Asket från Temmer, Plejaderna via MaryAnn Rada, 6 juni

rachelle

Asket från Temmer, Plejaderna, 6 juni 2016
via MaryAnn Rada

Vi är Asket. I dagens värld har ni fått se en hel del störningar av de normala processerna i naturen och de normala processerna i er samhällsordning. När ordning kan sättas åt sidan och muskeln av mänskliga viljan kan tryckas in i frontlinjen av er världsscen, så att det är vad ni upplever – viljan hos någon eller något större än er egen som ger sig till känna – är det kaos som ni upplever i sådana tider något av en förvirring för många av er, och vi skulle vilja påpeka i dag hur det inom det kaoset kan hittas en pärla av ordning och perfektion.

I vår egen värld har vi under hela vår historia, och genom historien i andra världar som vi har bebott, upplevt en del paralleller till det ni upplever nu. Sannerligen finns det inget slut på efterdyningarna av historien, och tidens cykler fortsätter och bär med sig de oavslutade ljuden av en sång som har stor betydelse i utvecklingen av det mänskliga medvetandet som finns i hela galaxen.

När vår värld var ung och vår historia började sätta sig i rörelse, var vi ett folk som var i förvandling från våra rötter och vår historia från en annan värld, till ett nytt folk med en infusion av koderna från en annan värld som var ny för oss. Medan vi utvecklades till ett nytt folk och blandningen av världar fortsatte, fanns det en del kaos. Det fanns ännu några återverkningar från det trauma som inledde vår flykt, ska vi säga, från ett grepp av kall och orubblig död, så att de av oss som lyckades förflytta oss över vidderna i tid och rum, som fann bördig mark för att rota oss som ett nytt folk, som inom oss bar koderna som hade format oss ur en lång historia av att vara människa i vaggan för en civilisation som hade funnits otaliga årtusenden, och nu tvingades förnya sig.

Så kaoset som orsakade vår migration följde med oss i syfte av transmutation och förståelse och visdom. De av oss som kunde samla in energihealingen från en ny sol kunde väva samman koderna från vårt förflutna och vår framtid, och med hjälp av ett kärleksfullt samhälle som hade accepterat vårt behov av att lösa upp vår historia genom att åter-rota oss in i ett land som de själva hade skött, kunde vi förena kod med kod och föra samman ett folk som tillgodosedde bådas behov av försäkran om deras utveckling och överlevnad tillsammans, och därmed blev vår värld Temmer.

Vi berättar detta idag då många av oss i Förbundet av Ljus kommer från denna värld, eftersom er värld upplever en del efterklang av rörelsen från att fly döden, och rörelsen till en ny plats där möjlighet bär på ett löfte. Ändå finns det en hel del problem som står i er väg för att komma till platsen för healing och integration av anden hos enade människor, utanför de uppenbara utmaningar som ras och civilisation och kultur utgör, för dessa är dyrbara skatter som endast är till nackdel att förlora. Så behåll vad ni kan av ert språk och förståelse, er konst och musik, och bär det inombords.

I övergången från kaos till en fulländning av att vara, måste ni kunna koppla av på den djupaste nivån av er varelse och veta att det finns en viss oundviklighet när en rörelse tas, att det blir vissa resultat som ni ännu inte vet om, som inte kan förutsägas med säkerhet.

Det finns en skönhet i detta som är tillgänglig för er om ni kan fokusera och medbringa er själv till den kärlek som finns under kaoset och under orsakerna till det.

