Alrhoniah & Alisheryia via Galaxygirl 24 februari 2022

 

Alrhoniah & Alisheryia via Galaxygirl

24 februari 2022

Jag, Alrhoniah, stiger fram. (Jag ser en enorm taggig silverdrake som glöder) Jag talar för alla mina drak-bröder och systrar ikväll. Vi är uråldriga, vi är visa. Vi har sett mänskligheten från dess födsel till dess mognad. Vi har sett mycket kringflackande och missledda steg, många dåliga äventyr. Vi har sett, vi har studerat. Vi har observerat. Denna frågade efter ett meddelande om tapperhet. Vi ser ingen orsak till det, för själva er närvaro på Gaia är en tapper handling. Vi funderar inte på er storhet, vi vet att den är sann. Vi undrar istället varför ni inte tror på er makt. Det mänskliga kollektivet samlar momentum, som en mäktig orkan som inte kan stoppas, och förändrar allt i sitt uppvaknande. Mänskligheten förändras, precis som stormar förändras och utvecklas. Mänsklighetens storm växer, och ni ljuskrigare – och vi drakar säger krigare med respekt – ni leder anfallet. Ni lyser med ert ljus och assimilerar uppgraderingarna med behag. Detta gläder oss och har också ökat uppmärksamheten på er själva, då alla era bröder och systrar i alla dimensionella verkligheter har noterat det mäktiga rytande mänskliga kollektivet.

Jag, Alrhoniah, talar. Alisheria är min syster av födsel, vi ruvades tillsammans och har blivit gamla och visa tillsammans. Många av er kommer att återförenas med era drak-själv, era drak-familjer, och det orsakar en klump i halsen på er, precis som i oss. (Jag ser en tår som övergår i ånga från hans ögon). Tiden har kommit för er att tala er sanning och lysa som solen. Vänta inte till imorgon, för idag är allt ni har framför er. Imorgon är för drömmare. Idag är för de som gör. Ni ligger i förgrunden. Vi ser detta. Vi hedrar er. Ert ljusbärande skapar lugnet i stormen. (Han visar mig orkanens öga). En klok drake lyssnar mer än han talar. Ni måste också påminna er om att det finns tystnad i ögat. Det finns tystnad och stor styrka. Vi ser att ni är värdiga och mycket kapabla. Bli inte förskräckta. Vi drakar är med er i ögat. Vi bär ljuset tillsammans med er. Vi har arbetat med nät-väktarna och kristall-vävarna. Vi har selat vårt drak-ljus på mänsklighetens ljus. Vi har stigit upp och hjälper till på vårt eget sätt, för i gångna tider och nu har ni hjälpt och hjälper oss. Vi lär oss, vi observerar. Vi ser med drakens syn som inte går att lura. Vi vet med drak-hjärtat av ren avsikt. Vi vet att det är sant att Gaia kommer att stiga upp, för det sker nu. Vi vet, för vi ser med vårt tredje öga och vi tycker det är hög tid för mänskligheten att veta vilka de är. (De färgrika uppstigna drakarna ryter överallt omkring mig, över hela Gaia).

Jag, Alisheria, talar. Tack broder. (De rör näsorna mot varandra). Jag sänder er mitt blåa ljus. Jag täcker er med mina blå vingar. Allt håller på att förändras. Invasionen, propagandan, skärmytslingarna med smärta och blod i er sfär ska avslutas. Men det som för närvarande sker – förstår ni – förstår ni att det är det enda sättet att hålla människor borta från självbelåtenhet? Att förena dem och ryta kollektivt? Tiden har kommit för att stå upp, högt som en drake. Och ni är långa. Att stå stolt som en drake. Var stolta. Var stolta över de Käll-varelser ni är, var stolta över den envishet som gjort att ni kommit till denna stund. Var säkra på er seger och var säkra på att det inte blir lätt. Men vi tror att ni skulle vara lite besvikna om det var det. De mörka kommer inte att ge upp så lätt. Precis som de förhärjat andra världar försöker de hålla sina klor djupt i Gaias kropp. Men det kommer inte att bli så. Gaia har talat och hon kommer att hedras.

Jag, Alisheria, talar. I tiden framåt kan det förefalla bara finnas mörker. Och det är då ett ljus brinner starkast, ja, i ett mörklagt rum. Och ni är inte ensamma. Ni är fler än ett ljus. Vi ser skönheten hos Gaias ljusarbetare lysa upp nätverken i meditation, och det skänker oss stor glädje och stort hopp. Vi har stort hopp om er. Det finns bara hopp, fast tro, och sedan kommer ljuset. Ljuset kommer när ni alla är tända och tongaffel-frekvenserna av orientering med Källan är redo. Ett stort mysterium. Vi drakar är inte medvetna om den inre funktionen i Skaparens sinne. Men vi känner Skaparens hjärta. Och vi känner till den kärlek som omger denna stund.

Jag, Alisheria, ger er min kärlek, och vi drakar lånar er vår styrka. Vi uppmuntrar er att stå lugna i stormens öga, eller att flyga över den. Låt er inte kastas runt av vindarna. Vi kommer att flyga vid er sida i stormen. Ni är inte ensamma. Ni är oerhört vakade över och skyddade. Vi är med er. Jag blåser min blåa eld av styrka, healing, beskydd och ljus. Var lite djärva, för nu är det tid för stor förändring. Nu är ögonblicket av stor förändring. Vi flyger vid er sida nu. Se med drakens syn, högt uppifrån, med en högre synpunkt. Känn drakens eld från er inre kundalini, från er egen glödande inre sol. Ni är mäktiga varelser. Det är bra att lysa starkt nu, och mycket behövt. Jag är Alisheria.

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...