvetenhet om Alltings balans. Det finns ljus och mörker. Om man eliminerade endera, tänk er hur en-dimensionellt ert liv, världen, er upplevelse och er varseblivning skulle bli. Mörkret tillåter er att uppskatta Ljuset. Ljuset tillåter er att genomtränga och minska mörkret. Förbli trygga. Ljuset kommer att övervinna Mörkret i samtliga fall, om ni inte ger mer makt till Mörkret än till Ljuset. Det enda sättet att bemäktiga Mörkret är genom era tankar och övertygelser. Vi ber er att i denna stund överlägga vad ni tror är mörkt och varför. Vi ber er att lägga märke till när ni förminskar Ljusets kraft genom er tro på Mörkrets kraft. Känner ni till och tror ni på att Ljusets kraft varje gång och under alla omständigheter kan övervinna Mörkret? Tänk på alla uttryck som: ’Det goda övervinner allt’, ’David och Goliat’, ’Hjärtats renhet och oskuldsfullhet gentemot det förankrade onda’; uttryck i era kulturer och övertygelser gällande dessa. Om ni i sanning tror att det Goda har kraften att övervinna det onda, så har ni en god tillit och kommer att klara er mycket bättre genom förändringen och de övergångar som er planet håller på att genomgå, än de som tror att de mörka krafterna är mer kraftfulla än Ljuset.

Allt grundar sig i era tankar, kära ni. Det finns ingen ondska, inget mörker, ingen aggression, inget som har immunitet mot Ljusets kraft och som uttrycks i Kärlekens vibrationer. Tänk på Kärlek som en regnbåge med färger – medkännande, stöd, omvårdnad, mänskliga handlingar, skönhet, glädje, oskuldsfullhet, ödmjukhet, generositet, ren avsikt, öppenhjärtlighet och så många andra underbara egenskaper som existerar i stor mängd i hela er upplevelse-sfär. Tänk på er mycket omedelbara upplevelse av det som ni uppfattar att vara ondska. Tar inte regnbågen upp mer utrymme, minne, erfarenhet, möjlighet och på det viset mycket mer än det ’onda’?

Om inte, hur upplever ni saker och ting – genom en lins av offermentalitet, skuldbeläggande, ’vi mot dem’, trångsynthet och maktlöshet eller genom att vetskapen om att ni i sanning skapar er egen verklighet genom era tankar och övertygelser? Om ni inte gillar ert liv, byt kanal i ert tänk till en som tillåter er att varsebli, uppleva och tro mer på ljuset, på Kärlek och kraften i ett ’möjlighets-tänk’. Det finns inte en enda person, varelse, kraft eller makt som kan kontrollera era tankar OM inte ni tillåter dem att göra det. Om ni tillåter era tankar att förbli fokuserade på annat än kärlekens regnbåge, så är det ert val. Vi önskar göra det mycket klart för er att inget kan tillåta era tankar att fokusera på någonting annat än Kärleks-regnbågens underbara färger om inte ni tillåter det att ske.

Sluta upp med att ge er kraft ifrån er. Sluta upp med att fokusera på skuggorna utanför Kärleks-regnbågen. Jadå, de finns där. Skuggorna existerar. Skuggor manifesteras på alla möjliga sätt, inuti er och utanför er. Tidvis kan ni fokusera på dem, för att få större insikt och medvetenhet. Ni kan lära er om mer som existerar och är möjligt genom samspelet mellan ljus och skugga, ljus och mörker, frånvaro av ljus, frånvaro av mörker. Och i hela universum finns det ingen orsak att fortsätta fokusera på mörkret av någon som helst anledning. Det finns inget behov av att kämpa mot mörkret. När man kämpar mot mörkret informeras själva mörkret om att ni vill övervinna det faktum att det är en värdig och därför en mäktig motståndare. Om ni önskar uppleva mer ljus än mörker, fokusera helt enkelt bara på mer Ljus. Det betyder inte att mörkret inte existerar. Ni kanske är naiva gällande mörkret. Det är inget dåligt. Det kallas oskuldsfullhet. Oskuldsfullhet är värdefullt och sällsynt. De oskuldsfulla skyddas naturligt från mörkret helt enkelt för att de inte kan varsebli det. Det som ni fokuserar på tilltar i styrka. Oskuldsfullhet är ett tillstånd av varande som är ovetande om mörker. Ovetskapen är i och med denna insikt verkligen ett saligt tillstånd.

