De Blå Varelserna i den Inre Jorden via Galaxygirl, 19 september 2020

De Blå Varelserna i den Inre Jorden via Galaxygirl

den 19 september 2020

 

Hälsningar inifrån! Vi är de Blå Varelserna från den Inre Jorden. Vi är uråldriga Lemurier. Vår hud är turkos i färgtonen hos de helande kristallvattnen. Vi önskar brygga över inom och utanpå, för ytan är nu redo för detta återförenandes överbryggande. En planetarisk harmoni måste uppnås för balansen och helheten. Så är det också med det mänskliga psyket och sinnelaget. Det är en stor upptäckt av självet som engagerar sig i en sådan process av utforskande av de lägre sfärerna av planetarisk decentralisering. Gaia är redo att uppstiga och vi hjälper till på varje sätt som är möjligt. Likt barnmorskor i en ceremoni av återfödelse med planerande och kärlek, så lägger vi fram örterna, vi tänder brasan, vi värmer vattnet för att göra förberedelser inför förlossningen, vi lägger ut de fräschaste filtarna av vitaste bomull. Vi omger den väntande modern med ljus och kärlek. Vi lägger till örter till elden för att få till en mildrande omgivning, vi dämpar ner ljusen. Sjungande reciterar vi sånger av frid och välkomnande.

Vi är de Blå Varelserna från den Inre Jorden. Vi är präster och prästinnor. Vi håller ljuset från de inre kamrarna. I detta nu överbryggar vi till den yttre världen som ett inter-dimensionellt erbjudande av goodwill och hopp. Det finns alltid hopp. Vi ser stort hopp för mänskligheten som upplever uppstigningen på Gaia. Snart ska vi få möta dem som är redo, som önskar det och som har en ren avsikt. Vi har förberett för detta alltsedan vårt älskade Lemurien föll. Lemuriens energier reser sig åter upp. De kan inte tryckas ner. De kan inte tystas ner. Tiden har kommit för ljuset att återigen lysa klart på Gaias havande kropp, en underbar moder av ändlös kärlek och möjligheter för expansion. Förvecklingarna i detta experiment kan inte underskattas. Den galaktiska inblandningen sträcker sig över eoner av tid och rådförsamlingar. De mörka har levt klart sina dagar. Vi ledsagar dem till ljuset.

Vi är de Blå Varelserna, de som ser med klar syn. Vi ser grumligheten av fötterna hos ljusarbetarna, utmattningen. Och ändå råder där hopp och ljus som lyser starkare och mer intensivt än någonsin tidigare. Vi ser en oerhörd tillväxt och inre personlig och planetarisk expansion. Vi erbjuder våra healingenergier, vår harmonisering av inre healing till er. För när mänskligheten väl är harmoniserad inombords så upphör kaoset. För när man är harmoniserad så är allting lugnt för man ser med visdomens ögon och man känner hjärtats inre stillhet hos någon som har sett striden och valt segern. Ha er personliga healing för ögonen. Ha er planetariska healing för ögonen. Föreställ er frid. Vi befinner oss ofta i tillstånd av meditation, salighet, glädje, för vi ser frukterna av tusentals år av arbete. Vi kan känna balansen som är på väg, för vi ser ljuset inombords. Vi kan se våra stjärnbröder och -systrar som hjälper till, böjer ljuset, rör på ljuset, hjälper till ytterligare stund för stund, på nya sätt. Denna (kanalen) har bett om att få en boost av immunsystemet för hälsan, samt mot mörkret. När man är balanserad och helt står i linje med en stark kropp och ett starkt sinne, så pulserar hälsan helt och hållet, fullständigt, det förekommer ingen svaghet. Det här är vad vi ser för den uppstigande mänskligheten, hela kompletta kroppar på en fullständigt balanserad planet. Ljuset är medicinen mot det mörka, men ljuset måste tillåtas lysa. Detta är varför det är så viktigt med inre perspektiv och introversion, för man måste vara medveten om de inre såren som behöver healing, så att beteenden ytterligare kan justeras och balanseras, samt på ett djupare plan med den inre sanningen. Den inre Gaia är helt och hållet balanserad med de högre-dimensionella verkligheterna och har under en tid varit det. Vi hjälper till med förlossningens yttre process.

Vi är de Blå Varelserna i den Inre Jorden. En hel del förändringar, en hel del olaga tvång och svårigheter har ägt rum på ytan. De mörka har verkligen varit mycket mörka. Vi sänder dem ljus. Vi sänder dem nåd. Vi sänder dem medicinen av vår förlåtelse och sålunda blir deras mörker utspätt och omvandlas till kärlek, till ljus. I det långa loppet för en själ, så blir det här slutresultatet. Vi skyndar på deras avlägsnande genom att vidarebefordra kärlek, förlåtelse. Mänskligheten måste förlåta varandra för de felaktiga gärningar de har åsamkat sina egna själv. För många kommer detta visa sig vara svårare, för i egenskap av ett kollektiv så är ni alla en kropp. Självkärlek är mantrat för dagen, för när ni älskar er själva så älskar ni hela mänskligheten i er värld, för ni är alla förenade med ett mycket kraftfull kosmiskt medvetande.

