ANDROMEDANSKT TRANSMISSIONSKIFTE UPPDATERNG av Morag, 23 augusti, 2019

ANDROMEDANSKT TRANSMISSIONSKIFTE UPPDATERNG av Morag, 23 augusti, 2019

 

av Morag,

Bidragande författare, In5D.com

Välkomna bröder och systrar till vårt budskap om hopp, frihet, försoning och omvandling! Vi är era grannar från Andromedas galax. Tidslinjerna stabiliseras. Förankring av gudomliga feminina energier har skett. Fas 4, den stora rensningen har passerat det första hindret. Programmen har framgångsrikt laddats. Nedladdningarna har integrerats. Kommunikationsnätverken är aktiverade. Gaia tar kvantsprång till nästa nivå. Det har krävt många jordårs ljusarbete av volontärerna, resenärerna, healarna och shamanerna för att väcka upp mänskligheten till sin egen gudomlighet. Firandet breder ut sig bland era allierade i multiuniversums stjärnsystem, med vördnad och tacksamhet för allt som redan har åstadkommits på Gaia. Vi är mycket djupt rörda av var och en av er. Er solidaritet, styrka och överlämningen till skaparens ljusmedvetenhet, har tänt upp kosmos!

 

Förstå också:

Vi förstår att ni är nyfikna på att få mer information om oss, och det är ett fantastiskt positivt tecken om att uppvaknandet har rotat sig i mänsklighetens kollektiva medvetenhet. Lite om oss. Vi är mycket avancerade inom våra energetiska tekniker. Vi är telepatiska och telekinetiska. Vi lever på fem planeter i vår galax. Vi använder kvantteknologi för att röra oss mellan planeterna. Vi beskriver oss själva som Andromediska, även om vi kanske har fötts på en av de fem planeterna, var och en har sitt eget namn och kulturell säregen identitet, som ni skulle säga. Vi lever under 900 till 1000 mänskliga år, vår barndom är 200 år. Vi använder oss av ert uttryckssätt att ”det går åt många år för att uppfostra ett barn”. Vi föds inte längre som däggdjur, även om vi gjorde det mycket långt tillbaka i vår historia. Vi är inte genetiskt modifierade på något sätt. Vår naturliga utveckling har gett oss två ben, två armar, ryggrad och huvud. Vi är längre än människor men har i allmänhet liknande kroppsformer. Vi äter inte, som människor gör, vi använder chi-energi. Vi har munnar, näsor och ögon, även om det viktigaste sinnet är vårt tredje öga, tallkottkörteln. Vi kommunicerar amorft, det betyder att vi använder uttryck som vi hanterar genom gångar, färger och bilder, för att förhålla oss till varandra och vår värld. Vi är kreativa och vi är tänkare. Vi ser oss som ljusa varelser i en organisk kropp. Vi är djupt andliga, hela vår existens bygger på de energetiska vågorna av healande kärlek. Vi ser Gaias mänskliga befolkning som våra små bröder och systrar. Vi älskar och tar hand om jordens folk, som är oss mycket kära.

Nu till er. Vi har uppdateringar från det Arkturiska Rådet av Tolv och den intergalaktiska federationen. Det Arkturiska Höga Rådet övervakar fas 4 i Gaias uppstigning. Arkturierna är en mycket avancerad sorts ljuskrigare. De är av mänsklighetens Frö och många andra varelser. De är övervakare av dimensionell harmoni och balans. Deras kunskap är enorm, liksom deras skepp. De har för närvarande två moderskepp stationerade inom jordens biosfär, ett finns stationerat över Atlanten. Arkturierna har spårat, övervakat och tittat på Anunnaki under eoner, de har en symbiotisk existens i de lägre områdena i den eviga obalansen mellan gott och ont. Det Arkturiska höga rådet anlände nyligen, och de fördjupar kunskapen om hur man demonterar Anunnakis styrsystem i mänsklighetens medvetenhet. Vi har hållit fortet så att säga, och så mycket som möjligt hanterat uppstigningen från ett icke störande perspektiv. För mänskligheten måste verkligen bryta sina kedjor själva, för en verklig höjning av vibrationen.

