Andromedanerna via Natalie Glasson, 8 oktober 2021

 

 

Andromedanerna via Natalie Glasson 8 oktober 2021

Intergalaktisk Transformation från Andromedanerna

Kanaliserad genom Natalie Glasson –

Ursprungskälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, vi är Andromedanerna. Vi kommer nu i och tillsammans med kärlekens vibration, och vi vill tala om Intergalaktisk Transformation och Uppstigning. Vi vill tala om det utrymme som finns mellan galaxerna, mellan stjärnorna och mellan planeterna. När vi talar om Intergalaktisk så talar vi såväl om galaxer som om rymden, utrymmet mellan allt och alla, och det är Skaparen.

Vi för fram Intergalaktisk Transformation eftersom vi önskar att ni ansluter er till den Galaktiska Nivån inom Skaparens Universum. Vi vill uppmuntra er att dra nytta av och förkroppsliga de Galaktiska vibrationerna och Strålarna av ljus inom er, som kommer så kraftfullt och starkt från de Galaktiska Nivåerna, och som övervakas av Melchior. Denna enkla intention gör att ni kan börja acceptera de Intergalaktiska Transformationerna och Uppstigningen som sker på de inre planen. Transformationerna och uppstigningarna är som eruptioner eller aktiveringar av ljus, som ett vulkanutbrott med ljus, och ljuset distribueras och transporteras över hela Skaparens universum. Ni behöver få tillgång till dessa aktiveringar; dessa ljuseruptioner som sker på Galaktiska och Intergalaktiska Nivåer. När ni absorberar dessa ljusvibrationer, kommer de att förse er med större ljusvolymer, nästan som om det vore en elektrisk laddning som väcker och aktiverar ljuset som finns vilande inom er, på en fysisk nivå eller på en energinivå.

Ni kan se att vi använder ord som elektrisk och eruption. Vi vill att ni ska förstå att de aktiveringar som sker på de Galaktiska och Intergalaktiska Nivåerna, är magnifika, de är laddade, de är potenta och oerhört kraftfulla. Det är som ett fyrverkeri.

Även om det är fantastiskt att titta på, så är det så viktigt att absorbera den energi som aktiveras. Det är en aktivering av kraften som skapar en svallvåg inom er, en svallvåg som låter ljuset och Skaparegenskaperna som är vilande, aktiveras och komma in i er medvetenhet och ert förkroppsligande nu. Det är viktigt att säga att endast ljuset, egenskaperna och förmågorna, som är lämpliga att aktiveras inom er kommer att aktiveras. Den Galaktiska och Intergalaktiska aktiveringen övervakas av er själ. Ni kan slappna av och lita på att det som måste aktiveras som ljus inom er, kommer att aktiveras.

Kalla på oss Andromedaner, så att vi kan omge er när ni vill att hela er varelse ska ansluta till den Galaktiska Nivån och Melchior, övervakaren av den Galaktiska Nivån. Upplev och andas in de Galaktiska Vibrationerna, meddela sedan oss och Melchior att ni vill att att de Intergalaktiska och Galaktiska aktiveringarna ska ske nu. Be om att det lämpliga ljuset inom er ska aktiveras, det som kan vara vilande och ännu inte har identifierats av er, att det ska kännas igen och upplevs av er. Detta är en fas som vi uppmuntrar er att uppnå nu.

Vi vill också tala om intergalaktiska aktiveringar på ett annat sätt. Vi inbjuder er att känna igen det utrymme som finns. Det vi menar är utrymmet mellan ett bord och en stol eller utrymmet mellan en stjärna och en planet. Utrymmet som finns mellan era känslor och tankar, det utrymme som finns mellan er fysiska kropp och någon annans fysiska kropp. Det är viktigt att inse att det finns utrymmen, och när vi talar om utrymme, så tänker vi på Skaparens intighet. Mellan allt, oavsett om det är litet eller stort, finns det en intighet av Skaparen. Det är lätt att känna igen detta mellan galaxer, eftersom vi förstår att det mellan två galaxer inte finns något, det finns ett utrymme. Det kan vara mer utmanande att inse att mellan varje steg i er uppstigningsprocess finns Skaparens intighet. Det finns ett utrymme mellan varje tanke i ert sinne, mellan varje känsla, mellan varje dröm, mellan varje manifestation, mellan er själva och fysiska föremål, mellan er själva, era guider och andliga varelser. Det finns ett utrymme, Skaparens intighet. Vi förstår att inom Skaparens intighet finns också allt som är Skaparen, hela Skaparens Universum och mycket mer.

