Meddelande från Andromeda ”Gåvor av Energi” via Natalie Glasson, 21 oktober 2021

 

Meddelande från Andromeda

”Gåvor av Energi”

via Natalie Glasson

den 21 oktober 2021

Hälsningar! Vi är Civilisationen från Andromeda, vi träder fram som en helhet, som ett kollektiv och ett samhälle av Skaparens ljus. Vårt syfte är att ge uttryck för Skaparens vibrationer och frekvenser, för att leverera hågkomst till er varelse. Hågkomsten om allting som är er sanning och allting som utgör Skaparens sanning.

Idag träder vi fram och önskar tala om energi med er. Vi önskar uppmuntra er till att fokusera på utgivande av energi från er varelse, såväl som uttrycket av energi. Vi vill vid denna tidpunkt, samt under de kommande dagarna, bjuda in er till att vara mycket frikostiga med er energi, att föreställa er, förnimma, eller uppmärksamma att ni har en överflödande källa av energi inom er och att ni delar med er av den öppet, med lätthet, samt kraftfullt till alla runtomkring er, över hela världen och Skaparens Universum. Det är viktigt att uppmärksamma styrkan och kraften i er energi samt styrkan och kraften i er varelse. Ni har förmågan att framdriva energi över hela världen. Ni kan också ge ert ljus och er vibration som gåva.

Vi inbjuder er till att fokusera inåt, ta er uppmärksamhet dit där er själ vistas, ni kanske upptäcker att er själ ligger inom ert högre hjärtchakra, precis ovanför hjärtchakrat. Detta är ett underbart chakra för att förena er med er själ, eftersom det samtidigt låter er uppfatta både den fysiska verkligheten och er själs verklighet. När ni tar ert sinnes uppmärksamhet och medvetenhet till ert högre hjärtchakra och förenar er med själen, låt själen omfamna er fullständigt och absolut. Vi varelser från Andromeda önskar att ni ska föreställa er själva som obegränsade, generösa, expansiva, kraftfulla samt överflödande, ni har ett överflöd av energi. I och med att ni föreställer detta för er själva, önskar vi att ni ska lösa upp och släppa taget om uppfattningar och perspektiv, såsom att ni inte har tillräckligt med energi, att er energi ska ta slut eller att ni ska utarmas. Vi vill lösa upp perspektiven och uppfattningarna om att ni inte kan ge gåvor eller ge ut till främlingar, till dem som ni inte gillar, eller inte förstår. Vi vill att ni ska lösa upp perspektiven och uppfattningarna om att ni saknar överflöd, saknar rikedomar, samt saknar generositet. Vi vill att ni ska acceptera att ni är generösa, ni är uppfyllda, ni har mer än tillräckligt och det är lätt för er att ge ut till andra.

Detta är också ett stadium på er uppstigningsresa och en del av er utveckling; det är också en del av uppstigningen som nu äger rum för alla. Det finns ett behov av en energiboost, det finns ett behov för mänskligheten att öka upp sin energi, förstärka och förstora sin energi för att kunna uppmärksamma att ens energi är överflödande och ständigt flödande, sålunda ger man ut energin som gåva till världen. På många sätt är det endast de som är andligt utvecklade, som är medvetna om, eller medvetet uppkopplade med Skaparen, som i sanning förmår uppnå detta, för man kan ge sin energi till någon annan, men om man ger ut den från sin egen energikälla, vitalitet, drivkraft och livskraft, så blir man utarmad. Ifall man ger ut denna som gåva från själen inombords, ifall man låter sin energi stråla ut från den bottenlösa själen och Skapar-energin inuti sin varelse, så blir man aldrig utarmad. Vad ni kommer att lägga märke till är att ju mer energi ni skänker till andra, desto mer energi kommer ni att få till er.

