Andromedanerna via Natalie Glasson, 10 juni, 2016

Himlen nov_clip_image002

Andromedanerna

via Natalie Glasson

10 juni, 2016

Förstärk er kontakt med ert Inre och med andra

Vi, Andromedanerna, stiger fram för att hälsa er med kärlek, sanning och välsignelser. Den kärlek vi delar med oss är inte större än någon annan kärlek i Skaparens universum, den är helt enkelt ett uttryck för Skaparen. Vi älskar er djupt och önskar att ni inom era sinnen och hjärtan ska veta att vi finns närvarande för att stötta er i era nuvarande och kommande steg av uppstigningen.

En fråga som ni kanske önskar ställa er själva, när ni tar kontakt med olika typer av själar och varelser i den Jordiska verkligheten, skulle kunna vara: ’Tillåter jag mig själv att känna igen den sanna källan och essensen inom varje varelse, kontakt och upplevelse?’ Frågan inbjuder er till att inse att det finns många nivåer av kontakt och kommunikation. När ni tar kontakt med en själ/person, kanske ni bara tillåter er själva att ta kontakt på en ytlig nivå, på grund av inre rädslor av att möta Skaparen eller så kan ni ha en känsla av att vara ovärdiga. Ni kanske upplever att ni blir distraherade av reaktioner från ert sinne, era känslor och er personlighet när ni skapar och känner kontakten med andra eller till och med Skaparen. Frågan vi har delat med er uppmuntrar er att fundera över vad en sann kontakt eller en upplevelse från källa till källa innebär, varför den är viktig och vad det är som hindrar er att känna igen Skaparens sanna essens i alla själar, situationer och upplevelser.

Genom att ni ger er själva tid att inombords göra efterforskningar, medan ni upprätthåller ert fokus på att känna igen källan eller essensen i allting runtomkring er, speciellt i kontakter och i kommunikation, kommer ni att få en möjlighet att lära känna er själva mer ingående. Det är er gudomliga rättighet att få uppleva kontakten med Skaparens alla aspekter och att få uppleva er själva som en värdefull aspekt av Skaparen. Det är också er gudomliga rättighet att vara i ständig kommunikation med Skaparen; detta kan äga rum genom olika av Skaparens aspekter såsom blommor, Gudinnevarelser, Uppstigna Mästare, familjemedlemmar, Stjärnvarelser och i sanning vad som helst som upprätthåller och genljuder med Skaparens vibration. Ju mer ni letar efter en gudomlig och helig kontakt och kommunikation med Skaparens alla aspekter, desto mer kommer ni att förstå vad det är som hindrar er naturliga existens som Skapare. Det är ofta rädsla eller känslor av att vara ovärdiga som hindrar er från att fullt ut förena er med Skaparen i varje upplevelse och i varje person. Alternativt kanske det helt enkelt finns ett behov av att utveckla och träna på att känna igen Skaparens essens och källa inom allting.

Ge er själva tid i er verklighet för att se hur djupt ni tillåter er själva att ta kontakt med en annan själ. Ta reda på om ni tar kontakt på en emotionell, mental, andlig eller själslig nivå. Se om ni är villiga att enbart se själens negativa eller positiva aspekter eller om ni önskar känna till dess sanna essens; dess Skapar-essens.

När ni tar kontakt med Skapar-essensen inom en själ, situation eller upplevelse, tillåter ni er själva att förstå och förena er med alla energi-nivåer, och när ni gör det så kan ni släppa taget om dessa, vilket ger er utrymme och frihet från fasthållandet eller reaktionen på att få se Skaparens sanning och essens. Skaparens sanning och essens finns inuti allting. Ni vet när ni förenar er med Skapar-essensen hos en annan person eller situation, för ni känner er inre Skapar-essens bli förstärkt och skimrande och den fyller hela er varelse med saliga sensationer och saligt ljus. Att få se Skaparen inom någon annan förstärker Skaparen inom er själva. Er kommunikation med Skaparen fördjupas och utvecklas till en punkt där ni får uppleva ett gudomligt starkt budskap och en bekräftelse på sanningen med varje sann essens-förbindelse som ni gör. Om den andra personen inser det eller inte, eller till och med om ni tar kontakt med denna energi i en situation, så kommer de budskap som ni får av Skaparen att vara imponerande.