Vi är de Blå Varelserna i den Inre jorden. Ni upplever en av våra medicinska healingceremonier. En födelse är helande. Kroppen kan börja helas och på nytt transformeras tillbaka efter förlossningsprocessen. Transformation är en annan version av födelse. Födelsen är transformativ för spädbarnet och modern. Er egen födelse från den lägre-dimensionella människan till den högre-dimensionella människan har varit fylld av transformation. Ögonblick för ögonblick omfamnar ni alltmer ljus. (Jag ser att vi befinner oss i en grotta med kupolformat tak med väggar färgade av röd lera. I mitten finns en brasa. De bär mer ursprungsbefolknings-lik enkel klädnad med klarblå hud. De är väldigt högresta, mycket vänliga, deras ögon bär minnena från många år och livstider. Kvinnorna har vackert rött hår, som de har prytt med många pärlor. Eldstaden ligger i mitten i en enkel svart gryta fylld med sjudande örter. Det doftar underbart. På golvet ligger kristaller i flera storlekar och färger i exakta geometriska mönster. De kanaliserar healing.) Ja, vi vidarebefordrar vår upplevelse av healing och healingen från våra förfäder till er egen healing-matris. Detta kommer att hjälpa världen på ytan, när de gör övergången till en högre-dimensionell förståelse. (De målar mitt ansikte med lera i vitt och blått, gult och rött.) Vi förbereder er för det som ligger framöver. Var tappra, ni små, för ni är ljusbärarna på ytan av en sfär som har upplevt mycket smärta och mörker. (Jag ser Lemurien och Atlantis falla. Jag ser att de mörka trollkarlarna drar sig tillbaka djupt in i grottorna och expanderar till andra civilisationer. Jag ser en del av vad de har upplevt, tror jag.) Våra upplevelser liknar era upplevelser, för många av oss är aspekter av er. Många ljusarbetare har multipla aspekter på ytan och det inre, så att det på de astrala planen finns ytterligare stöd och kärlek att förena sig med, såväl som ytterligare chanser att hjälpa till och bidra. Ni kommer att förstå när era minnen väl återlämnas till er. Det är en ära att vara utvald. Det är en ära att tjäna. Vi är hedrade av att få tjäna till denna förmåga, i detta ögonblick. (Någon spelar vad som låter som en didgeridoo. Jag ser strimmor av klart ljusspråk sänka sig ner från taket i grottan och lysa upp oss alla som det landar på, lysa upp grottans golv och kristallerna avslöjar att vi står på en mycket komplex dator-liknande platta, mycket teknisk, slät och ljus.) Vår teknologi är betydelsefull, men vi väljer att alltid välja moderns medicin, för hennes medicin är den mest kraftfulla. Den uråldriga visdomen måste helt och hållet ställas i linje med den moderna visdomen, annars blir det ostämt. Allting måste flöda, vara samstämmigt, annars förekommer det lägre-dimensionell disharmoni. Vi träder in i harmonins tidsålder, av fint stämda instrument. (Jag ser en perfekt stämd violin som spelar invecklade melodier, ljuset som dansar inom sig självt. Jag ser koder av ljusspråk som linjärt färdas uppåt och neråt i våra kroppar, likt koder av sekvenser som blir aktiverade.) Ni blir justerade på nytt. Er avatar får ta emot assistans. (Jag ser att dessa koder fylls in i Gaia av ljusarbetarnas fotavtryck över hela jordklotet. Vi fyller dessa ljuskoder till Gaias kropp.) En tid av stor viljemässig frid, skönhet och harmoni är på väg. Frid bröder och systrar. Vi smörjer er med frid. (Jag ser dem blåsa ut rök som doftar kryddigt på våra pannor. Plötsligt är mitt hår långt och rött, fullt av pärlor och fjädrar. Vi fattar varandras händer i en cirkel.) Frid, kära ni. Fyll upp er med frid i kaoset, och såsom man avlägsnar vinden på vattnet, så kommer stillhet att råda. Denna stillhet finns inom er, den är en del av er, för ni är vattnet, vinden och vågorna. Ni är stormen eller stillheten. Gaia är redo för stillhet, för frid. Vi sänder frid.

Vi är de Blå Varelserna i uråldriga Lemurien som har kommit tillbaka för att kommunicera med våra bröder och systrar på ytan. Tack för att ni håller ljuset. Vi har gjort detsamma. Vi är vänner, blodsbröder och -systrar i ljuset, vi tjänar, vi är ett. Frid. Var stilla. Andas in dessa koder. (Jag ser fingrar som skriver, fyllda med ljus. Jag ser mer ljus som globalt fylls upp med uråldriga symboler av healing och visdom. Jag får till mig att det finns ytterligare visdom som kommer att göras tillgänglig och nåbar för oss under de kommande veckorna och månaderna. Vi står på randen till en storslagen upptäckt. Detta är varför de förespråkar frid. För vad vi gör med denna upptäckt återstår att se. Såsom fullt aktiverade vakna och medvetna gudomliga människor är vi ankarpunkter av ljus. Vi håller stillhet för många. Jag ser en gigantisk boll som dallrar och för att hålla den stilla, så ser jag många händer runt den i en perfekt cirkel, armar som sträcks upp, håller den stilla och balanserad.) Vi håller utrymmet inifrån. Ni håller utifrån. Balans uppnås. Vi är de Blå Varelserna som i sanning kan se. Vi ser er bröder. Vi ser er systrar. Vi är ett.

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...