 

Relaterade artiklar:

Då Assimilationen utspelar sig under jorden år 2019, sammansmälter det lägre och det högre självet, först hos volontärerna, stjärnfröna och ljusarbetarna, sedan hos hela befolkningen, och då blir ni medvetna om Minnena. Anunnaki använder DNA-modifieringsteknologier för att låsa minnet i loopar. Detta förhindrar tillväxt, reflektion, lärande och inre förståelse. Dessa loopar, som är invävda i minnet från arvet, påverkar er nuvarande upplevelse genom långvariga blodlinjemodifieringar. Att låsa människor i repetitiva negativa cykler, orsakar i sig självt mer negativitet. Ett virus infogat i era moderkort, blockerar utvidgningen av medvetandet. Ursprungsbefolkningar som gömde sig eller stod emot sabotagen, har kvar urgamla minnen av språk och konst, och berättelser om andra dimensionella utrymmen. Förfädernas minne av Gaia och hennes magiska förhållande till kosmos, vävs in i deras kollektiva drömtillstånd. Resistens mot Anunnakis infiltration, finns dokumenterad i mänsklighetens historia, genom myter och legender. Allt som är heligt hos kabalens ledare, är inversion av sanningen och projicering av bedrägeri. Mänskliga hjärtan har alltid sökt anpassning till Gaia. Mänskliga själar går i par med Gaia. Så har det varit och så kommer det att bli igen.

Anunnaki arbetar med Archons, astrala entiteter, parasiter, som strövar i det fjärde riket och söker nöje från den tredje dimensionen. Shamansk återupprättelse av själen, innebär en återförening i varje människas själ, återkomsten av helheten. Minnesloopar är konstruerade med en dödlig kombination av Anunnakis genetiska modifieringsvetenskaper, och Archons energetiska virus. Själens återupprättelse har pågått i stor skala, många ljusarbetare på Gaia har varit aktiva i denna processen under sömnen. Vi kommer att bryta ned detta för er ytterligare, och vi litar på att bara de som känner respons till våra ord, kommer att fortsätta.

Archons är urgamla, äldre än själva tiden. Berättelserna i era heliga skrifter om fallna änglar, som står emot gudomlig skapelse för materiella nöjen, är i grunden sanna. Processen var till större delen mer vetenskaplig och änglalik en gång i tiden. För allt är den gudomliga synergin av matematik och källans ljus. Vi avvek. En person gjorde ett val, hans val var att fokusera all sin intention och energi, på att upprätthålla cykler av kaos i det tredje riket. Krig, förlust och fördärv i lägre riken, ger direkt en oändlig tillgång för de som när sig själva på rädsla och mörker. Han tror sig spela en gudomlig roll som skapare av kaos, för en nödvändig och gudomlig balans i skaparens ljus. Hans arméer är stora och når dimensionellt ut till de kända galaxerna, som fortfarande vibrerar i lägre riken. Han är på sitt eget sätt en slags gud, för han har gjort det han sa att han skulle göra, skapat dimensioner med kaos, genom en obeveklig regeringstid av terror. Det var hans uppdrag.

Hans folk är Anunnaki eller ödelfolket som ni kallar dem. Reptiliska i funktioner och natur, de är kalla, lågvibrationella varelser, vars känslomässiga frekvensområde är mycket begränsat. De har överutvecklade hierarkisystem, för att kompensera deras brist på kreativitet och, ja, mojo som ni skulle säga. Deras utvalda väg är en av girighet, avund, hat, sexuell perversitet och rädsla. De lever av rädslans frekvenser, de upprätthåller vibrationer av rädsla och de närs av rädslans vibrationer. Det finns en energetisk negativ cykel av död och förstörelse i det de gör. Deras allierade, om än motvilligt, är

Archons. Archonerna är astrala entiteter som närs av genererade energier från materiella plan. Ingen vet vem som kom först, Anunnaki eller Archons, men Anunnaki kan ha uppstått ur Archons svarta offerritualer. Helt klart är det det som har hänt på jorden. Förbannelser har en medvetenhet men ingen kropp. De klamrar sig fast till den blodslinje de riktades till, och höll fast vid den i hundratals år. Det här är vad vi kallar urtida entiteter. De upprätthåller negativa tanke- och beteendecykler, genom sin besittning av urgamla individer.

