ANDLIG MOGNAD av Lisa Renee 9 September 2017

ANDLIG MOGNAD av Lisa Renee 9 September 2017

 

ANDLIG MOGNAD

av Lisa Renee

För att hindra mörkret från att manipulera din energi och påverka din kropp, måste du stoppa det omgående och på alla sätt vägra dess auktoritet eller kontroll över din varelse. För att stoppa det måste du identifiera det, hitta det och hindra det från att komma åt ditt sinne, dina känslor, din kropp och din ande. Det fordrar djup övertygelse och styrka att återkräva din andliga kraft och återkräva din kropp i Guds eller Kristus auktoritet. Annars är detta kallelsen till Andlig Mognad. Det är varje varelses ansvar att ta befäl över den personliga rymden, vilket kännetecknar dess val av andlig-energetisk auktoritet. Om inget val görs kommer det att göras på dess medvetenhetsfrekvensnivå i kombination med hur vars och ens genetiska anfäder har utvecklats i denna cykel.

Andlig mognad utvecklas genom lusten att känna det inre jaget (eller Gudsjaget) i kombination med den koncentrerade disciplinen av det mentala och emotionella tillståndet (som med Meditation och helande av Negativ Ego-rädsla). Vilket om det praktiseras konsekvent kommer att generera en utveckling i hjärtat som ger en naturlig känsla för den etiska standarden för att genomföra sitt liv. När vi uppnår energetisk balans mellan inre krafter och hittar inre harmoni blir vi naturligt mer harmoniska med hela livet. När vi når en punkt där vi går kan gå bortom personliga draman, själviska motivationer och bryr oss om vad som händer med andra på jorden, är det en biprodukt av mental, känslomässig och andlig mognad. Andlig mognad är inte religiös, den har humanitära mål genom balanserade beteenden av andlig förståelse.

På den här nivån blir vi medvetna om vilken grupp vi är en del av och kan se de större planetära frågorna som mänskligheten står inför, för närvarande och på längre sikt. Detta är medvetenhet om gruppmedvetande. En andligt mogen person vill inte öka negativ energi, lidande eller orsaka någon smärta. Andlig Mognad är det som identifierar det sanna jaget som ett andligt- energetiskt väsen och erkänner att andlig självutveckling är den direkta orsaken till allt som händer i den materiella världen. Ingenting manifesterar sig i det fysiska utan ett andlig-energiskt förorsakande först. Att bli ansvarig för medvetenheten om var man lägger fokus, energi och uppmärksamhet är kännetecknet för andlig mognad. Expansion av gruppmedvetande och ackumulering av andlig självkännedom genom alla livserfarenheter blir fokus för uppmärksamhet. Att låta din kropp vara den vilja som inspirerar godhet, en tjänst till helheten och erkänna att allt liv är sammankopplat är en nivå av andlig mognad. Att Integrera lagen om Ett-tillämpningar, Mästarriktlinjer för relationer, ES Mentalkropps Verktyg, ES Core Triad övningar eller den Nobla Åttafaldiga Vägen som livsstil, är solida grunder för andlig utveckling.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...