Andromedanerna via Natalie Glasson, 30 juli 2021

Andromedanerna via Natalie Glasson
30 juli 2021

 

Andromedanerna

Audiolänk: https://sananda.website/the-andromedans-via-natalie-glasson-july-30th-2021/

Att skapa bemyndigande av Andromedanerna

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar, vi är Andromedanerna. Vi kommer som en kollektiv energi från Skaparens sanning, för att ge er inspiration och upplysning. Vi är kända som en av de mest utvecklade civilisationer som finns inom Skaparens Universum. Men vi känner helt enkelt igen oss själva som gudomligt förbundna med Skaparen och ett uttryck för Skaparen. Det är genom vår uttrycksfulla natur av Skaparen som vi tillåter oss att anta visdom, kunskap, Skaparens sanning och för in den i medvetandet och minnet av alla varelser. Vi fungerar helt enkelt som en återspegling av den sanning som redan finns inom er, och vi vill vara en påminnelse om er sanning.

Idag kommer vi för att tala om skapelsen, er förmåga att manifestera allt ni önskar i er verklighet, oavsett om ni finns i de inre planen, på en stjärna eller planet eller på Jorden. Er förmåga att manifestera finns på vissa sätt bortom er fysiska kropp, vilket innebär att ni också kan manifestera på de inre planen. Som en varelse av ljus som finns i en fysisk verklighet, spelar er fysiska kropp och ert aurafält en nyckelroll i processen av manifestation. Liksom era chakran, särskilt ert Jordiska Stjärnchakra, vilket gör det möjligt att förankra era manifestationer, och ta ljuset till en fysisk manifestation.

Vi önskar inte tala om processen för manifestation. Det är en förmåga ni har, det är en talang, det är en naturlig aspekt av era varelser och er essens. På många sätt behöver ni inte lära er hur ni manifesterar, hur ni skapar det ni själva vill ha för era kroppar och för andra. Om det nu är så, vad vill vi då tala med er om idag?

Vi önskar att ni föreställer er att er förmåga att manifestera är en talang som ni redan förkroppsligar.

Föreställ er själva som idrottare, kanske är ni särskilt bra på att springa, men ni har aldrig tränat och ni har inte deltagit i några tävlingar. Kanske är ni konstnärer; ni är exceptionellt bra på att teckna eller måla och men gör det inte så ofta. Ni går inte på kurser och visar kanske inte ert arbete för andra människor. Tänk er att ni har denna underliggande talang, för alla vi har förmågan att manifestera. Tänk er att ni är den här idrottaren, och någon kommer och bjuder in er för att delta i en tävling. Ni har möjlighet att springa och vinna, och samma sak gäller om ni är konstnärer, kanske någon har bjudit in er att delta i en konsttävling, och ni har möjlighet att vinna.

Vad är skillnaden mellan att ni är kvar som amatörer och att delta i tävlingen och vinna?

Vi kommer inte att säga att ni behöver träna, bli guidade eller praktisera. Med er manifestation har ni redan fått träning, och ni har redan fått praktik eftersom ni alltid manifesterar i varje ögonblick av er verklighet. Ni har fått massor med praktik och träning, och ni vet redan hur ni manifesterar, även om ni inte förstår det.

Vad behövs för att ni som idrottare, konstnärer eller sådana som manifesterar och skapar ska kunna vinna tävlingen, eller för att manifestera era drömmar? Tänk efter. Energin som behövs är att lita på er själva, ha självförtroende och vetskapen om att ni kan göra det. Om ni tvivlar på att ni är idrottsmän, konstnärer eller att ni är skapande varelser, kommer ni inte ens att kunna delta i tävlingen för att upptäcka vad ni kan göra. Ni kommer inte ens att kunna nå ut för att se vad ni har potential till att manifestera. Tvivel och dömande, bristande tro, bristande tillit, bristande självförtroende, allt detta blir till hinder med separation av förmågan som redan finns inom er.

Vi Andromedaner inser att många Ljusvarelser ofta hänger upp sig på hur man skapar, även vad man ska skapa, när man ska skapa och hur mycket energi och fokus som måste till. I sanning så har ni redan den inre medvetenheten med en intuition som kan vägleda er i de exakta steg som behövs. Ofta tar ni de exakta stegen utan att ens veta om det. Barriären, blockeringen, separationen är ofta tvivel, dömande och brist på tro, tillit, självförtroende och till och med brist på kärlek till sig själv. Att inse att ni är värdiga och värda att vinna tävlingen eller manifestera era drömmar, kan förändra era ageranden och upplevelser. Om ni föreställer er dessa energier som blockeringar, som hinder, som hindrar er att få det resultat ni önskar er. Vad är då lösningen?

Svaret är otroligt enkelt. Ni kan be om healing, vi Andromedaner är öppna, redo och tillgängliga för att ge er healing, för att stödja frisläppandet av allt som blockerar er manifestation. Ni kan också tänka på, att även om andra tror på er, älskar och litar på er, om ni inte älskar, litar och tror på er själva, så har den kraft och energi de ger er otroligt liten inverkan. Det betyder att ni själva är de enda som kan ge era skapelser kraft och förmåga att manifestera sig. Varje gång ni dömer, känner er bristfälliga eller misstroende, sväng om tankarna.

Säg till er själva, vad vill jag istället ha? Kanske säger ni till er själva, jag är verkligen dålig på att manifestera, de saker jag vill verkar aldrig uppenbara sig. Ändra det till, jag tror på mig själv, jag älskar mig själv, jag förtjänar att manifestera allt jag behöver. När ni ändrar era tankar är det viktigt att ni känner det i er kropp, att ni känner det i ert aurafält, i er energi, i er varelse, för då förstärks det. Det betyder att ni utstrålar det, ni låter det flöda från er själva som en laddning av ljus och sanning. Ju mer ni dagligen praktiserar detta, desto mer kommer ni att förändra och omvandla er verklighet, och då kommer barriären att försvinna, och ni kommer att upptäcka att ni helt enkelt manifesterar allt ni behöver, utan att ens tänka på det.

Vårt budskap till er idag är förvånansvärt enkelt, men ändå är det en särskilt viktig nyckel. Det låter er manifestera det ni önskar er i er verklighet, och det är något som vi vill stödja er i att uppnå.

Vi älskar er djupt och vi tackar er,

Vi är Andromedanerna

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...