När vårt folk kom för att bosätta sig i denna nya värld som blev Temmer, hade vi utmaningarna av att vilja behålla vilka vi var och vilka vi förstod oss vara som människor, och det var endast genom att frigöra behovet av att upprätthålla en förståelse från en värld som inte längre existerade, som vi kunde omfamna, med hela våra hjärtan, vad som höll på att hända i denna nya värld. I detta fick vi en säker grund och vi halkade inte. Vi gick framåt med en visshet om kärlek inom oss själva, inom det som vi kände som mänskligt, och detta är vad som förde oss framåt. Detta är vad som närde och skyddade det som vi höll värdefullt av vilka vi var. Vi föreslår att ni gör samma sak på något sätt, att inte förlora er, att inte samtycka till förtrycket och tvingade rörelser som ni fås att dansa till. Det är magi på gång, ja, och det har utarbetats mot er och ni måste motverka det med den enda kraft som kan motstå sådana intriger från mörka hjärtan … för mörkrets grop skulle gärna svälja er, om den kunde.

Vad ni behöver vet ni redan, och det är kärlek. Vi utmanar er idag att utöka er uppfattning om vad kärlek är, att anamma en större förståelse för vad ni är kapabel att älska inom er själva och inom jagets spegel som ni ser omkring er och andra. Det är bara tillsammans som ni kommer att överleva de påfrestningar som omvandlingen som nu pågår i världen, bringar er. Tillsammans kan ni skapa er på nytt.

Många av er är villiga att bortse från de frågor som skiljer er, och många av er inser att separationerna är artificiellt konstruerade för att hålla er borta från att få den styrka som ni har när ni är tillsammans. Vi menar inte alls att ni ska vara demsamma, för detta är något som vi själva lärt oss. Vi behöll vår unikhet, vi bibehöll suveräniteten av vår individuella förståelse om vilka vi var i mänsklighetens rike och inom familjens sfär och inom stammens sfär, och världar kolliderade. Fusionen som resulterade skapade en ny varelse. I denna perfektion som vi fann uppstod ett helt nytt utflöde av mänsklighet, en som vi har vårdat med vördnad och minne, för vi kan inte glömma var vi kom ifrån. Men vi uppehåller oss inte vid det. Vi lägger fram det nu för er uppbyggelse och för att påminna er om att det inte finns någon verklig åtskillnad mellan människor oavsett ursprung, annan än den som de skapar med sina sinnen och det som de väljer att omfamna däri.

Nu, varför tar vi upp detta i dag? Tja, ni vet att ni står inför monumentala utmaningar mot enheten av människohjärtat över avgrunder av ideologi och övertygelse och val av tillhörighet, och … åh, så många saker, kära ni, som presenteras för er som barriärer och hinder. Ni måste se igenom dem och ni måste se broarna som finns. Där ni uppfattar separation, kan ni uppfatta enhet. Och med enhet menar vi inte homogenitet; ni är inte en intetsägande blandning av en homogeniserad soppa av varande. Ni är individer som lyser med ert ljus och med individuella ljus som skiner tillsammans, opalescensen som utgår från er värld är verkligen kapabel att föra samman inte bara människorna i er värld, men att påverka många, många världar utanför er egen.

Vi utmanar er att se förbi det som ni tror så starkt på, om vänster och höger, om vad ni lägger er röst på, om vad ni väljer att mata er fysiska kropp med, om vad ni väljer att sjunga i förhärligandet av det som är gudomligt och ovanför er uppmärksamma medvetenhet om vad människan kan uppnå som ett förkroppsligande, skild från det gudomliga. För detta är en uppfattning som utmanar er också och de olika sätt på vilket ni försöker rätta till denna separation, att väva er tillbaka till varandra med er förståelse för er gudomlighet, de olika smaker som ni sätter på er tallrik för tillbedjan, eller smickret … dessa måste bli en fest för er och inte allergiframkallande utfärdanden av någon annan form av liv.

Så, oavsett vad ni anser om er, vilka etiketter ni sätter på er, måste ni förstå att de är bara ord, och att den verklighet som ligger inuti dem – inom var och en av er – återger sådana saker bara som dekoration.

