Andromedanerna via Natalie Glasson, 8 december 2023

 

Andromedanerna via Natalie Glasson

8 december 2023

 

Hälsningar, älskade varelser av ljus, vi är Andromedanerna. Det fyller oss med sådan glädje att ansluta till era energier idag. Vi vill tala om er själs riktning i er andliga utveckling, liksom i er fysiska verklighet, vilket i många fall är densamma.

Tror ni att er själ har en riktning som den leder er fram i, eller känner ni att går fram utan mål och skulle älska att få er själs vägledning och styrning att hjälpa er?

Det är lämpligt att er själ verkligen har en riktning. Den har en plan och en väg som den vill gå in på och uppleva i denna fysiska verklighet som ni upplever. Det är också sant att som en varelse som upplever på jorden har ni fri vilja, och detta är en mycket kraftfull gåva som givits er, faktiskt alla varelser – makten och utrymmet att göra val för er själva som tjänar er … som tjänar er, jorden och alla varelser. Och ni kan skapa och göra val och sedan ändra er. Ni kan experimentera. Ni kan utforska. Er riktning kan gå i zick-zack eller i en spiral. Ni känner kanske inte alltid att ni rör er framåt.

Om dessa båda är sanna, att er själ har en gudomlig plan och en riktning och att ni, som fysisk varelse – personligheten, har fri vilja. Det betyder att en av upplevelserna på jorden är att sam-skapa med er själ – med er essens. Ni är fordonet som upplever på jorden. Ni har vilja och önskningar, drömmar och aspirationer. Ni är er själ, emellertid finns det en större, högre aspekt av er själ och denna aspekt av er har också drömmar och aspirationer – saker den verkligen vill övervinna eller uppleva i en fysisk verklighet.

Det är viktigt att vara medveten om att själens riktning är flexibel, precis som er fria vilja. När ni skapar ett beslut, kan ni ändra det beslutet. När er själ skapar en gudomlig plan – en riktning – kan er själ ändra och skifta den. När ni befinner er i medveten medvetenhet om att ni sam-skapar med er själ, att ni har betydelse och er själ har betydelse, kan den konversationen leda till vackra manifestationer och upplevelser som är oerhört uppfyllande. Detta är då ni börjar framskrida längs er själs och er riktning, syfte och upplevelse av fullbordan.

Vi erkänner att det finns ett sam-skapande som är mycket viktigt – det betyder att era övertygelser, era önskningar och drömmar är viktiga och desamma för er själ. Med denna respekt och heder börjar ni sam-skapa tillsammans och skiftar perspektiv för att få ny förståelse, nya upplevelser att träda fram och bli manifesterade i er verklighet. Ni känner det som att ni blir drivna framåt.

Hur sam-skapar ni med er själ? Låt er själva existera i ett utrymme av acceptans – accepterande er själs närvaro, accepterande er själs gudomliga plan och att ni har en unik och vacker relation till er själ, ni är faktiskt ett. Då ni börjar erkänna att ni accepterar er själ, inbjud er själ att acceptera er som en fysisk varelse. Er själ accepterar verkligen redan er, men det är en underbar process att fråga eftersom er själ överöser er varelse med sådan kärlek och acceptans, och detta stöttar er att ytterligare acceptera er själ. Ni kan vilja säga, med era egna ord, jag väljer att från detta ögonblick sam-skapa med min själ.

Ni kan be er själ att till er leverera, på ett sätt som är lämpligt och ni kan förstå, nästa steg i denna riktning – denna resa från er själ.

Lägg tid på att ta emot. Sedan delar ni vad ni verkligen vill uppleva som nästa steg och be sedan er själ att skapa ett enande – en sam-skapelse av det er själ delat och det ni delat. Var observant på vad som manifesterar – föreställningar – färger – inspirationer – handlingar. Ju mer ni tränar på detta, desto lättare blir det och ni kommer att se att ni naturligt sam-skapar med er själ, för ni är trots allt ett, och önskningarna och drömmarna hos den fysiska varelsen är anslutna till önskningarna och drömmarna hos själen.

Denna enkla avsikt förändrar ert perspektiv. Jag inbjuder er att kontemplera, utforska och uppleva detta.

Vi tackar er. Vi är Andromedanerna.

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *