Andromedanerna via Natalie Glasson, 21 april 2023

 

Andromedanerna via Natalie Glasson

21 april 2023

Hälsningar, älskade varelser av ljus. Vi är Andromedanerna, vi utsträcker vår energi genom hela Skaparens universum, vi är här för att stötta er uppstigning och andliga utveckling. Vi är här för att hjälpa er, och ni kan, i er egen meditation, fråga oss vad ni vill, för vi lyssnar, och vi är här för att föra fram insikter, förståelse och skapelser.

Idag vill vi tala om det okända. Vi skapar ett momentum av energi, vägledda av Skaparen för att stötta andra i utforskandet av Skaparens okända vibrationer. Nu kan detta förefalla omöjligt. Det finns okända vibrationer av Skaparen, detta är vibrationer och energier som vi inte känner igen eller inser, ändå är de hela tiden närvarande, och skapar den hela och totala vibrationen av Skaparen.

Vi kan erkänna att Skaparen är okänd. Vi erkänner Skaparens sanning som formlös, utan etikett, obegränsad och oändlig. Det kan vara utmanande att beskriva Skaparen i slutlig sanning. I er existens på Jorden har ni en underbar lyx tack vare er fysiska natur och ert sinne, ni har möjlighet att beskriva Skaparen, och denna beskrivning får er att ansluta till Skaparen på en djupare nivå. Er fysiska varelse och ert sinne kan egentligen inte begripa att Skaparen är formlös, utan etikett, obegränsad och oändlig. Ni har detta ögonblick i tiden då ni kan utforska Skaparen som kärlek, sanning, frid, glädje, skratt, springa, gå, och som solsken. Ni har denna vackra förmåga och möjlighet att erkänna Skaparens många former, eller de många former som Skaparen kan förkroppsliga, det är viktigt att dra fördel av detta och låta er erkänna Skaparens många former, inte bara inom er varelse, utan i verkligheten omkring er. Då ni erkänner Skaparens många former och de olika sätt som Skaparen manifesterar, börjar ni uppleva Skaparens fullhet. Ni väcker upp olika vibrationer av Skaparen inom er varelse. Vissa av dessa vibrationer är faktiskt okända därför att ni inte varsnat dem tidigare i denna verklighet, eller någon annan verklighet, så när ni erkänner alla de många former som Skaparen manifesterar, då aktiverar ni också från inom er de formlösa, utan etikett, obegränsade och oändliga vibrationerna av Skaparen, det okända. Ni får bättre förmåga att gå in i detta utrymme av det okända med en bekväm känsla. Erkännande att Skaparen inte har ett namn, inte har någon form, ändå har ni förmåga att ansluta till Skaparen och uppleva Skaparen till fullo. När detta börjar hända och ni upplever det har ni en underbar möjlighet, därför att ni kan börja be om att de okända vibrationerna av er varelse som stöttar er uppstigning, uppenbaras för er, och att de okända vibrationerna av Skaparen som stöttar er uppstigning, uppenbaras för er. När ni gör detta kommer ni att känna och bekräfta nya vibrationer som kommer fram, vilka kommer att öka er vibration, expandera ert sinne och medvetande, och ge er tillgång till en djupare förståelse av och djupare förbindelse till allt som är Skaparen.

Vad upptäcker ni när ni ansluter till Skaparens okända vibrationer?

Ni upptäcker sanningen eftersom ni, då ni ansluter er till dessa energier, ansluter er till vibrationen som ligger bortom illusion, bortom sinne, tankemönster eller vanor. Ni ansluter er till renheten, Skaparens sanning, med en energi man kan säga ligger bortom världen, den fysiska världen, och stöttar uppvaknandet av er essens, och en djupare förståelse av er essens. Det är en vacker upplevelse att tillåta denna möjlighet i den fysiska verkligheten och erkänna de många formerna av Skaparen inom er varelse och verklighet, tillåtande detta dra er närmare er utforskning av det okända.

Ni kanske undrar varför Skaparen uppmuntrar oss alla att ansluta till de okända vibrationerna av Skaparen. Orsaken är att när ni ansluter till Skaparens okända vibrationer, speciellt när ni är i fysisk form, då upplöser ni, skingrar och bryter ned tankemönster, vanemönster, repetitiva tankemönster och tankemönster av illusion som håller er vibration på plats och hindrar uppsnabbandet av er vibration. Och därför blockerar er uppstigning. Att komma åt det okända fyller inte bara ert sinne med en större känsla av frihet, frigörelse och ny förståelse, utan det befriar er också från illusioner och begränsningar skapade av er och mänskligheten, vilka inte längre tjänar er.

Föreställ er ett tankemönster som förts över mellan generationer och föreställ er vad ni tänker om något eller någon på ett särskilt sätt, eller ni kanske tänker om er själva på ett speciellt sätt. Detta verkar så naturligt för er, men tänk om det bara är en vana som förts över mellan generationerna. Om den släpps har ni frihet att tänka från er essens, att se er själva som andra och er verklighet från essensen av er sanning inom er varelse, istället för från andras människors begränsade tankemönster. Ni kan se att några av era tankemönster, till och med det sätt på vilket ni uppfattar er själva och andra och er verklighet, inte tjänar er och inte verkar ligga i linje med den sanning ni vill föra fram. Då ni erkänner Skaparens former, aktiverar ni Skaparens okända vibrationer inom er varelse. När ni sedan tar er tid att medvetet meditera på de okända vibrationerna av Skaparen inom er varelse, kommer ni att börja utforska dessa okända vibrationer och ta emot nya insikter och förståelser. Sålunda accepterande en större frigörelse som upplöser tankeformer, dömande, åsikter som inte längre tjänar er, och erbjuder er ett utrymme av frihet och frigörelse för essensen, sanningen av er varelse och Skaparen att komma fram.

Vi inbjuder er att kontemplera detta, utforska det och upptäcka.

Vi är Andromedanerna, och vi tackar er.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *