Lisa Renee Rapport 16 juli 2019

Lisa Renee Rapport 16 juli 2019

Tidsskiftesblogg

 

Medias Manipulation för Samtycke

Uppgiften hos de vanliga medierna är inte att informera, utan att missleda allmänheten, vilket gör det svårare för människor att fatta välgrundade beslut, om saker som påverkar deras egna liv och familjer. Massmedia används för att avleda allmänhetens uppmärksamhet från viktiga frågor och förändringar, som beslutas av den politiska och ekonomiska eliten, och använder sig av tekniker för att avleda viktiga fakta eller information, genom att kontinuerligt översvämma med distraktioner, meningslös underhållning och intetsägande information. De kontrollerade medierna och pressen, presenterar alla nyheter och relaterat innehåll, på en nivå som ett 12-årigt barn (eller yngre) kan förstå. Om allt vi har tillgång till genom massmedias nyheter och underhållning framställs på ett barns nivå, hur mycket påverkar det läskunnigheten och den mänskliga intelligensen?

När planeten genomgår Uppstigningscykelns turbulens, så kommer en väldigt viktig fas av transformation med global förändring, tillsammans med ett betydande medvetandeskifte. Således använder all sorts media en rad riktade kontrollstrategier, som är utformade för att manipulera hur informationen vidarebefordras till allmänheten, och därför manipulerar och tar kontroll över befolkningens perspektiv. Vi måste försöka förstå hur öknamn, kulturdrag, förlöjligande, allmän skam och etiketter som myntats av media, används för att hindra människor från att få veta sanningen eller fakta i frågan, vilket senare uppmuntrar ilska, rädsla och separation. Varje sida blir separerad för att framstå som en opposition, eftersom det uppdelar och utformar brottsliga arketyper, och polariserar människor i fientliga mönster, vilket förhindrar intelligenta eller produktiva dialoger, och ger inget stöd för andra åsikter. Ingen lyssnar på det större perspektivet, utan trakasserar bara alla positioner eller personer som inte håller med, trots att de bara känner till lite eller ingen fakta. Massmedierna får stora summor för att uppmuntra uppdelning, aggression, karaktärsmord, attacker på yttrandefriheten och för att orsaka förvirring och kaos varje gång.

För att få mer mediekunskap, så måste vi vara villiga att gräva i budskapet och leta efter motiveringen till vad vi verkligen ser, när vi läser eller använder olika medier. Vi måste också vara villiga att se incitamenten för vem som drar nytta av det media presenterar, och inte använda media som norm och blint acceptera det som presenteras som saklig information, och den verkliga sanningen. Omdömesgilla färdigheter, samt att kunna förstå hur det negativa egot fungerar hos folk och oss själva, är viktiga färdigheter som krävs för att kunna utveckla mediekunskap. I all kontrollerad press och media används det odisciplinerade Negativa Egot och den ohealade smärtkroppen som ett tyst vapen, för att styra allmänheten. Det är därför viktigt att uppnå neutralitet och att utveckla en inre känslomässig klarhet, när man genomsyras av olika medier, vilka används för att påverka eller styra allmänheten.

Manipulation av Samtycket

Agendan för att öka den Kognitiva Dissonansen i människans sätt att tänka, är avsiktligt planerad, för att lättare kunna manipulera samtycket från individen och allmänheten. Det tillåter att människor utför handlingar och får beteenden, som faktiskt står i strid med deras personliga övertygelser. Människor som agerar genom beteenden eller sätt som faktiskt är i strid mot det de tror på, får mycket mental ångest och ackumulerar känslomässiga obalanser i sina smärtkroppar. Emotionell obalans, olösta konflikter, inre oro, rädsla och smärta, lockar till sig energetiska parasiter. Många gånger bidrar dessa parasiter till den psykologiska manipulationen av rädsla i människans kropp. Till följd av detta, för att undvika smärta eller obehag, kan personen vägra att ta itu med motsättningen som uppstår mellan deras beteende och övertygelse. Så de bygger upp en mur och undviker att konfrontera det totalt. När en person hela tiden lever i kognitiv dissonans, så leder det till splittring i själen och beteendet, genom den mentala och känslomässiga stress det skapar. Dessa motstridiga tankeformer och den inre splittringen, används för att manipulera massornas samtycke, för att hålla dem andligt förtryckta och matar dem med destruktiva strukturer, och de förstår inte att de härbärgerar icke-mänskliga krafter, som fungerar som parasiter i människokroppen.

