Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Själv 10 juni

 et-contact

Världshändelserna är på väg mot en grand finale, som kommer att tillfredsställa Ljusarbetarna. Efter en lång period av förseningar framgår det att de sista dagarna har kommit, och att de mörka Tjänarna inte längre har befogenhet att diktera framtiden för den Mänskliga Rasen. Ljusets krafter har till stor del kontroll, och förebygger allvarliga katastrofer som planerats för att dra in världen i ytterligare ett stort krig. Freden kommer, och mycket snart kommer åtgärder att vidtas för att höja vibrationerna på Jorden, vilket så småningom kommer att resultera i ett slut på alla former av krigsåtgärder. Ni kommer då verkligen att förstå att slutet på fientligheterna har resulterat i världsfred. Äntligen kommer det att vara säkert för våra vänner från andra planeter, att landa på Jorden, och öppet träffa er. Det kommer också att bli signalen för påbörjandet av de förändringar som verkligen kommer att medföra bestående fred.

Vägen framåt är helt enkelt en stor tillfredsställelse, och kommer mer än väl att kompensera för de krävande utmaningar som följt era liv på Jorden. Ni blir återigen fullt medvetna Varelser som tar er långt bortom er nuvarande nivå. Livet blir en härlig upplevelse, och era minnen från tiden i de lägre vibrationerna, kommer snabbt att försvinna in i bakgrunden. Just nu är det svårt för er att till fullo förstå de välkomna förändringarna som närmar sig, men var säker på att ni kommer att vara mycket glada och nöjda med dem. Många av er har redan föreställningar om vad som kommer framöver, men det kommer nästan säkert att överträffa era förväntningar. Så släpp inte taget om era visioner för framtiden, eftersom var och en av er kollektivt kan påverka dem och bestämma hur det ska bli.

Ni har många frågor att ställa och allt kommer att visa sig med tiden. Det är viktigt att ni får veta sanningen bakom er tid i den 3:e dimensionen, och hur ni som Ljusarbetare i hög grad har bidragit till att sprida Ljuset. Er blotta närvaro på Jorden har hjälpt andra själar att vakna till sina sanna jag. Det finns mycket att göra i detta sammanhang, och även nu sprider ni sanningen så att andra själar kan ta ansvar för sin utveckling. Det råder ingen brådska, men slutet på den gamla cykeln har övertagits av de nya vibrationerna som får fäste. Det är viktigt för er att följa med strömmen för när ni gör det, kommer ni att locka andra att göra samma sak som ni.

Ibland är det ett under att ni gör några framsteg alls, eftersom ni från alla håll blir överfallna av en konstant störtflod av olika energier. Ni attraherar de som harmoniserar med er vilket hjälper er aura att hålla sig intakt och kunna parera de lägre energierna. Ni kan mentalt visualisera att er aura helt innesluter er fysiska kropp och genom att hålla den på plats, försvarar den mot försök att tränga igenom. St. Germain har ofta rekommenderat att ni använder hans Violetta Flamma om ni behöver skydd. Öppna auror bjuder in vissa själar som vill ansluta sig till en annan själ, och om de är av synnerligt låga vibrationer, kan de orsaka problem.

Om ni av någon anledning behöver hjälp, glöm inte att ni har guider som kommer att vara väldigt glada för att hjälpa er. De följer er hela tiden som osynliga hjälpare, och ser så långt som möjligt till att ni håller er livsplan, men det slutliga valet gör ni. Er fria vilja är helt klart mycket viktig, men era guider kommer att göra sitt bästa för att ingripa om ni verkar gå vilse. Kom ihåg att ni har en överenskommen livsplan, och det är oerhört viktigt att ni lever era liv därefter. Ni kan avvika från den lite utan att ta skada, men det finns speciella tillfällen när ni måste följa den plan som ni har bestämt.

När ni ser er omkring, måste det verka som om livet består av en samling slumpmässiga händelser, som inte har någon verklig betydelse för er räkning. Ändå är livet för mänskligheten minutiöst planerat, så att ni lär er att utvecklas, och samtidigt uppleva resultaten av era val. Så ni måste gå vidare inom den nivån som sätts av majoriteten. Det finns dock ingen anledning som person att inte sträva efter en högre nivå av uttryck, och på så sätt ta andra med er. Det blir aldrig, så att säga, ”några tråkiga stunder”, utan livet kommer alltid att se till att ni upplever det ni behöver, hellre än vad ni tror att ni behöver. Så acceptera det som kommer i er väg som en utmaning för er att övervinna. Allt är inte tester, och det kommer att finnas tillfällen då ni kommer att ha glada upplevelser som lyfter er.

På Jorden där er utveckling är inblandad, finns det sådana komplicerade ärenden, och ni kanske undrar hur de någonsin ska kunna lösas. Det är inte bara planering utan också dedikation av dem som arbetar med er, för att se till att ni fullt ut kan nyttja era möjligheter att utvecklas. En missad möjlighet innebär helt enkelt att en annan kommer att tas, även om det i vissa fall kan skjutas upp till en senare livstid. Hur mycket ni går med på vid tillfället, är ert val, men ni kommer att få hjälp i era beslut, för att inte överbelasta er själva. Karma överförts inte alltid från ett liv till en annat, om det inte är nödvändigt, och ofta blir det inte ett omedelbart resultat.

I liv efter liv, har ni fått de erfarenheter som varit nödvändiga för era framsteg mot de högre dimensionerna av Ljus. Nu är många av er på väg att slutföra er tid i de lägre dimensionerna, efter att ha lärt er tillräckligt, för att göra det möjligt för er att stiga upp. Efter att ha nått den punkten föredrar vissa av er att stanna kvar, och tjäna dem som behöver en hjälpande hand för att gå framåt. Ni kanske undrar, vad som är det yttersta målet för alla själar, och för att uttrycka det enkelt, är det – för att återgå till den totala perfektionen av Gudomen, tills ni skickas ut igen för nya upplevelser.

Händelser rör sig framåt snabbt, och tillkännagivanden kommer snart att göras i detta avseende. Anledningen till att det inte har tagits upp av media, är att de fortfarande inte har frihet att rapportera den verkligt betydelsefulla nyheten. Men det håller långsamt på att förändras, och steg tas för att åstadkomma de förändringar som krävs för att uppnå det. Snart börjar ni förstå, vad ni blivit matade med för osanningar från de mörka Tjänarna, som har haft kontrollen. Det lyser ibland igenom, men ni måste försäkra er om att källorna är tillförlitliga, eftersom vissa helt enkelt inrättas för att ge ut falsk information. Internet är fortfarande den bästa källan, och lägger ut aktuella nyhetshändelser som sker. Om några nyheter verkar tveksamma, så är det förmodligen så och de bör ignoreras.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.


Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Du gillar kanske också...