De som är oskuldsfulla gentemot det onda upplever inte ondska för de varseblir inte det onda. Dröj er kvar ett tag vid det, kära ni. Skulle ni hellre vilja var gammal och vis eller ung och oskuldsfull? Det är mycket lättare att ha ett rent hjärta när man är ung och oskuldsfull. När ni blir visa på grund av världen och människor, blir ni skeptiska, cyniska, tveksamma och trötta. Vilket värde har vetskapen om rikedomarna, ifall stigen mot förvärvandet är glädjelöst och tar er längre och längre bort från oskuldsfullheten, glädjen, förundran och förtjusningen?

Vi uppmuntrar er att så mycket som möjligt släppa taget om de värdsliga attityder och egenskaper som håller er i beredskap för strid. Det spelar ingen roll ifall striden innebär att bråka med andra människor, kämpa mot idéer, åldrande, dålig hälsa, miljöförstöring, krig, droger, misshandel, ett annat team, ett politiskt parti eller politiska kandidater, personlig eller global fattigdom, hunger, fetma, global uppvärmning, en militärregim, terrorister eller någon annan varelse eller anledning. När man kämpar mot något ger man sin kraft till det. Er uppmärksamhet på det som en värdig motståndare försvagar er och ger kraft till vadhelst ni bekämpar. Ett mycket bättre tillväggångssätt är att fokusera på saker som ni önskar öka, förstora, eller ge kraft till hellre än det som ni inte önskar ha. Omfamna överflödet för er själva och för alla. Dela ert överflöd med andra och se att det kommer att öka. Öka er vetskap om att er kropp kan hela sig själv genom att tro på den och fokusera på saker som ni vet att framhäver hälsa och välbefinnande och ni kommer att få uppleva mer välbefinnande. Fokusera på fred och ni kommer att få se/känna/uppleva många exempel på fred. Tillbringa tid med de människor, fritidssysslor, aktiviteter och händelser som ni gillar och saker som ni inte gillar kommer då att minska i ert medvetande.

Om ni oroar er över att gå ut i krig, tänk på fred. Ni kan göra det på många sätt. Ni kan föreställa er att saker och ting samexisterar i harmoni mellan två kulturer, så som de har gjort i flera århundraden. Ni kan föreställa er att alla nuvarande störningar är betydelselösa och tillfälliga repor i den större, dominerande väven av fred. Och ni skulle också kunna föreställa er att självaste reporna kommer att leda till en nivå av kvant-healing som kanske inte skulle ha varit möjlig om dessa repor inte hade uppkommit. Är ni redo att acceptera en nivå av diplomati och mänsklig förståelse som kan garantera en bestående fred? Föreställ er, tänk er, samskapa vilken utgång ni i sanning än önskar, i stället för att lägga ner tid, energi, tankar, samtal på det som ni inte vill ha, eller för att föreviga allt annat än helande kärlek och ljus som kommer till uttryck i världen.

Vi är medvetna om att vi ger er många idéer, som de som har etablerat en kontroll över er inte önskar att ni ska tänka på. Därför inbjuder vi er till att göra precis det – tänk välvilligt på dessa idéer tills de blir mer än idéer. Bemäktiga er själva att i sanning bli den förändring som ni önskar se i världen, genom era egna tankar och valmöjligheter. Ni kan verkligen förändra världen genom era val när ni tar in detta i ert varande. Allt handlar om tro. Tron är inte något abstrakt, godtyckligt koncept.

Tron är verklig och kraftfull, annars skulle inte någon av era –ismer existera och ni skulle inte känna så passionerat för era religioner, politiska partier, sociala sedvänjor, er etik och så många saker och ting som ni debatterar och bråkar om. Fundera över vem som införde många av dessa idéer inom er eller i er kultur och varför? Bemäktigar era övertygelser er och ert samhälle i stort eller förorsakar de större uppdelning, mer oro och större mörker att utövas i världen? Är era övertygelser i linje med konceptet om Enhet eller fjärmar de er längre från det konceptet? Tänk välvilligt, kära ni. Ni är suveräna varelser. Ingenting utanför er har någon makt över er om ni inte tillåter det. Ljus, Kärlek, Oskuldsfullhet, Enhet.

Vi älskar er med oändlig kraft.

Så är det.

Kollektivet av Guider.

Channeled by Salena Migeot. Feel free to forward or post this message in its entirety with proper attribution. To receive these channeled messages in your e-mail inbox, e-mail salenam2@msn.com with “Guides” in the subject line.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...