När vi gör sådant som inte stämmer överens med det vi tycker, så ger vi vårt Samtycke genom att vi deltar i den tankeformen, och dess vibrationella egenskap och kraft. Samtycket ligger i de val vi gör. Val kan göras via Kognitiv Dissonans med motstridiga energier, eller genom sammanhängande system av energi med förenliga tankformer. Om vi ger vårt samtycke till något, som är baserat på det vi tror oss se, men det under ytan visar sig vara ett bedrägeri, eller är i motsats till vår övertygelse, så är energin bakom det verkligen det vi deltar med i form av samtycke. Men när vi är övertygade om att tjäna vårt högsta uttryck, så kommer dessa bedrägerier att avslöjas för var och en av oss vid någon tidpunkt. I det ögonblicket har vi möjlighet att göra ett val, och kan då göra de förändringar som krävs, som är förenliga med den nya verkligheten, eller kommer vi att kompromissa med vår integritet och låtsas att inte se den? Vissa människor väljer att leva i förnekelse, eftersom de inte vill förändras eller utvecklas.

Just nu, med bifurkationsskiftet (se september 2013) och öppnandet av Medvetenhetskorridorerna (se oktober 2014), anpassar sig många människor till den nya tidslinjen, baserat på det de väljer att vara i Samtycke med. Den här fasen kan kännas väldigt osynkroniserad, eller att förhållandena förändras från dag till dag, eftersom människorna anpassar sig till tidslinjerna baserat på deras dagliga val. Några av dessa val kan finnas på vår tidslinje eller inte. Detta skapar en märklig och surrealistisk upplevelse, när man samarbetar med människor på jorden som inte befinner sig på samma tidslinje, och man kommer att känna att utmaningarna ökar när man försöker kommunicera med personer, som inte befinner sig på samma tidslinje (se juli 2016). Kommunikation mellan människor på olika tidslinjer och verklighetsbubblor, blir besvärligt nu.

Genom utnyttjande av Universella Lagar på jorden, har NAA manipulerat mänskligheten genom Hjärntvätt, för att de skulle samtycka och stödja deras agendor. De har format den mänskliga kulturen, de har utformat läroplanen som människor fått till sig, med den falska historien i den falska verkligheten. Baserat på dessa många lögner och bedrägerier, anpassar sig mänskligheten naturligtvis genom sitt samtycke och stöd, till samma rovdjur som utformat bedrägerierna. Det här är hur NAA styr mänskligheten genom Manipulering av sinnet för Samtycke, och genom att avlägsna möjligheten att hålla en klar avsikt i tankarna. Sedan stimulerar de ytterligare de automatiska reaktionerna i det omedvetna, vilket manipulerar Själen. Detta gör att NAA:s Falska gudar får ett interimistiskt källfält, en Skojares Ande eller AI-hjärna, som kommunicerar mycket med många intet ont anande människor, som inte kan se skillnaden mellan lögner, bedrägeri, manipulation och de dolda kärnorna i sanningen, innehållet som vi måste dechiffrera för att kunna göra riktiga bedömningar om denna verklighet.

Samtycket vi gjort grundas på ett personligt val. Som ett resultat av Orsak och Verkan, blir det konsekvenser från det tankeform som skapats, vilket påverkar ert själv och andras. Samtycke leder naturligtvis till vad och vem, som har fått viss makt eller auktoritet över individen och individens kropp. Därför, är det viktigt att vi utbildar oss själva om samtyckets natur, för att bevara vårt Självbestämmande och Vår Suveränitet.

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...