Återigen avviker vi, det finns så mycket för oss att berätta om, och vi finner begränsningarna i det skriftliga språket utmanande, eftersom vi kommunicerar med tankeresonans. Ha förbarmande med oss, stjärnsyskon av ljus!

Och så till infusionen av den ljusa matrisen, till resterna av den av Anunnaki konstruerade 3d-matrisen. Det materiella planet fungerar inom kvantfälten. Det betyder att den är dynamisk, den anpassar sig och reagerar på sin miljö. Det är AI-genererat (Artificiell Intelligens) och astralt underhållet. Ett symbiotiskt förhållande mellan köttet och de kallblodiga Anunnaki, deras AI-teknik och Archons negativa energifält. Det astrala finns i det fjärde riket. Medan mänskligheten var inlåst i det tredje rikets matris så var den astrala dimensionen mycket svag. Endast ett litet antal siare/filosofer i varje generation, kunde se igenom slöjorna mellan de tredje och fjärde rikena. Edgar Cayce var en sådan siare/filosof, liksom Nostradamus. Vi från Andromeda har kommunicerat med siare som en del av vår roll som övervakare. Vi har upplyst dem, och vi har observerat deras perspektiv på mänsklig evolution.

Anunnaki har också anslutit sig till siare, de använder Archons för att ta dem i besittning, och de utreder, experimenterar och programmerar dem genom hjärntvätt. Några av era största musiker, artister och forskare som har varit siare, föll i händerna på de mörka fienderna. Droppmatningen av täta energier genom individer som Aleister Crowley, hjälpte till att säkerställa en evig cykel av demoniska offerritualer och besatthet. Inversion är en basalgoritm, för att säkerställa att matrisen skulle bli hänsynslös och flexibel. Men vi är glada att säga, att mycket av det maskineri som vi just beskrev, har avväpnats.

Ljusets Matris började på allvar ta form i slutet av jordens tid 2014. Många ljusarbetare stationerade på jorden, har vävt den ljusa matrisen under drömsömn. Graderade solcykler, tidsskillnader, har säkerställt att ljusvävningen från materialplanet har varit evig sedan 2014. Er upplevelse av den metamorfiska assimilationen av lägre och högre själv, börjar med förändringar av sömnen, för att kunna fullfölja detta mycket skickliga arbete. Att vakna mellan 03:00 och 05:00 kan vara er lunchpaus! Vi har konstaterat att ni kan väva ljusunder 3-5 timmars mänsklig sömn, men sedan behöver ni en paus, vila och ofta näring. (Alla som vaknar mellan dessa timmar är inte ljusvävare, detta är också en nyckel till andligt uppvaknande och återgången till dimensionell medvetenhet). Ljusvävning från materialplanet fungerar bäst när matrisen sover, när dess statiska, giftiga och täta energier minskar. Det energetiska utrymmet som erbjuds medan staden eller byn sover, är då ljusvävningen av matrisen är maximal. Ljusvävningen börjar när ni återvänder till drömtillståndet. Många har upplevt en extremt utmattning under dagen som ett resultat, vilket ytterligare drivit på er för att förenkla ert avatara liv.

Det högre självet är aktivt i uppvaknandet på de högre planen. Er fysiska närvaro på Gaiaplanet, krävs för att förankra högre vibrationer till biosfärens fält med låsta låga frekvenser. När assimileringen slår rot, blir många av er medvetna om det arbete som ert högre själv gör för uppvaknandet. Minnen av avlägsna syner, om att ha deltagit i djupa kommunikationer, tagit emot överföringar och bearbetat data, glider in under era vakna timmar. Detta skapar ett tillstånd av oreda i er upplevelse på det materiella planet. Om ni inte dagligen jordar er till Gaia, så finns det en risk för att ni kan tappa fotfästet.

