Andromedanerna via Maria LoveLight, 14 januari

Himlen nov_clip_image002

Andromedanerna, 14 januari 2016
via Maria LoveLight

Kära!

Idag vill vi dela ett koncept som ni kan fundera över i ert Hjärta.
Som alltid, gå Inombords och ta till er det som ger resonans.
Lämna Resten.
Minnet av Er ”Tvilling”.

Den inre vetskapen som har drivit er under livstid efter livstid på jakt efter KÄRLEK.

Letandet efter något utanför er för att fylla ett utrymme inom er, med en inre vetskap om att det FINNS något, ni vet bara inte vad …

Nu börjar Ni få tillgång till längre perioder av klarhet och förståelse, då ni till fullo ansluts i ert Hjärta och gör ett kvanthopp till de högre vibrationstidslinjerna i de högre dimensionerna, fullt förankrade.

När ni börjar att återigen sömnigt sträcka er ut ur er slummer får ni klarhet.

Ju mer Ljus ni håller inom ert Jag desto mer har ni ett inre vetande som frigör ert ”behöver veta”.
Ni bär vetskapen Inom Er eftersom Ljus är Information.
Mer Ljus, Mer information.

Det blir en bekräftelse för Er från externa Källor.
När Ni är redo för frekvensen känns informationen som ett förtydligande, så mycket mer än bara information eftersom ni nu minns att ni VISSTE det.
Det genljuder i ert Väsen som Sanning eftersom ni nu filtrerar allt genom ert Hjärta som är anslutet till Källan.

När ni expanderar till de högre dimensionella tidslinjerna måste ni släppa ALLA programmeringar med illusion av separation i 3/4D, för i de högre dimensionerna är vi EN.

ILLUSIONERNA i 3D som beslöjade sanningen av TVILLING-relationerna Skapades för upplevelsen av separation från Källan, för att ytterligare sjunka i densitet.

Föreställ er att gå utmed stranden och samla snäckor i en behållare.
Skalen är ALLA UTTRYCK för ”tvillingar” som Skapats men som ännu inte Skapats i erfarenhet.

Häll nu SAND över dem så att ni fyller behållaren.

SANDEN är TVILLINGESSENSEN.
Vissa kallar det Tvilling-Flammans Essens.

Detta ÄR Ursprunglig Käll-Enhet uppdelad i det Gudomliga Feminina och Gudomliga Maskulina.
Tvilling-Essensen är den högsta vibrationsfrekvensen av den ursprungliga separationen från Källan till Kön, för att uppleva ett universum i dualitet.

Det Gudomliga Maskulina och det Gudomliga Feminina är FRIA från Alla Illusioner av Separation, för Deras Hjärta är ETT.

Det är Ovillkorlig, Oändlig Kärlek till Jaget och Andra.

Tvilling-Flammor separerar för att uppleva dualitet men på grund av Attraktionslagen kommer de alltid att kalla på varandra genom Skapelsen, genom den Eviga Hjärt-Förbindelsen eftersom de är den exakta frekvensmatchningen i absoluta polariteter.

När Jorden gick in i en nedstignings-cykel separerades Tvilling-Flammor så att de kunde uppleva detta Mäktiga Skifte av Tidevarv och hjälpa till i minnes-cykeln genom att förankra Hieros Gamos, Gudomliga Bröllop, in i rutnäten.

En Flamma stannade utanför Vintergatans galaktiska tidslinje och förankrade sig vid 5D eller högre och upplevde Hjärtats Enhet.

En annan galaktiska tidslinje, av vilka det finns MÅNGA, MÅNGA.

Enligt Den Universella Lagen om Resonans kommer den Högre Vibrationens Tvilling ”kalla” på den andra, energimässigt, och hjälpa till i ”uppvaknandet” av tvillingen bakom 3D-slöjan i denna galaktiska 3/4D-tidslinje och vara Kärleks-Fyren som håller Hjärtats Rymd.

När den nedstigna tvillingen ”minns” och lämnar 3/4D-verkligheten börjar de återigen komma samman med valet att gå tillsammans i det fysiska, som EN aspekt av enandet.

De kallar magnetiskt på sin tvilling från deras Hjärta genom tid och rum för att hjälpa till vid Uppstigningen och Enandet.

Detta är vad som händer Nu när Tvillingar förenas genom alla dimensioner och tidslinjer när Ljus-Rutnäten är fullt förankrade in i Jordens verkligheter.

