Andromeda via Ute, 8:e april 2017

 

FRÅN DEN ANDROMEDANSKA GALAXEN: NI HAR KOMMIT BORTOM MOTSATSERNA

Video (rekommenderas)

https://youtu.be/YJLea_ftIQk

VI ÄR FRÅN OMRÅDET AV ELD OCH LJUS, AV ALLA SJÄLAR OCH DEN HELIGA GUDOMLIGA KÄRNANS ESSENS I ANDROMEDAGALAXEN.

 

Älskade bröder och systrar!

Det verkar som om vi kommer långt ifrån, men i själva verket är vi mycket nära er eftersom vi är ett i Hjärtat. Vi delar Närvaron med Den Som är Sanningen av allt Som Existerar..

Som era vänner vi vill låta er veta, att ni inte är ensamma i den ökande oron på planeten som upplevs för närvarande, i den mest intensiva striden mellan motsatta krafter, krafterna av ljus och mörker. Om ni tillåter, vill vi ge ert hjärta sinnesro och inre frihet, och göra det lättare för er att finna utrymmet, om ni önskar njuta av vår vänskap.

Det är viktigt för er att förstå, att denna kamp är skapad av ett lägre dimensionellt sinne, ett sinne som saknar förståelse för den Högsta Enigheten, men från vilken ni ursprungligen kommer. Ett sinne som bara kan tänka på strider med det motsatta, varmt och kallt, ljus och mörker, gott och ont, eftersom det inte är kopplat till det allvetande Gudomliga Hjärtat som känner Enighet, och är Ett med alla varelser och andra saker.

Även om motsatserna verkar vara i strid med varandra, behöver de inte att störa ert innersta, som är på vägen av evolutionen. Det behöver inte förvirra er, under förutsättning att ni kan rasera motsatserna och kamperna i ert Gränslösa Hjärta, för där upphör de att existera.

Och då skapar ni fred och enighet, kärlek, och därmed glädje i en värld som verkar vara förlorad i omöjliga konflikter. Det är ert sinne som skapar konflikter genom att tro på dem. Begrunda det! Ni kan välja er upplevelse, även i svåra situationer, om ni vägrar att acceptera tanken på separation i det Skinande Havet av Existens.

Ni kan på så sätt möta även personliga problem med ett lugnt sinne och ett öppet hjärta, genom att inte dramatisera, inte engagera er, inte göra er till offer utan istället välja att inte lida och behålla er inre Lycka!

Det är lyckan som hittar Enigheten, Sanningen som alla varelser och saker växer fram ur.
Ta vara på möjligheten att ta ett stort steg framåt i er evolutionära resa, genom att transcendera i ert Hjärtutrymme, det som verkar vara inkonsekvent i den yttre världen.

Dessa saker är bara fenomen som i själva verket inte har något att göra med Hjärtat i er Varelse.

Och då tillåter ni er inte att brytas ned av sådant som inte tillhör det Sanna Livet.

Tänk på att även om allt detta krångel verkar vara äkta, är det bara genom er tillåtelse som det kan bli möjligt att kunna framstå som sådant. Om ni ändrar synsätt, så avslutar ni det förvirrande spelets bedrägeri, och kommer att förstå sanningen, Er Sanning som är verklig och som alltid är överlägsen den overkliga, som försöker dra ner er.

Det är Kärnan av er Varelse som måste komma fram nu, för att fira segern av den sanna mänskligheten, i ett krig som är helt ovärdigt er och som ni inte behöver tro på. Och det är tilliten i Hjärtutrymmet som skapar skiftet i er upplevelse.

Stå på denna plattform, en plattform av Ostörd Frid, Stillhet, där ni kan möta alla upplevda svårigheter och motsättningar i en störd värld, och veta om att det verkligen INTE kan nå er, utan det bara verkar så. NI är bortom det. Vet det. Med medkänsla.

Och när de kaotiska vågorna lugnar ner sig omkring er, kommer ni att förändra er värld, med kraften av att förstå vilka ni verkligen är. En andlig varelse, en skapargud, en ängel, ett utflöde av Kärleksljus. Var det. Förstå vilka ni är. Vi ger er detta budskap för att påminna er om Detta!

Vi är Ljusvarelserna från Andromedagalaxen!

Budskapet har förmedlats av Ute

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...