Arkturierna via Daniel Scranton, 9 september, 2017

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada ha kontakt med er alla.

Ni har tagit de nödvändiga stegen som ett kollektiv och fått tillit från många utomjordingar som vid en viss tidpunkt i det förgångna var rädda för mänskligheten. Ni har tagit er bortom en viss nivå av offer/förövare medvetande och det har gett er större tillgång till er kraft som ett kollektiv. Som ett kollektivt medvetande så är ni mycket kraftfull då ni använder er förmåga att fokusera och ha intentioner för att skapa.

Tillräckligt många av er gör detta i ert personliga liv så ni har nu uppnått en vändpunkt för kollektivet. Så kollektivet har tagit sig ur den låga frekvensen av att se er själva som offer, och ni har nått en kritisk massa av individer som ser sig själva som skapare. Vad detta betyder är att olika utomjordiska grupper nu går framåt med planer för att sam-skapa med er på en stor skala.

När människor och utomjordingar samarbetar och skapar överenskommelser som gynnar alla parter så höjer det galaktiska kollektivet sitt medvetande och ni alla finner att ni lever i en mycket annorlunda galax. Kontakter görs nu och det finns mer samarbete mellan världsledare och utomjordingar nu än det någonsin har funnits.

Ni för in en ny ålder som involverar att samarbeta med varelser som vill förena och och som vill ge kraft åt mänskligheten. Det är i er tillit som ni skapar dessa band, och ni blir mycket starkare då ni arbetare med andra kollektiv än då ni arbetar ensamma. Era röster har blivit hörda och era rop på hjälp får nu svar, och ni är synbarligen redo för att detta mycket viktiga samarbete påbörjas.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat vår kontakt idag.

 

Översättning: Per Staffan

You may also like...