Vissa kommer att uppleva enandet som tvillingsjälar.
Andra, beroende på frekvens, kommer att uppleva ett enande som tvillingflammor.När de enats i Hjärtat har alla tvillingar, oberoende av dimensioner, tillgång till energin av Hieros Gamos.

Alla är uttrycket för ett Gudomligt Bröllop när man är i Hjärtat.

Essensen av det Gudomliga Bröllopet leds genom Hjärtat vid befruktningsögonblicket, en gnistrande celldelning för Livet som Fortsätter.

Så i befruktningens Nu är Alla Skapade i Kärlek.

Vi, Andromedanerna, kan anses vara EN av era Tvilling-Galaxer, eftersom många tvillingar förankrades här i höga vibrationstidslinjer för att hålla sin rymd i Sitt Hjärta för sin Älskade Beslöjade Tvilling.

Det är därför så många känner djupa rötter till Andromeda-Galaxen, de känner sin familj här.

Nu när tvillingarna är på samma sida av slöjan kommer de att skapa sin förening på mycket kreativa sätt.
Det är så de förankrar den fysiska kärlekens frekvens, i dess renaste Gudomliga Blåkopia, in i jorden.

Tvilling-Essensen kan fylla Hjärtat hos en själ VILKEN SOM HELST som går bredvid er i livet.
För om de är bredvid er är de på er frekvens, de är er energimässiga ”tvilling”.

Dessa själar kallas tvillingsjälar.
Det finns oändliga erfarenheter av tvillingsjälar, ALLA bär ESSENSEN av Tvilling-Flamman.

Därför finns det ingen ”en” tvillingsjäl, det finns oändliga tvillingsjäls-erfarenheter tills Tvilling-Flamma-Essensen kan bli helt förankrad av båda tvillingarna och Tvilling-Flammorna Förenas i det fysiska om de väljer att göra det.

Båda gör sin Tjänst enligt Lagen om En.

Båda Tvilling-Flammorna måste ha balanserat det feminina/maskulina Inom sig för att förenas kroppsligt.
Tvillingarnas alla illusioner och programmeringar av icke-kärlek från den mänskliga erfarenheten måste släppas för att detta ska inträffa.

Detta är en Gudomlig Vigsel.

Alla mänskliga tvillingsjäls-erfarenheter hjälper till att spegla någon 3/4D-programmering som måste frigöras för att få tillgång till de högre vibrationstidslinjerna i Hjärtats Enhet.

Föreställ er en kristall som har kommit in i ert liv.
För att vara i er fysiska tidslinje måste kristallen matcha er inre frekvens.
Så därmed är ni ”frekvens”-tvillingar.

Föreställ er nu hur långt ni reste och hur långt kristallen har rest för att mötas i detta Nu.
I er hand.
Den perfekta anslutningen genom tid och rum.
Kallandet från ett Väsen till ett Annat, magnetiskt genom Lika Resonans.

Föreställ er nu denna kristall som er TVILLINGSJÄL i kristallform.

När ni bekräftar denna Gudomliga Enhet kan ni kommunicera med er tvilling och SAMSKAPA healing tillsammans.
Detta är samskapande I Tjänande.

Tvilling-Själar är INTE bara mänskliga.

Ni går på en vacker äng och böjer er ner för att titta på ett grässtrå.
Av alla grässtrån i världen är det detta som ni valde … det är er Tvilling… bär Essensen of TVILLING… den exakta frekvensmatchningen över tid och rum.

Om ni ansluter i ert Hjärta och ber att få SAMSKAPA healing med denna aspekt av er ”tvilling” …

NU har ni öppnat UPP en dörr till multidimensionell healing.

Nya Sätt.
Nya Skapelser.
Nya Lösningar.

Detta är sättet i de högre dimensionerna, oändliga sätt för samskapande och helande från Hjärtat.

Om ni uppmanas från Ert Hjärta, be att få SAMSKAPA med er TVILLING-ESSENS på vilket sätt det än visar sig under er dag.

Öppna er för obegränsade sätt att vara en TVILLING, inte bara på ett romantiskt mänskligt vis, för det finns så mycket mer att uppleva när två Hjärtan ansluter på själsnivå, oberoende av den Valda Gudomliga Farkosten.

Växterna, Djuren, Elementen, Elementalerna, möjliga tvillingar till ALLT … erfarenheten av att samskapa med er tvilling är gränslös.

Se er Tvilling i ALLT.

Älska ALLT utan rädsla.

I Ljus och Kärlek och Glädjefyllt Tjänande
Maria.

http://sananda.website/the-andromedans-via-maria-lovelight-january-14th/

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...