En Andromedansk Broder via Morag, 6 april 2019

En Andromedansk Broder via Morag, 6 april 2019

Kanaliserat meddelande från en Andromedansk Broder

 

Bidragande författare, In5D.com

Hälsningar från den Andromedanska Galaxen. Vi är era grannar, vänner och allierade. Våra bröder och systrar finns på er planet som ljusbärare. Vi ser virvlar av tjock svart skugga som uppslukar era boendeområden. Vi ser uppbyggnaden av framtida städer som dolts för befolkningen. Hemligheterna är djupa. Svart energi, ett vakuum av girighet och hat, omsluter mänsklighetens kollektiva medvetenhet. Negativ kodning tar sig igenom alla moderkort. Våra allierade i himlen och på marken, ser allt på samma sätt som vi. Kristallina ljusvågor kanaliseras genom himmelska portaler, för att träffa den svarta energin och ta bort den. Energin har ett ansikte, rester från tidigare liv. Astralplanet rensas för att frekvenserna runt planeten ska bli ljusare. Vi är här för att ge tröstande ord till de som omstruktureras till högre dimensionella riken. Processen som alla av er har åtagit sig, kommer att manifestera sig i form av er själs resa och syfte. Många av er tycker att det är svårt att bryta programmeringen. Vi skulle vilja berätta för er hur ni kan bryta den negativa kodningen, och höja er inre vibration.

Andningen är ytterst viktig för att knyta samman människans kropp och själ. En del av slaveriet är att ha en ytlig andning, bara i halsen. Att ständig andas i halsen begränsar energiflödet till de nedre och övre chakrana. Att andas ytligt minskar Qi-flödet, det blockeras och upphör så småningom. Växla om till er energetiska varelse, och fokusera då på en djupare och långsammare andning. Ändra sättet ni andas på. Sakta ner. Frekvenserna har förändrats, vilket möjliggör att mer rensande prana-energi kan komma in i era kroppar. Andas djupare och långsammare, och ta till er detta i era dagliga liv. Ert

5G-nätverk med låg kapacitet i den fjärde dimensionen, förankrar en ytlig inandning hos oss, och förlitar sig på att andningen är och förblir ytlig, istället för djup. Andningen aktiverar cirkulationen av Qi stort runt era kroppar, och energetiska chakrasystem. Urkoppling från matrisen kan ske med hjälp av andningen.

Skiftet är ett frekvensskifte. Detta innebär att materiens plan nu omfattas av det fjärde och det nedre femte riket. Mycket arbete har gjorts för att få det så här långt. Vi skulle vilja uppdatera er om de himmelska krigen. Med fotonvågor av ljus fortsätter den Andromediska Arkturiska Pleadiska Alliansen att spränga Archon-skepp, och den 4:e dimensionens mörka matris, som är under uppbyggnad. Högre frekvenser gör att archonmaskineriet inte fungerar som tänkt. Eftersom deras grepp om mänsklighetens kollektiva medvetenhet kvarstår, kämpar de för att deras maskineri ska fungera. Deras desperation beror på brådskan av att kunna förankra den Mörka matrisen på materiens plan, innan nästa skifte. Tillräckligt med rester från 3D-matrisen finns inlåsta i det mänskliga DNA-minnet, eftersom de flesta inte känner till skiftet. Det tredje skiftet kommer att avveckla 3D-matrisen för gott. Detta är roten till rädslan ni bevittnar i deras mänskliga motsvarigheter. Moderskepp från båda sidorna svävar över er atmosfär. Mindre skepp kommer och ger sig iväg hela tiden. Många upptäcks, filmas och diskuteras på era webbsidor. Avslöjanden ges till befolkningen i mindre lättsmälta bitar. Archonerna vill inte bli avslöjade, eftersom det kommer att öka den kollektiva mänskliga medvetenheten bortom de gränser som ställts för slaveriet. Desinformation är det som gäller. Att sabotera sanningen är en stor del av deras krig mot oss, samt att förslava mänskligheten. När vi trycker tillbaka de mörka energierna så ser vi mänsklighetens tumult, fångade i korselden.

