Andromedanerna via Natalie Glasson 13 november 2020

Andromedanerna via Natalie Glasson 13 november 2020

Blandningen av Kärlek och Rädsla, av Andromedanerna

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, vi är Andromeda-varelserna, vi kommer som en kollektiv vibration och frekvens. Vi är kända som en av de mest utvecklade stjärncivilisationerna i Skaparens Universum. Vi kommer fram i tjänst för Skaparen och i tjänst för er, för vi vill hjälpa till i förväg i uppstigningsprocessen, detta är vårt främsta syfte och vår önskan. Vi driver på uppstigningsprocessen med vår energi, delar visdom, kunskap och förståelse som vi känner kommer att hjälpa uppstigningen för alla. Vi delar ljusfrekvenser, aktiveringar, ljudfrekvenser, i sanning ger vi allt vi kan och delar allt som är tillgängligt för oss med varje själ som går på sin uppstigningsresa. Oavsett om de finns på Jorden eller på de inre planen, för uppstigningsresan fortsätter bortom Jorden in i de inre planen och bortom.

Vi Andromedaner kommer fram för att vägleda er, vi vill tala om den blandning av kärlek och rädsla som äger rum på Jorden nu. Kärleken stärks inom varje varelse och inom mänsklighetens kollektiva medvetenhet. Varelser och själar uppmanas att gå inom sig själva för att lära sig att älska sig själva villkorslöst och därför göra skiften och förändringar i sina perspektiv och sin verklighet. För att stödja deras nyfunna kärlek till sig själva förankras så mycket kärlek i Jorden av stjärnvarelser, ljusväsen, guider och Moder Jord.

Vi kan se förstärkningen av rädsla som äger rum nu, vi känner också igen förstärkningen av kärlek när rädsla frigörs, rensas och renas. Det är en känslig balans med rädslans energi och närvaro inom varje varelse och på jorden som spelas ut nu. Denna känsliga balans är skiftet mellan att släppa och upplösa rädsla och att ge kärlek. Vi förstår att du vill frigöra rädsla, särskilt från din varelse och frigöra dess anknytning, dess grepp om dig, så att du kan existera i din kraft som ett kärleksväsen. Rädsla kommer alltid att finnas, du kan fortfarande uppleva rädsla, men den kanske inte dominerar dina handlingar, beslut, ditt välbefinnande och din sanning.

Rädsla är en naturlig vana för din varelse, den stöder och skyddar dig när rädsla upprätthålls på optimal nivå, när rädsla börjar påverka dina val, dina beslut, dina handlingar och reaktioner. Vi vet att rädsla har fått för stor makt och denna makt kan ha getts av dig. Det finns många situationer och upplevelser i din verklighet och i världen, vissa skapas för att ge rädsla. Men du har kontroll, du har ansvaret för din egen varelse, hur du väljer att reagera och agera i vissa situationer och upplevelser. Det betyder att du kan välja att ge rädslan kraft, eller att du kan erkänna rädslan och förstärka något annat som kärlek, tacksamhet, vänlighet, fred, förtroende eller gudomlig inspiration. När du börjar observera rädsla annorlunda har den inte längre något grepp om dig och du upptäcker hur du lättare kan behålla och förbli i din kraft.

Som vi har sagt finns det en känslig balans på Jorden mellan kärlek och rädsla. Det vi vill föreslå är en blandning av kärlek och rädsla. Detta kan låta olämpligt; det kanske inte passar dig. Men vi Andromedaner tycker att det är lämpligt just nu.

Vad Menar Vi med att Blanda Kärlek och Rädsla?

Blandning är att förena, blanda, syntetisera. Det betyder att de två eller flera energierna blir en och det är vad vi tror är lämpligt. Vi inbjuder dig när det passar dig att experimentera med en blandning av kärlek och rädsla, erkänna närvaron av rädsla och blanda den med kärlek. Vad vi föreslår är att inom blandningsprocessen kommer kärlek och rädsla att förenas i en naturlig balans. Kärlek och rädsla har redan en naturlig balans, men ofta inom själar eller varelser på Jorden eller omständigheter och upplevelser är blandningen av kärlek och rädsla inte i balans. Till exempel kanske blandningen av kärlek och rädsla skulle vara 80% kärlek och 20% rädsla. Kanske under vissa omständigheter och upplevelser på Jorden är det snarare tvärtom med 80% rädsla och 20% kärlek. Du behöver inte veta procentsatsen eftersom kärlek och rädsla när de förenas alltid skapar en balans.

Vi föreslår när du upplever rädsla, erkänner rädsla i dig själv eller andra, att du tar in kärlek och du ber om en förening och blandning av kärlek och rädsla antingen inom din varelse, inom en viss omständighet eller erfarenhet eller en annan person. Lita på att kärlek och rädsla i ditt väsen kan skapa en jämvikt, det kommer ofta att vara att rädslan är försvagad och kärleken förstärks. Vi löser inte upp eller sprider rädsla helt för att vi förstår att den har ett syfte. Vi skapar istället den naturliga balansen i ditt väsen, alla varelser. situationer, upplevelser, och det är den balansen som kommer att ge dig kraft. Vi vill återföra dig till ditt naturliga väsen och din naturliga existens. Vi, Andromedaner, tror att detta är mycket viktigt nu annars kämpar rädsla och kärlek mot varandra, som att kärlek försöker övervinna rädsla, rädsla försöker övermanna kärleken. Det är viktigt att komma ihåg att när vi låter dessa energier smälta samman, blandas, finner de naturligt sin egen balans.

Hur Tillåter Du Rädsla och Kärlek att Skapa Balans?

När du erkänner rädslan i ditt väsen, i en situation eller annan person, kallar du fram den renaste vibration av kärlek som är tillgänglig för dig i det ögonblicket. Du kan helt enkelt säga;

Jag framkallar den renaste kärleksvibrationen som är tillgänglig för mig nu.

”Stödd av mina guider och själ kan rädsla och kärlek smälta samman för att skapa en naturlig jämvikt som stärker min varelse/som stärker situationen/som stärker den andra personen.”

Tänk dig kärlek som flyter genom hela din varelse, föreställ dig kärlek närvarande i rädslan du har upplevt eller bevittnat. Låt blandning, syntes, sammanslagning av två energier bli en, ibland kan det gå snabbt, andra gånger kan det vara en långsam process.

När det sker tillåter du dig att erkänna att rädsla och kärlek balanserar naturligt.

Du kommer att veta när processen är klar, för när du tänker på rädslan eller ansluter till rädslan, kommer dess energi att ha förvandlats och skiftats. Energin kommer att kännas helt annorlunda. Vi uppmuntrar dig att öva detta särskilt med alla olika former av rädsla som dyker upp i dig, och även för världen. Gradvis genom denna process kommer en balans att äga rum. Balansenergin kommer att ligga på Jorden och i ditt väsen, detta kommer att skapa en enorm aktivering. Låt allt bli balanserat, tillåt nya upplevelser att komma in i din verklighet, gammal energi att skiftas och släppas, med en större känsla av frihet och befrielse.

Vi, Andromedaner stöder denna process, om du önskar mer förståelse, support eller hjälp, vänligen kalla på oss, Andromedaner, för att vägleda dig. Vi hoppas att vi har kunnat förklara vår förståelse tydligt.

Vi tackar dig,

The Andromedans

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...