Andromedanerna via Natalie Glasson, 1 juli 2022

Andromedanerna via Natalie Glasson, 1 juli 2022

 

Mirakelögon av Andromedanerna

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar, vi är Andromedanerna, vi kommer som en civilisation och en kollektiv energi, som vi delar med er. Vi ger er den heligaste kristallen, en kristall som är och framträder som ett öga. Den är klar och har formen av ett öga, och den glittrar och skiner av strålande ljus. Vi inbjuder er att föreställa er, känna eller se kristallen i form av ett öga ovanför ert huvud. När ni är redo inbjuder vi er att sakta låta kristallen röra sig ner genom era chakran i ryggraden. Vi uppmanar kristallen att hejda sig och särskilt stanna upp vid ert tredje ögas chakra, ert halschakra, ert högre hjärta och hjärtchakra. När denna kristall från den Andromediska civilisationen, som har våra energier, stannar för ett ögonblick i dessa chakran, kommer den att stråla sitt ljus in i dem och ge er klarhet. Dess syfte är att ändra perspektivet från er syn, er förmåga att se, för att se er själva och världen genom dessa chakran. Kristallen kommer att stödja frigörande av dömande, kritik och tvivel. Ni kanske känner igen att ni använder verktyg som dömer, kritiserar och ifrågasätter, för att se Jorden och er själva.

 

Det är dags att börja lösa upp ert inre dömande, er kritik och ert tvivel, och istället tillåta klarhet och låta er sanna vibration flöda fram för att emanera och stråla. När detta sker kommer ni att börja träna på att se er själva och er verklighet genom ögonen på er sanna vibration, essensen av er själ och uttrycket av Skaparen. När ni ser er själva och världen omkring er genom era sanna ögon, då kallar vi det Miraklets Ögon. Ni ser världen och er själva från en plats av förundran, nyfikenhet, kärlek, frid och förnöjsamhet. Som baby och barn gjorde ni detta automatiskt. Ni såg världen genom Miraklets Ögon eftersom allt var nytt. Ni hade inte andras åsikter, bedömningar, kritik och tvivel i ert sinne. Ni var tydliga med Skaparens glädje och renhet inom er. Ni tittade på världen och er själv från denna plats, och det gjorde att ni kunde se sanningen.

 

Ni såg sanningen inom er, och ni såg sanningen utanför er. Glädjen, förundran, kärleken som finns närvarande, eftersom det var den vibrationen ni använde som grund. När er grund är sanningen, när er själ, Skaparens närvaro, essensen finns inom er, så utstrålar ni detta. Ni ser er själva och andra från denna plats, och då attraherar ni liknande, ni ser, känner och känner igen det som är lika er egen vibration. Det betyder inte att rädslan, smärtan eller lidandet i världen försvinner. Men ni kanske inte ser det så tydligt, eller så kanske det inte attraheras till er verklighet. Därför kan det verka som om det inte finns något lidande eller smärta. Vissa kanske säger att detta är orealistiskt, och att smärta och lidande alltid kommer att finnas närvarande till viss del, men om ni ser det från sanningens grund, kommer ni att ha kraften, styrkan, Skaparens närvaro för att stödja, att heala och släppa all smärta eller det lidande som finns. När vi säger stöd så menar vi att ni kommer att kunna vagga lidandet och smärtan i kärlek och sanning, för att föra fram healing. När ni ser det från ett tillstånd av dömande, kritik och tvivel, så bli det den verkligheten ni skapar för er själva, och det sätt andra reagerar mot er. När ni ser det genom Miraklets Ögon skapar ni under, glädje och kärlek, och då reagerar andra på det sättet mot er. Ni aktiverar detsamma inom dem.

 

Ni har styrkan att hantera smärta och lidande, när det väl kommer in i er verklighet. Vi har delat den Andromediska kristallen med er, fylld med vår energi, klarhet, kärlek, frid och tillfredsställelse. Vi kallar kristallen, Miraklets Öga eller Ögon.

 

Låt kristallen placera sig i inom er och röra sig ner genom alla era chakran, ner till ert rotchakra, in i ert jordstjärnchakra under era fötter och ge det till Moder Jord. Ni ger nu ett nytt perspektiv, en ny grund, ett nytt sätt att vara till er själva och till andra. Ni kan se in i andra dimensioner av er själva och verkligheten omkring er. Ni kan vara och leva er sanning. Kristallen, Miraklets Öga, är djupt renande.

 

Ni kan tillåta den att stanna kvar inom vissa chakran så länge det känns lämpligt, och skapa en djupt renande upplevelse.

 

När den väl har förflyttat sig igenom kan ni ansluta till er egen själ och Skaparens närvaro inom er.

 

Föreställ er, känn eller upplev att ni ser genom hjärtchakrat, sedan genom halschakrat, genom det tredje ögat och slå er sedan ner i det högre hjärtchakrat.

 

När ni känner er redo, öppna era ögon och se. Vad ser/uppfattar ni?

 

Det krävs tid, mod och lite disciplin för att påminna er om att ni håller Miraklets Öga, så att ni kan närma er och existera i er verklighet av mirakel. Dömande, kritik och tvivel har en viss plats, men inte någon konstant. Om ni uppfattar världen som fel, skrämmande, och kanske attackerar er med hat, smärta och lidande, då bjuder vi Andromedaner in er att arbeta med Miraklets Öga. Det finns mer att se, så mycket mer av Skaparen att se. Vi inbjuder er att lägga märke till hur era tankar och ert sinne i hög grad är kopplade till det ni ser, uppfattar och ser omkring er. Ofta kommer era tankar att diktera det ni faktiskt ser.

 

Ni kan prova denna övning: Titta på ett träd eller ett föremål, eller kanske till och med en person. Säg något dömande om trädet, föremålet eller personen och se det sedan genom era ögon. Observera hur ni känner er? Och vilka andra tankar som kommer.

 

Blunda sedan och säg något positivt om trädet, föremålet eller personen, öppna sedan ögonen och titta en gång till, och lägg märke till om det är någon skillnad.

 

Vi, Andromedanern kommer nu att lämna er för att kunna experimentera.

 

Vi tackar för er närvaro, vi älskar er,

 

Vi är Andromedanerna

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...