Rapport från Lisa Renee, 9 juli 2019

Rapport från Lisa Renee, 9 juli 2019

LISA RENEE – Tidsskiftesblogg – Utnyttjandet av Obearbetat Trauma – 19-07-09

 

Kära Uppstigande Familj,

Sedan maj har det kommit fortlöpande sekvenser med ökade aktiveringar av plasmavågor i planetens kropp, vilka genererar starka alkemiska skiften i det övergripande grundläggande tillståndet hos medvetenheten, självmedvetenheten och perceptionen. Den energetiska accelereringen har varit intensiv, och har påverkat vissa människor med obearbetat trauma, så att de hamnat i tillstånd av mental förvirring och känslomässig obalans i kroppen. När en person inte erkänner de mentala och känslomässiga obalanserna, som kommit av deras egen smärta, trauma och rädsla, kan de bli helt kontrollerade av dessa mörka krafter, ovetande om att de manipuleras av sina egna inre skuggor. Mental och känslomässig smärta kan, när den inte behandlas med ovillkorlig kärlek, vänlighet och självacceptans, breda ut sig i en mängd olika försvarsmekanismer från egot, där den personen använder den yttre verkligheten och skyller på andra människor eller situationer, som passande mål för den smärta de känner. Att skylla på andra används av egot, för att flytta ansvaret till andra som är lämpliga mål för projektionen. Detta är vanligt hos de som hittar på en verklighet, som är helt anpassad för att rättfärdiga handlingarna hos deras negativa egon. Många spirituella och uppvaknande människor blir vanligtvis utsatta för detta, av de som sover eller kontrolleras av stränga mentala dogmer.

Det jag observerar är en acceleration av instabila människor, som skapar verkligheter för att passa deras övertygelser, baserade på deras obearbetade smärta. Det är mycket störande att notera, att ett uppsving av villfarelser och bedrägerier visas fram som absoluta sanningar, för de mest mentalt och känslomässigt splittrade människorna hos massorna.

Påhittade händelser om andra människor, är ett sätt för att sprida illvilligt skvaller om de utsatta personerna för att förstöra deras sociala rykte. Instabila människor manipuleras lätt att upprepa de lögner de fått höra, och agerar då som en bärvåg för att sprida illvilligt skvaller. Som ledare för denna webbplats, uppstår denna psykologiska krigföring ganska ofta, för att diskreditera min arbetsgrupp, och nyligen försökte detta stärkas på grund av de många kontroversiella teman och ämnen, jag offentligt ville diskutera. Just nu är jag målet för en kampanj med censur av texterna, och försök med att hindra att mina nyhetsbrev och bloggar ska kunna nå en större publik. De flesta som förstår psykologisk krigföring, vet att de personer som hotar Ledarna eller NAA mest, tenderar att vara målen för diverse erövringstaktiker och splittringar, och påverkas av diverse arketypiska brottslingar. De kollektiva arketypiska brottslingarna pushar på hårt för att få dem att bli mentalt och känslomässigt förvirrade, och det får instabila och okunniga människor att attackera andra genom påhittade historier från det negativa egot, för att lindra deras egen inre ångest. Det negativa egot tycker om att spela hjälte, och då inbillar de sig att de kan vara hjälten som räddar människorna på jorden från en osäker dom, och att de och ingen annan känner till sanningen.

 

Översättning: Maggan

 

You may also like...