Kära ni, vi utmanar er att lösa upp de separationer som lagts framför er: att förstå att ert sinnes utmaningar för att hitta kärlekens djup och att heala den smärta som kärleken i sig själv bär, betyder inte att avstå från vad det är att älska som en människa, men att expandera den. Och genom att acceptera smärtan snarare än att separera sig från den genom att skapa små läger som säger, ”Jag är inte denna smärta, men ni är om ni inte går med,” ser ni? Detta är grogrunden i vilka revolutionens frön kan sås på ett sätt som manipulerar er istället för att bemyndiga er.

Kan ni expandera ert begrepp av kärlek till att omfamna smärta och omfamna varandra, trots den smärta som kärleken försöker heala inom er från livstider av perversitet, manipulation, trauma? Det är bara när ni kan, kära ni, alltså att ni kan överskrida det som läggs på er i detta ögonblick, som har potentialen att slita er ifrån varandra.

Vi ber er att lägga undan alla uppfattningar om separation som ni kan uppfatta omkring er. Det finns så många och när ni börjar fösa bort dem och ni hittar andra, fortsätt fösa, kära ni. Fortsätt att ta bort dem, se igenom dem, nå förbi dem för att omfamna varandra. Oroa er inte för dessa saker. De kan verka viktiga i nuet men vare sig ni lockas till en dogm eller ideologi eller filosofi eller sätt att leva, eller en annan, kan ni se att det inte spelar någon roll, så länge ni behåller vad det är att vara människa? och vad det är att vara gudomlig inom det mänskliga fordon som ni kallar er själv? Därför alla dessa saker och orsakerna till kaos kommer att försvinna, de kommer att rätta till sig, de kommer att lösas upp och ni kommer att se det mönster som tar formen av denna visdomspärla som ligger inombords. Sök denna, kära ni. Den finns inom var och en av er, om ni kan dyka inombords och hitta den, genom turbulensen, utan rädsla, att veta att era förfäder och era kusiner från andra stjärnor och andra solar kan skratta och leva med glädje under andra himlar och ändå förbundna med er i en familj.

Bredden av mänskligheten känner ingen separation.

Låt detta vara tillräckligt för idag och vet att vi är med er. Jag är med er, jag tittar på och jag älskar er så intensivt som familj, ser på detta ögonblick av transformation med stort intresse, mina kära. Vet att ni har vår vänskap och vad som än händer finns vi kvar som en familj inom väven av den verklighet som ni är, som människor. När ni har möjlighet att avsätta idéerna om vem ni tror att ni är i världen … kan ni kanske känna det, denna resonans som vi har tillsammans. Detta är mänsklighetens kärlek som vi delar med oss själva och varandra.

Var oförskräckta, kära ni, och vet att transformationen är på god väg. Oavsett vad som dyker upp på era verklighetsskärmar som en projektion från dem som brukade manipulera era uppfattningar och utvidga illusionen av mörk magi som de försöker härska er med, vet att kärleken av världar bortom er bär er, och ingjuter er med alla våra böner om styrka och välvilja och vi älskar er.

I frid nu, jag avslutar och kommer tala med er igen.

Under tiden, var kloka, kära ni, och titta på varandra genom kärlekens klara ögon. Detta är Asket av Förbundet av Ljus. Jag önskar er angenäma morgondagar. Jag önskar er frid, och i en anda av service till en högre kärlek, {något sägs på ett annat språk} I vår värld betyder detta, ”Vår sol skiner och ljusstrålarna kastar inte någon skugga genom varelser som har öppnat sina hjärtan för återspeglingen av kärlek i varandras hjärtan.”

I frid önskar jag er god dag tills nästa gång.

by Maryann Rada, Opalescent Nine (http://opalescentnine.com)
this message is transcribed from the original recorded message at https://www.youtube.com/watch?v=mOplQEbfOXg
first posted on Time Transformers: Temmerian Transmissions (http://timetransformers.wordpress.com)
(Transcription: Thank you to Laron at http://transients.info)

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...