Vi och våra allierade, hjälper Gaia då hon höjer vibrationerna på sin planet. Hennes himmelska bröder och systrar hjälper henne i sin strävan att rädda sig själv och mänskligheten. De varelser som archonerna tjänar, vill behålla sitt styre på Gaia. Rådet av 12 har fastställt att mänsklighetens fria vilja är kuvad. Vi är här som representanter för en lång rad gamla raser, som har investerat i mänskligheten. Vi önskar se er sväva till höjder av utvecklad existens. Alltför många gånger har vi behövt gå in och ta bort program i matrisen. Räddat och tagit bort samhällen under direkta hot, ingripit i galaktiska grymheter som kommit från archonerna. Vi strävar efter att få ett slut på den här kaotiska dualitetscykeln på Gaia. Detta har förutspåtts i alla galaxer, dimensioner och tidslinjer. Vattumannens ålder är gryningen för upplysning hos mänskligheten på Gaia. Det är en tuffare födelse än de flesta, på grund av infiltrationen av arter av rovdjurssläkte/parasiter. Dualiteten av ljus och mörker, kommer att spelas ut i en evig rörelse i de lägre rikena. Detta är universell balans. Tillståndet av spänning måste finnas för att själarna ska växa. Vi måste alla kämpa mot primitiva energier, demoner och mörker för att utvecklas. På planeten jorden har denna dualitetscykel nått ovanliga och extrema dimensioner. Ändå kommer sanningen fram av sig själv, genom dimman i era tidslinjer.

För att hjälpa till att klargöra tidigare och framtida tidslinjer, pekar vi på Mayakulturen. De kände till sanningen. Mayanerna är med oss nu, integrerade i det intergalaktiska samhället runt er galax. Deras andliga och vetenskapliga kunskaper var långt utöver det som kunde förväntas på Gaia. När de mörkare tidslinjerna marscherade in i deras territorier, arbetade de med interstellära besökare för att markera sanningar hos Gaia. Var och en upptäcktes, förstördes eller täcktes över, när de mörka härskarna bäddade in sina styrsystem på Gaia. Matrisens maskin konstruerades under denna tidsperiod. De lekte slarvigt med dimensionsportalerna, liksom de nu gör med CERN, och en ny art föddes. Hybrider byggde hybrider. Kärnans processystemen hos mänskligheten ändrades med hjälp av kvantteknologi, som var långt bortom det de flesta utvecklade arterna kände till. Medan mänskligheten strider för att befria sig från sin fiende, arbetar vi med att ta bort de ändringar som integrerats i moderkorten. Ändringarna som begränsar expansionen till högre tillstånd av att vara.

Separationen av hjärtat och egot, är den sanna källan till det mänskliga egots rädsla. Nedstängningen som orsakar girighet, konkurrens, hat och avund, har vävts in i mänsklighetens genetik. Rädsla och hjärnkontroll är verktyg för att behålla de låga vibrationsfälten, och krävs för att ändringarna ska kunna kvarhållas. Att höja er vibration är nyckeln till att bryta matrisens ändringar. Att höja er vibration gör det också möjligt att processa nedladdningarna. Ljuskroppens aktivering kan bara ske när er vibration har nått brytpunkten i frekvensens spektrum, och det finns inbäddat i högre frekvenser. Inaktiveringen av matriserna i 3D och 4D, sköts av era allierade. Vi anpassar oss till himmelska händelser, för att maximera mänsklighetens möjligheter till befrielse.

För att fullt ut kunna aktivera er ljuskropp, måste alla möta sina rädslor, sina demoner och sin sanning. Det är en universell lag inom de dualistiska tidslinjerna, som alla måste uppleva. När varje människa vaknar, kommer sanningen fram. Under tiden vi bevittnar ser vi anledningen till att archonerna strider så hårt. De har samlat en stor armé av människor, som valt att tjäna sina demoner. Vi förstår sanningarna som Mayanerna varnade för. Mänsklighetens filosofier ger de Akashiska dokumenten stort utrymme. Det inre kriget av det goda mot det onda, spelades ut som en manifesterad verklighet. Vi är förbluffade av det färgspektrum, den kreativitet och de esoteriska tankar som finns inbäddade i den mänskliga kollektiva medvetenheten. Det mänskliga psyket är komplext och vidsträckt. Det understryker behovet av hjälp. Det är uppenbart när man ser det från ovan, att mänskligheten vid olika tillfällen i dess historia, skulle ha kunnat tagit det kollektiva kvantsprånget in i den medvetenhet som krävs, för att skapa fred och välstånd. Vi är här för att återställa balansen. Att på något sätt ta mänskligheten tillbaka till dessa tillfällen, och befria henne för att kunna ta språnget. Sanningen har varit begravd för länge. Oavsett vad som händer, så kommer mänskligheten inte att kunna fortsätta i sitt tillstånd med eviga minnesluckor, fångade i manipulerade återvinningscentraler. Tiden har kommit.

Matrisen använder kemisk krigföring genom produkter, mat och luft, för att behålla sin kontroll. Ljuskroppens aktivering sker när användningen av dessa vapen ändras. Gör allt med måtta. Även om prana kan bibehålla människor på det kroppsliga planet, så är det inte tillräckligt just nu. Vatten och bränsle är nödvändigt för att lösgöra kedjorna. Drick vatten, ät bra och träna för en ökad cirkulation av Qi. Att göra vibrationen ljusare handlar om att andas in i er energetiska kropp, för att aktivera chakrasystemet. Det hindrar också att kemikalier i livsmedel, läkemedel och produkter orsakar förändringar i ert DNA, eller i er hjärnaktivitet. Alkohol bör undvikas, det är en portal till det astrala. Många av toxinerna är utformade för att sänka ert cellulära vibrerande fält, och för att orsaka sjukdomar i sinnet och kroppen.

Den konstruerade separationen av sinne, kropp och själ, är själva hjärtat i styrsystemet. Meditera för att återfå själen. Gå djupare inom er än ni tidigare gjort. Suveräniteten är resan till självet. Den klipper kedjorna, eftersom den återställer värdigheten och självrespekten. Systemet kräver att mänskligheten antingen blir till offer eller förförs, så att den säljer sin suveränitet mot materiella belöningar. Att sälja själen finns integrerad i kodningen av matrisens fjärde rikes maskin. Stå starka och lugna vänner, när evolutionens stormar rasar omkring er. Självaktning är kärnprocessorn för frekvenser i 5D. Brist på självaktning eller ett uppblåst egos existens, är den springande punkten i matriskodningen av dualitet. Offret mot rovdjur och parasiter. En treenighet (en dramatriangel) av mörk energi, är det som används för att omdirigera mänsklighetens huvudprocess, till lägre dimensionella utrymmen. Detaljerade planer har utarbetats för att neutralisera dessa förändringar på marknivå. En pågående process, upplysningen kommer att spridas över hela världen.

Vi andas in ljus i er och era verkligheter. Varelser av ljus hjälper till i himlen och i mänsklighetens hjärtan, för att bryta de mörka kedjorna. Ljuset utplånar mörkret. Mörkret omsluter skuggorna. Ljuset kommer igenom oavsett. Metafysiken visar att allt mörkt kommer att bli till ljus, den eviga gryningen. Tidslinjerna indikerar att människorna på jorden vaknar, och försöker rätta till de felaktigheter som begåtts mot dem. För närvarande upprätthåller vi vår allierade position av anpassat stöd från ovan, samtidigt som vi vägleder ljuskrigarna och ljusarbetarna på marken. Vi har utrymmen av kärlek till alla som är ljusets tjänare. Vi är vördnadsfulla för den karmiska smärta som många av er upplever för närvarande, eftersom två skiften efter varandra har bankat hem sanningens energier. Det är med stor kärlek och ära som vi samarbetar med er, för mänsklighetens och Gaias största bästa. Vi är era lojala guider, allierade och grannar. Vi tror att freden kommer att uppstå inom tidslinjerna och livstiderna för de som finns med under Gaias uppstigning. Vi överför nu healande ljus till alla som är i resonans med våra ord.

Andas in Qi djupt, fortsätt att gå i sanning, och överflödet kommer att manifesteras i ett flödet på Gaia. Fred bröder och systrar.

I ljus och kärlek vackra människor.

Morag

 

Källa: In5D

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...