Föreställ er att ni befinner er i ständig kommunikation med Skaparen i er dagliga verklighet, genom en katt som ni ser intill ett hus, en främling som ni möter på gatan, en nyss utslagen blomma i er trädgård eller en person eller situation som ni för tillfället tycker är utmanande. Föreställ att ni är mitt uppe i att betrakta, känna och upptäcka den gudomliga essens som finns inuti, att acceptera personligheten och alla nivåer av varandet eller situationen, medan ni släpper taget om dem för att i samma ögonblick omfamna sanningen. Ni skulle förstå syftet och meningen för varje person som finns närvarande i era liv och i varje situation. För er kan det kännas som ett snabbt spår, på grund av hur personen eller ni själva agerar och reagerar eller på grund av att ni har kontakt med en situation som verkar vara ytlig och utan betydelse. Ett exempel på detta är att ni kan uppleva att en negativ person träder in i er verklighet. Denna person skapar flera obehagliga reaktioner inom ert sinne, era känslor eller kanske till och med er själ. Ni kanske överdriver med era reaktioner inombords och den andres agerande, ni ’förlorar’ er själva och ni känner förvirring. Om ni behåller er avsikt och ert fokus på att se, känna och upptäcka personens sanna essens och källa, kan ni fortfarande uppleva era egna inre reaktioner och ageranden, men ni skulle omedelbart kunna släppa dessa och ta kontakt med personens sanning. Det är faktiskt er egen sanning som sträcker sig ut för att kontakta den andres Skapar-sanning och -essens. Det behöver bara finnas en avsikt. I det ögonblicket skulle alla obehagliga energier vika undan och ni skulle förstå orsaken, syftet och budskapet som personen eller den gudomliga essensen framför er önskar dela med sig av. Ni kommer också att kunna upptäcka att budskapet kommer direkt från er själ och Skaparen för att stötta er uppstigning, personen framför er är närvarande helt enkelt för att återspegla sanningen inom er, så att ni ska kunna bevittna detta. Budskapet eller insikten kanske inte har att göra med obehaget från personen; det fanns endast där för att fånga er uppmärksamhet. Fastän budskapet inte verkar vara av större betydelse, är det djupgående och betydelsefullt. Det kan erbjuda vägledning, som att ni ska älska er själva, att släppa taget om ilska, att ni ska jorda er och så vidare. Ni kanske får en glimt av en djupare förståelse om Skaparen eller ni kan få ta emot en helande vibration. Universum och Skaparen är mirakulösa och vägleder er i enlighet med det, om ni öppnar er för att ta emot och ta kontakt, samt söker sanningen i varje ögonblick av er verklighet.

Det finns så mycket att upptäcka, allting som ni känner gällande Skaparen kommer att födas fram från ert innersta, allt som ni söker kommer alltid att finnas inom er. När ni inser att allt som ni behöver, om det så är på en mental, emotionell, fysisk eller andlig nivå, finns inom er, så skapar denna insikt en kraftfull acceptans och ett erkännande av er själva. Då kan ni se utanför er själva och inse att ni inte letar efter svar eller bekräftelse, ni försöker återspegla er själva. Det innebär att ni aldrig lämnar ifrån er av er kraft till andra, i verkligheten upplever ni totalt det motsatta, eftersom ni ständigt stärker er själva och också andra.

Samtidigt som du kan vara medveten om att se Skaparens essens inom varje person eller situation, som om du såg bortom deras nuvarande manifesterande, in i deras själs sanning, så kan du också öva på och affirmera denna process i din egen takt så att den blir till en positiv vana i din verklighet.

Tillåt dig själv att uppnå ett djupt meditativt tillstånd, genom att andas djupt och slappna av i kroppen. För uppmärksamheten i ditt sinne och tredje öga till din själs närvaro inom hjärtchakrat.

Upprepa högt tills du kan känna ordens innebörd som om de var närvarande inombords: ’Jag tillåter mig själv att bortom den fysiska verkligheten se, känna och igenkänna Skaparens sanna essens’.

Andas djupt och upplev energin som från din avsikt bildas inombords.

Upprepa högt tills du kan känna ordens innebörd som om de fanns närvarande inombords: ’Jag väljer att ta kontakt med och omfamna Skaparens sanna essens inom varje person och situation’.

Andas djupt och tänk på människor som du känner eller om det finns någon som du önskar ta kontakt med på en djupare nivå eller som du önskar lösa ett problem med, tänk på dem, eller en situation. Föreställ dig, känn eller se dig själv betraktande genom allt som de är in till sanningen inombords.

Upprepa högt, tills du kan känna innebörden av orden, som om de fanns närvarande inombords: ’Jag har tillit till Skaparens sanna essens inom varje person och situation när jag inser att den är en reflektion av min sanning’.

Andas djupt och när du är redo – ta uppmärksamheten tillbaka till din själ, känn en ökande energi i din själ.

Upprepa högt tills du kan känna innebörden av orden, som om de fanns närvarande inombords: ’Jag ser och tar tacksamt emot den visdom, vägledning, healing och kraft som strömmar fram till mig från Skaparens sannings-essens’.

Andas djupt, sitt fridfullt och ta mot alla insikter som du kan känna att harmoniserar med dig eller som du kan få till dig.

Upprepa högt tills du kan känna innebörden av orden, som om de fanns närvarande inombords: ’Jag hedrar sanningen inom mig och den vägledning som den delar med sig genom mig. Jag ärar reflektionen av min sanning i andra och i situationer, tack’.

Andas djupt och jorda dig själv, kom tillbaka till din verklighet när du är redo.

Efter att ha gjort meditationen, när du sedan tar dig genom det dagliga livet, kommer du att upptäcka att en förening med en annan människas Skapar-essens helt enkelt kommer att äga rum och allt som du behöver göra är att vara uppmärksam och medveten om det som utvecklar sig.

Det är dags att upptäcka sanningen inombords och överallt omkring er.

Med evig kärlek och alltid i sanning;

Andromedanerna.

 

More from the Andromedans

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...