De Blå Fågelvarelserna via Ute Possega-Rudel, 28 januari

images

DE BLÅ FÅGLARNA (Blue Avians): TA ERT ÖDE I ERA EGNA HÄNDER! 

VIDEO (Rekommenderas)

KÄRA MÄNSKLIGHETENS BRÖDRASKAP!

Tiden är inne för er att förberda er för att gå över till handling.

Detta är vårt kärleksfulla råd till er. Det handlar om att ni agerar nu, utan misstag, för förbättring och enande av er värld, vilket börjar inom er.

Det är klokt att inte tveka och bestämma NU hur er egen framtid och därigenom framtiden för er planet och för mänskligheten kommer vara, eller bättre – ska vara, för ni är medskaparna av ert eget öde, överlämnad till den Gudomliga Viljan.

Även om detta inte är en ny idé, förnekar de flesta av er fortfarande era kreativa krafter, och förmodar – eller snarare låtsas att ni bara är de som står ut  med någon annas öde eller vad de bestämmer ska bli er framtid.

Vi ber er att se in i ert hjärta, utan dröjsmål, och upptäcka era sanna impulser, inte dem som en konstgjord social trosföreställning och värderingssystem som har tvingats på er, utan dem som verkligen är er era egna och unika impulser, som ni är här för att fullfölja i denna inkarnation.

För att bidra med er del, genom att delta i det stora och vackra mänskliga musikaliska accordet av mänsklig helighet.

Ni, majoriteten av mänskligheten, har glömt vilka ni är. Res er nu, låt i varje stund budskapet från era hjärtan att styra ert liv. Även om denna inre röst och kraft av vetande är svag i början, snälla följ den, testa vattnen och den kommer att bli starkare för varje dag.

Det måste hända nu. Och ni har alltid vetat att ert öde är att leva ett inspirerat och glädefyllt liv från insidan och ut, vad som än händer. Men ni förtvivlade en tid och sedan dess har ni trott att ni hade fel och gav upp.

Förstå nu att detta inte var ert fel utan se det som ett test, hur långt kan ni  gå i tillit och själv-kärlek, hur stark er kärlek var. Ni förlorade inte, ni gjorde bara erfarenheter, för att förstå kärleken bättre och ert eget Gudomliga Jag, när ni medvetet skulle vända tillbaka till Den, och veta vad Kärlek och Självskap inte är.

Att inte vakna upp nu till ert sanna Själv och Gudomliga Auktoritet och ta ödet för er ras och planet i era egna händer, skulle försena er frihet till en senare tid, då det då skulle verka som om ni fortfarande behöver mer tid för att utforska ert fängelse och skenbara hjälplöshet, för att uppleva mer av håglöshet och ert val att passivt bli styrda av dem med en vilja.

Ni testas nu om ni vill vara levande och demonstrera att livet är en kreativ process i vilken ni deltar i enhet med er skapare som är ert Eviga Själv.

Detta handlar enbart om Genombrottet av den Eviga Enheten i Hans egen form som verkade vara separerad från sig själv för en tid från sin Källa.

När den Stora Stunden av universell Helig Union kommer, när Källan och Skapelsen klickar ihop i en sekund för att verkligen bli Ett – kommer er värld att vändas helt, för evigt förändrad, då den Stora Förflyttaren återtar Sin styrande Kraft i hela skapelsen, och i mänsklighetens medvetande.

När ni börjar se er själva igen som en del av den Stora Händelsen som är det Universella Medvetandet, är det för att ni kommer ihåg Er Själva som en Kraft av Kärlek och Glädje. I denna stund kommer ni inte längre tillåta er hållas fånge av begränsande krafter av svaghet, utan erkänna den Gudomliga Kraften som vill bli aktiv i er.

Så länge ni tror på den viskande förföraren att ni är separerade från det Hela, har ni inte förstått Er Själva. Och det är faktiskt er falska identitet som ni måste ifrågasätta nu för att vakna från er dödliga dröm av att bara vara kött. För att vakna från er falska trosuppfattning att ni bara är komprimerad och tät frekvens och inget mer.

Det finns så många mer nivåer av existens som utgör er sanna mänsklighet som är  Enbart och Obegränsat Medvetande. När ni är villiga att återupptäcka dem, kommer ni åter igen ta ert Gudomliga Öde i era händer. Och som en Jätte som vaknar upp från drömmen kommer alla kedjor han bar i sömnen att brista, för att ge utrymme för oändliga inspirerade rörelser och frihet.

Förtvivla inte. För det Gudomliga går alltid till Seger, då Det alltid Vinner.

Vi har denna gång givit er lite poesi för att nå era hjärtan så att det lyssnar till den Eviga Sången och kommer ihåg.

Vi är de Blå Fåglarna .

Meddelandet överfört via Ute.

Svensk översättning: Åsa Falk www.st-germain.se

Du gillar kanske också...