Andromedanerna via Natalie Glasson, 11 september 2020

Andromedanerna via Natalie Glasson

September 2020

Hälsningar vackra och älskade varelser på Jorden. Vi är Andromedanerna, vi kommer fram som en kollektiv energi som duschar er med våra vibrationer, med vår kärlek och visdom.

Det är en ära att få vara i er närvaro just nu, uppstigningen går fortare, breder ut sig och utvecklas. Det är en spännande tid då det sker så många skiften, transformationer och förändringar inom er och utanför er. Vi, Andromedanerna, vill komma till er idag för att tala om sorgsenheten inombords. Vi känner att Jorden släpper bort mycket rädsla och negativitet, en del av det frisläpps genom er varelse.

Det är ofta som det som redan existerar inom er, som är fäst vid er för att ni ska släppa det, betydande att den kollektiva energin av en rädsla eller stagnant energi hållen inom Jorden kan släppas genom er om den är lik den rädsla eller negativitet som hålls inom er varelse. Sålunda kan ni bemästra er varelse medan ni släpper, rensar och renar å mänsklighetens och Moder Jords vägnar.

Vi vill med er dela verktyg som stöttar er med att enkelt släppa rädslan och negativiteten om det så är till gagn för er eller som en tjänst till Moder Jord. Hellre än att fokusera på negativitet eller rädslor inom er vill vi, Andromedanerna, fokusera på sorgsenheten. Vi känner att sorgsenhet är en spegling av rädsla och negativitet, sorgsenhet är ofta mer personlig och mycket lättare för er att komma åt. Ni kan finna att under er dag stiger olika aspekter och energier av sorgsenhet upp i er varelse. Dessa energier av sorgsenhet har ett sätt att vara närvarande som känns mycket normalt och ni blir vana vid deras närvaro, till och med involverade i deras drama och vibration. Genom att fokusera på sorgsenheten inombords tror vi att det blir lättare för er att ansluta till och släppa denna energi, därför gör vi er uppmärksamma på sorgsenheten inom er. Det är tillrådligt att undersöka varje dag, speciellt vid dagens slut, för att se om ni känt eller bekräftat någon form av sorgsenhet.

Ni kan kanske lista olika former av sorgsenhet, det kan finnas någon eller ni kanske inte har märkt av någon. Om så är fallet så inbjuder vi er att fortsätta denna process varje kväll. Sorgsenhet kan vara som en bedömning eller ett klagomål, det behöver inte vara sorg, brist på självförtroende eller brist på fullbordan av något. Det kan också vara ett klagomål, en bedömning eller en blockering på ett område där ni känner att ni fastnat, stagnerat, oförmögna att röra er eller oförmögna att se en ny väg framåt.

Att lyssna på Sorgsenheten

Sorgsenhet kan manifesteras på många olika sätt och kan anknytas till otaliga olika upplevelser. För att bemästra och släppa sorgsenheten inombords måste ni först känna igen närvaron av den i ert dagliga liv, som vi sade, anteckna om det är en form av sorgsenhet, om det är många, eller om ni inte lagt märke till någon alls.

Sedan uppmuntrar vi er att välja en form av sorgsenhet, att tänka på den, kontemplera den under meditation och att sitta med den och låta sorgsenheten säga alla dess ord, allt som den vill uttrycka. I sorgsenheten kan det finnas ilska, frustration, en känsla av brist eller att ni inte har stöd. Låt er själva sitta med sorgsenheten som om sorgsenheten var någon annan och ni bara ville sitta och lyssna på den. Lyssna på sorgsenheten inombords, vad den säger, vad den delar, hur den får er att må, lägg märke till hur den får er kropp att kännas också. Lägg märke till om sorgsenheten skapar ett momentum som kommer från olika känslor.

Då ni sitter med sorgsenheten kommer den att gradvis börja upplösas. Emedan ni fortfarande kan känna den och dess närvaro inom er, så genom att vara närvarande med sorgsenheten låter ni dess sanning komma upp.

Vad är det Sorgsenheten Egentligen Försöker Säga Er?

Vilken är sorgsenhetens sanning? Det kan vara brist på makt, att healing eller själv-kärlek behövs. Det kan vara att ni måste röra er fysiskt, motionera eller resa på Moder Jord. Låt er själva verkligen komma till sorgsenhetens kärna och till vad som behövs. Vad är budskapet? Det kan vara att ni ger bort er makt till andra, eller att ni inte låter er själva uppleva den glädje ni önskar er. Ni kanske känner er ensamma eller att det finns ett sår inom er varelse. Tillåt er att upptäcka budskapet, vad som egentligen sker, därför att ofta är sorgsenhetens dramat, men det finns ett budskap bakom som är mycket subtilt, mycket sant och när ni anknyter till det kommer ni att se att denna sorgsenhet upplöses.

När ni väl anknutit till detta budskap bakom sorgsenheten så är det dags att fråga er själva vad som behöver göras? Vad ni måste skifta, ändra, transformera eller starta upp? Bara ni vet svaret på det. När svaret kommer, kommer ni att känna er upprymda, bemyndigade och ni ska då sätta det i handling. Att uppleva det fysiskt på Jorden, genom att göra det skiftar ni den inre sorgsenheten, släpper rädslor och negativitet anknytna till den inre sorgsenheten som är personliga för er, och också i tjänst till Moder Jord och Mänskligheten.

Vi, Andromedanerna, inbjuder er att göra detta nu, för det är en rensning, rening och stöttar frisläppandet av energier inom Moder Jord, vilket därför höjer Moder Jords och alla varelsers vibration. Det skapar flödet och momentumet av den Gudomliga Skaparens energi genom er hela varelse vilket upplöser stagnanta och låsta energier, och Detta är viktigt för att expandera era energier, ert medvetande, er uppstigning och för att ni ska gå framåt i ert mästarskap. I en tid med så många skiften står nya möjligheter redo. Att befria er själva låter er förstå dessa nya möjligheter, manifesterande allt som behövs och allt ni önskar för uppfyllnad på Jorden.

Nu är vår övning enkel, ändå känner vi att den är enormt kraftfull. Vi uppmuntrar er att erkänna sorgsenheten inombords som en djup healing och en frisläppningsprocess. Vet att denna healing och frisläppningsprocess spänner över alla dimensioner av er varelse, tidigare livstider och civilisationer ni levt med. Det är en mycket djup och grundlig rensning, healing och rening, vilket vi tror behövs i denna tid.

Vänligen vet att ni kan kalla på oss Andromedaner för att hjälpa er, omge er och stötta er i denna process. Var tålmodiga med sorgsenheten, den är som en blomknopp som väntar på att öppnas, ibland krävs det er uppmärksamhet, ert fokus och ert tålamod för att den ska öppnas upp och avslöja sig.

Vi önskar er allt gott i er resa med att skifta sorgsenheten inombords och erkänna skönheten som manifesteras i dess ställe.

Vi tackar er.

Andromedanerna

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...