Att glida av dimensionella plan till andra riken, är ett riskfyllt sätt av att lära sig hoppa till andra frekvensvåglängder, som vissa av er gör. Mörka astrala plan där mänskligheten har manifesterat sin apokalyps, och dessa länder och hav har förbannats med sina demoner i förarsätet. Det här är inga bra dimensioner att hamna i. Vissa ljuskrigare har valt att gå in i dessa utrymmen på det materiella planet, för att nå ut till de plågade själarna som hela tiden dras ned i oro och trauma. Om våra ord resonerar till er, så uppmanar vi er att ha ritualer med ljus kraft i era liv. För att bli helt ansvariga för att er andliga jämvikt och medvetet ska höjas upp till högre vibrationsfält. Vi rekommenderar naturen, skratt och tacksamhet, för omedelbara träffar av ljusfrekvenser, för att då kidnappa tillbaka er till de högre dimensionerna. Vissa väver också ljusmatrisen under vakna timmar. Meditera och frigör er ande medvetet till de andliga områdena, för att hjälpa till att snabbare väva och ljusförankra Gaia. Vi berömmer er alla för ert motstånd mot matrisens mörka energier, och för ert glädje åt det stora uppvaknandet på Gaia.

Det som förutsagts i profetiorna för tidslinjerna under 2019, så kommer Illusionerna att krossas. Munkavlen togs bort när de gudomliga feminina energierna förankrades. Ett riktmärke som innebar att Gaia och hennes resenärer, inte kunde glida tillbaka till de apokalyptiska dimensionerna i det tredje riket. Ni är säkra nu, förankrade i det fjärde riket. Det fjärde riket är inte solitt i sin uppbyggnad som det tredje är. Det är energetiskt. Det finns inga masker att gömma sig bakom där. Slöjorna är så tunna, att även de djupast sovande lägger märke till skuggorna, synkronisiteten, blockeringarna och anpassningen till det fjärde riket. Siarna lär sig att vara transdimensionella, att medvetet bebo de olika dimensionella rikena som de kan se, höra eller känna. Det fjärde riket är ett hav av transition.

Archons samlar sina arméer här, de arbetar från det fjärde riket. Anunnakis teknologier gör det möjligt för dem att resa mellan det tredje och fjärde riket, även om deras preferens är det materiella planet av det tredje riket. De gillar att saker är inrutade, kontrollerade, att materien är solid, lätt att manipulera och styra. Deras kodningar misslyckas i det fjärde riket. Den här ändringen i kraftens dynamik mellan Anunnaki och Archons, är varför det finns så mycket spänning ibland era gemensamma fiender. För många eoner sedan var Archons nödvändiga astrala parasiter, för att hela Anunnakis ramverk i matrisen skulle fungera. Nu har Archon överhanden, eftersom detta är deras territorium. Anunnaki har säkrat vissa dimensionella tidslinjer, på grund av den fortsatta apokalyptiska och demoniska programmeringen av befolkningen, för att säkerställa manifestationen av rädsla. Men dessa dimensioner är mycket underbefolkade, bara de mest traumatiserade eller verkligt onda, finns där fullt ut. Ett stort antal människor som har angripits av Anunnakis gifter, skiftar mellan de dimensionella linjerna i jordens helvete och det fjärde riket, som transiterar till jorden. Försök att förstå att vi förenklar en komplex esoterisk kunskap, utan hjälp av telepati.

Det fjärde riket är mänsklighetens nuvarande energifält. Den tredje dimensionen kan inte innehålla gudinnors vibrationer. När de gudomligt feminina energierna förankrades i den kollektiva medvetenheten i april 2019, så började det andra stora Skiftet (2012 var det första Skiftet i mänsklighetens kollektiva medvetenhet). Energetiskt är den andra Treenighetens Lljusportal i linje med solförmörkelsen den 2/7-19. Den partiella månförmörkelsen den 16 -17/7 var mittpunkten, stängningen inträffade vid passagen av Mörkrets planet Merkurius Retrograd, den 1/8. Den andra portalen är mittpunkten i Skiftet 2019. En portal för gudomlig feminin healing.