När vi börjar känna igen utrymmet mellan allt, inser vi att Skaparen inte bara är närvarande i det som manifesteras, utan också i det som inte gör det. Inte bara i det som har ett syfte, utan också i det som inte har ett syfte. Ju mer ni kontemplerar om rymden, intigheten mellan allt och alla, då börjar ni känna igen Skaparens närvaro, Skaparens stöd och Skaparens gudomliga vilja eller gudomliga plan.

Den Intergalaktiska uppstigningen och Transformationen som sker, händer faktiskt i de inre planen. Inom Skaparens intighet förstärks det som är Skaparens intighet. När detta sker så strålar det ut över hela Universum och in i era varelser. Ni inbjuds att uppmärksamma det utrymmet. Utrymmet mellan saker, Skaparens utrymme i förhållande till Skaparen. Ni inbjuds att uppmärksamma detta, för om ni gör det så kan ni börja gå in i det. På en mycket avancerad nivå när ni kommer in i utrymmet mellan saker, skiftar ni faktiskt era dimensionella vibrationer. Men i detta ögonblick är det inte det vi kräver, vi önskar mer att ni bekantar er med Skaparens intighet och känslan av att Skaparen finns till fullo inom utrymmet. När ni börjar känna igen detta, känner ni igen enheten och fullständigheten inom er, i världen omkring er som är oerhört viktig. Det förändrar ert tankesätt, det ändrar ert perspektiv, det förändrar allt ni är och allt ni skapar. Det förändrar och skiftar verkligheten runt er.

Vad kommer ni att upptäcka i utrymmet? Vad kommer ni att upptäcka i intigheten? Vi inbjuder er att anpassa er till den Galaktiska Nivån i Skaparens Universum och be om att få uppleva den Intergalaktiska Transformationen. Genom att göra det kan ni ansluta er till utrymmet av intighet inom den Galaktiska Nivån, för att understryka den intighet som finns inom er och er verklighet. Det är mycket lättare att känna igen intighet inom Intergalaktiska Nivåer eftersom den är auktoriserad, och betonad. Ni kan uppnå detta enkelt genom en inbjudan eller en intention.

Vi, Andromedanerna kommer att hjälpa er, och ni kan börja känna igen intigheten i era varelser. Känn först igen intigheten mellan er själva och en annan person eller ett djur, ett träd eller en växt. Detta låter er verkligen börja känna igen att ni kan placera er uppmärksamhet i utrymmet, mellan er och allt som är.

När ni placerar uppmärksamheten i utrymmet mellan er, uppmärksamheten på ert tredje öga, er uppmärksamhet oavsett var det utrymmet än befinner sig, så tar det fram utrymmet i ert hjärtas center och i ert högre hjärtchakra.

Börja acceptera detta utrymme inom er, intighetens utrymme. Där allt och inget finns närvarande. Det är viktigt att inte fastna i separation, det är något helt annat. Vi ansluter till sammanhållningen i stället för till separationen. När ni för in det i er varelse kan ni känna igen Skaparens intighet inom er. Utrymmet mellan er själva och andra aspekter kommer att ändras, förändras och skiftas ju mer ni upplever det, liksom er koncentration, er uppmärksamhet och ert djup av förståelse för Skaparens intighet. Ni kommer att kunna förstå och komma åt detta mer fullständigt, det kommer att skapa frid, en känsla av stillhet, upplysning och det kommer att skapa ytterligare aktiveringar. Denna känsla av frid är en mycket djup frid, det är också en känsla av anslutning till Skaparen och allt som är Skaparen. Det finns ett desperat behov av detta på Jorden nu.

Vi uppmuntrar er att vara en styrka av ljus som strävar framåt, för att hjälpa och utveckla uppstigningsprocessen, för er själva och för alla just nu.

Vi tackar och älskar er,

 

Vi är Andromedanerna

Du gillar kanske också...