Det finns just nu många människor och själar och varelser på Jorden som är sjuka, som lider av känslomässig smärta, som kanske är mentalt instabila, som är rädda, som upplever trauma eller som inte uppmärksammar sin koppling till Skaparen. För att dessa själar ska kunna utvecklas och minnas sin koppling till Skaparen, så behöver de energi. De drar redan nu energi från sin omgivning. De behöver dra till sig denna energi för att fylla upp sig själva för att skapa den transformation som de behöver och de behöver koppla upp sig till, samt minnas Skaparen och påbörja sin Uppstigningsresa. Eftersom de inte är medvetna eller uppkopplade till Skaparen, så drar de energi från dem som befinner sig runtomkring dem, snarare än att dra energin från Skaparen och sina guider. Detta kan ofta ses som en negativ process och ni kanske märker att ni lämnar någon som försöker dra energi från er. Men i denna stund önskar vi att ni ska ta till er kunskap och visdom om att ni är en obegränsad ljusstråle av Skaparens energi och det är ert syfte att leverera och ge uttryck för Skaparens energi till alla på Jorden. Fokusera under de kommande dagarna, veckorna och månaderna på att ge ut energi till världen. Till alla i er omgivning vilka ni märker att försöker fatta tag i energi från er eller till dem som ni inte känner i världen, till alla som har det svårt och alla som skapar kaos. Om ni fokuserar på att ge ut energi inifrån er varelse, inte er personliga energi, er själsenergi, er gudomliga energi, Skaparenergin inombords, så kommer dessa människor som försöker dra energi till sig för att påbörja sin uppstigningsresa, att bli alltmer uppfyllda. Sålunda kommer transformationer och uppvaknanden att äga rum inom deras varelser, såväl som healing. De kommer att få den energi de behöver, då börjar de ta kontakt med källan, Skaparens energikälla, inom sina egna varelser. De kommer inte att behöva dra ut energin från andra och de kommer att dra till sig Skaparens energi, då börjar de ge ut energi tillbaka till världen. Allt fler människor inklusive ni själva, kommer att ge ut energi till världen. Världen blir en plats där det finns ett överflöd av Skaparens energi. Varje varelse kommer att fyllas upp och bli uppfylld av energi och förmår därför ta kontakt med Skaparens källa inom sin egen varelse, och förmår ge ut ännu mer Skapar-energi till världen. Cykler börjar utvecklas där healing äger rum, där uppvaknande och transformation sker, allting för att ni väljer att ge ut energi just nu.

Ni är uppstigningsprocessens katalysatorer när ni drar energi från Skaparen och ger ut den i gåva till världen omkring er. Du är den som skapar kraft inom andra och inom dig själv. Du är den som framkallar Skaparens hågkomst. Vi kan se att det är oerhört viktigt att nu ge ut energi i gåva.

När du tar kontakt med ditt högre hjärtchakra och låter dig själv omfamnas av din själ, börja med en djup utandning, andas in och ut djupt med tyngdpunkten och uppmärksamheten på utandningen. Be om och bjud in din själ till att koppla upp sig till det obegränsade och rikliga Skaparljuset som finns tillgängligt för dig och för alla, och när du andas ut, ges i gåva till världen. Låt det expandera likt fingrar som sträcker ut sig och vidrör varenda själ, samt ger dem vad de behöver. Kom ihåg att du inte blir utarmad, du ger uttryck för Skaparen. Du får energi, vilket även alla andra får. Ifall det finns de i din verklighet som är sjuka eller deprimerade, eller inte uppkopplade eller medvetna om Skaparen, sänd dem energi, sätt dig ner med dem om du kan, fysiskt, de behöver inte vara medvetna om vad du gör, eller kalla på dem medan du befinner dig i meditation. Fokusera på utandningen.

När du ger dem all den energi som de behöver, så vet du ifall du gör det på rätt sätt, för du känner även dig själv uppfylld med energi. Om du överhuvudtaget känner dig utarmad, vänligen inse att du ger av din personliga energi och då föreligger ett behov att ta en djupare kontakt med din själsvibration och in till den obegränsade, rikliga källan av Skaparens ljus. Vårt uppdrag är att ni ska känna er uppfyllda med energi och bemäktigade och att alla runtomkring er också får den energi som de behöver. Ni behöver inte dela med er av visdom, insikter; ni påverkar inte energin på något sätt, ni levererar den. Det är som att ni får ett paket av Skaparen och transporterar det till en annan person. Ni öppnar inte paketet och ingriper eller byter ut paketet till något annat, för att ni tror att det inte är rätt paket. Ni hämtar helt enkelt upp paketet, tar hand om det och lämnar över det där det ska levereras. Det här är ett exempel på att ge ut energi.

Ifall du själv känner att du på något sätt behöver healing, bjuder vi fortfarande in dig till att ge ut energi, för när du gör det så healar du och höjer upp din egen vibration. Du kan också be om att den givna energin ska strömma in i din egen varelse, att du ska vara mottagaren för denna källa, den källa av ljus som är Skaparljuset.

Vår kärlek är ständigt med er.

Vi är varelserna från Andromeda och vi tackar er.

 

More Andromedans

omna.co.uk

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...