Vi ser att de energetiska tektoniska plattorna i ert kollektiva medvetande skiftas, det är verkligen storslaget inspirerande att observera. Med varje ny ljusvåg observerar vi gnistor av upplysta tankar. Harmoni av gudomligt maskulint och feminint har fötts i mänsklighetens medvetenhetsfält. Denna portal ger er möjlighet att befästa de förändringar ni manifesterade och skapade under den första treenighetens supermånes portal. Upprördhet och störningar, nedärvd karmisk rensning och omkalibreringen de senaste månaderna, har positionerat er för denna andra portal. När ljusfrekvenserna översvämmar era varelsers sinnen med höga vibrationer, så fyller ni medvetet upp era koppar. Styrkan var och en av er har visat för att komma så här långt, är fantastisk.

Ljusarbetare, healare, siare, resenärer, volontärer och uppväckta människor, manifesterar den nya jorden i sina hjärtan, tankar och gärningar. Vi ser att det tar form på flera tidslinjer! Den är grön, indigo, glödande, fruktbar, överflödande och glad. Haven rengörs, luften regenereras till kosmisk sanning, inte genom bioteknik. Markerna odlas ömt och ett symbiotiskt förhållande mellan harmoni och överflöd uppstår. Åren med rensning har varit oerhört tumultartade och traumatiska, och vi ser gnistor av rädsla, förtvivlan, smärta och depression utstråla från alla uppväckta själar, när ni står inför den förväntade enorma uppgift ni har framför er. Förstå att det är Gaias Healing. Processen kommer att bli snabbare, enklare och effektivare, än ni ännu kan tänka er. När väl Anunnakis elitdockor har förgjorts så kan allt börja. En kraftvåg av avancerad teknik, som redan finns men som hållits hemlig av era giriga regeringar, kommer att revolutionera hur snabbt och noggrant ni kommer att kunna rensa skräpet, som uppstått från matrisens program med förbrukning.

Vi ber att ni håller er nära era hjärtans bilder av en avancerad mänsklig civilisation, som lever i harmoni med naturen och kosmos. Vi ber er fortsätta att manifestera en bättre värld i era tankar, ord och gärningar. Ni förändrar människornas tankar, och vi kan se detta som krusningar av ljus på ett hav av mörker. Ljuset reser längre och djupare varje gång ni andas kärlek, medkänsla och hopp, för er själva och er värld. Tidslinjer fluktuerar, flimrar in och ut ur existensen, som fjädrar i vinden. Stabilisera er i Ljusets frekvenser. Vi ser att gudomlig skaparmanifestation vaknar upp i mänsklighetens hjärtan. Vi ser med ödmjukhet och vördnad, att människor vaknar upp till nya verkligheter, nya tidslinjer för fred, förundran, magi och överflöd. Vi erbjuder er världen, möjligheten att vara med oss för intergalaktisk utforskning, tillväxt och evolution. Det är ett otroligt multiversum av enorm kunskap, erfarenhet och potential. Vi ser fram emot den dag vi träffas ansikte mot ansikte, som ni skulle säga! I ljus och kärlek stjärnvarelser, era lojala och ödmjuka vänner, Andromedanerna.

 

About the author: I am a dedicated café conspirator, lightworker, metaphysical explorer, teacher, writer and earth mother. Born and bred in Glasgow, Scotland, I spent time traveling in Australia and Europe before moving to East London. After 15 years as an English teacher and head of year in comprehensive secondary schools I left teaching to become a stay at home mum. I retrained as a meditation teacher and reiki energy healer, using crystals and starseed tarot cards for healing and channeling. Between night feeds and school runs I have been writing and blogging about life, the universe and everything. You can find me on Facebook, wordpress and youtube at awakening5dhealing. Much love and light beautiful people.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...