Den Andromediska/Sirianska Alliansen via Daniel Scranton, 27 maj, 2018

Den Andromediska/Sirianska Alliansen – Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

27 maj 2018

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är glada att meddela att en ny allians har bildats, en allians som kommer att ge mer hjälp till det mänskliga kollektivet på er fortsatta resa. Ni är medvetna om att varelserna från Sirius Stjärnsystem står till tjänst. Det är deras mål. De är tjänstvilliga. Inget skänker dem större glädje än att få stå till tjänst, och de har vänt sig till ett flertal representanter för det Andromediska Stjärnsystemet för att skapa en allians mellan de båda.

Den alliansen har ett mål och bara ett mål, och det målet är att finna nya sätt att föra framåt utvecklingen av medvetandet på planeten Jorden. Nu, som många av er vet, görs det redan mycket, och det finns råd, kollektiv och federationer uppsatta som bildar liknande allianser. Denna allians är särskilt viktig därför att varelserna från Sirius, vilka är femtedimensionella, och varelserna från det Andromedanska Stjärnsystemet, som också är femtedimensionella, aldrig tidigare har gått samman.

Det finns ett vetande i galaxen att dit Jorden går, dit går också galaxen. Och därför slår de som vill att skiftet i medvetande sker förr snarare än senare sig samman. Och de som vill ha ett skifte bara om det sker på deras egna villkor blir mer och mer underlägsna i antal, dag för dag. Detta momentum bär er alla och den hjälp ni får från andra delar av galaxen ökar.

Några av er kommer att träffa medlemmar av denna nya allians medan ni sover. Några kommer att astralt projicera er själva till möten med representanter för denna allians, men ni kommer alla att dra nytta av det, oavsett om ni står i direkt kommunikation eller inte. Vi har observerat dessa Andromedaner och dessa Sirianer och vi kan säga att deras samarbete kommer att få synergieffekter, och deras påverkan kommer att kännas av er alla, på ett eller annat sätt.

Vi är det Arkturiska Rådet, och det var trevligt att kontakta er.

Du gillar kanske också...