Planetära Förfäderna via Galaxygirl, 13 januari 2021

 

Planetära Förfäderna via Galaxygirl

13 januari 2021

Vi är förfäderna. Vi är Gaias förfäder. Gaia är hela multiversums juvel. Gaia skall hedras, värderas högt, kronjuvelen, hjärtat av expanderande hjärtan. Gaia erbjuder oss alla möjligheten att bevittna djupet av vår själv-upptäckt inom det förskansade sinnet av det mänskliga tillståndet. Planeter har förfäder. Därför att själen som förkroppsligar dem har ett förflutet. Alla expanderar på sin egen väg av att upptäcka ljuset inom sig. Gaias stora ljus fördunklades och nu kommer hon att lysa igen, starkast av de starka, den mest ärade av gäster. Sänd ert ljus till Gaia. Ni kommer att lysa tillsammans.

Vi är de Planetära Förfäderna. Civilisationer innan ändlösa civilisationer, tid innan tiden började. Allt är ett. Expansion expanderar. Gaia ska hedras. Ni, medresenärer, ni ska också hedras för ert offer. Ni lät också ert ljus fördunklas en tid så ni kunde delta i resan av själv-upptäckt och vakna upp för att lysa. Ljuset kommer. Den massiva vågen av ljus och kärlek från det stora Alla Ting kommer. Kärleken kommer att omsluta er i en grad vi inte kan förklara. Ni måste känna den. Den kommer att värma de djupaste delar av er ni inte visste var kalla. Livet i denna sfär skall värderas högt.

Vi är de Planetära Förfäderna. Vi arbetar med sfärernas musik, vägledande de andar inom som förkroppsligar de större rymdsfärerna av materiel. Vi finns bortom material och tid. Vi är den omgivande energin. Gaia ska födas på nytt. Ni har hört detta. Ni vet detta. Denna sanning kan inte tystas. Vi känner mycket tystande. Vi känner det mänskliga kollektivets mullrande. Ljuset kan inte tystas. Ljuset genomsyrar allting. Gaia har en uråldrig historia, precis som ni. Hennes form ska helas, lagas. Hennes kungariken återställas, hedras, med ljuset återkommet till Gaia.

Vi är de Planetära Förfäderna. Vi är de uråldriga som förkroppsligade och förkroppsligar. Vi är tidlösa. Vi hjälper till. Vi hjälper mänskligheten i denna tid. Alla ser på. Alla finns runtomkring och bevittnar, till de slutliga ögonblicken. Var inte rädda. Var i glädje. Vi sänder glädje till er nu. En planet i frid med sig själv och sina invånare är en mirakulös sådan. Vi sänder er vibrationen av nya jorden till era varelser nu. Människorna måste minnas denna vibration av enhet, av enhetsmedvetande, av frid. Det börjar inombords. Ljusarbetare, ni håller era inre facklor starkt lysande. Det passar er. (Jag ser ett Olympiskt lopp med tändande av facklan, springandet, hurrandet, de omgivande massorna som stöttar.) Alla ger er och ert uppdrag att vara Gaias ljusbärare starkt stöd då hon föder fram sin nya form. Ni är värdiga detta pågående uppdrag. Ni är redo.

Vi är de Planetära Förfäderna. Vi är ett medvetande av förflutna, nuvarande och framtida planetära förkroppsliganden, för det finns ingen tid på denna plats. I er egen själs utveckling kommer ni kanske att välja att förkroppsliga en planet, och om så är fallet talar ni med en framtida aspekt av er själva. (Jag känner hur massivt det känns att vara inom planeten. Tätheten initialt och sedan det omgivande ljusets rymlighet. Deras förmåga att hålla ljuset är förbluffande. Jag känner den massiva vikten men ändå friheten i att vara så stor och så tillfreds inombords. Jag ser kristallkammare, dolda platser, hemliga platser inom planeternas hjärtan skapande sitt eget kristallina nätverk av inre kommunikationer och healing för sig själva, varandra och deras invånare. Jag känner detta massiva planetära nätverk. De omger Gaia. Jag ser alla deras gigantiska kristallina hjärtan bilda ett nät av ljus och näring runt hennes eget hjärta. De matar henne med kärlek och energi. Mina ögon tåras, det är så mäktigt. Gaia sjunger. Gaia slappnar av och tillåter och sjunger orden ”Jag är hemma.”)

Vi är de Planetära Förfäderna. Vi omringar er sfär med ljus, med vår kärlek. Tillåt detta utomplanetära nät av medvetande liva upp tröttheten i era egna inre hjärt-utrymmen. Känn vårt ljus genomsyra era fötter och upp in i ert hjärt-utrymme. Det kristallina nätverket ligger online. Det är till fullo online. (Jag hör firande.) Mycket ska hända innan dessa visioner blir uppenbara i er externa verklighet, men vet att det är gjort energetiskt. Vi välsignar er med vårt ljus. Vi är de Planetära Förfäderna.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...