Master Kuthumi via Natalie Glasson, 15 april 2022

 

Master Kuthumi via Natalie Glasson, 15 april 2022

 

Trollsländeuppstigning av Master Kuthumi

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag är Mästare Kuthumi, det är en ära att vara i er närvaro idag. Jag önskar att föra fram en energi till er och en transformation som äger rum och rör sig genom de inre planen samt integreras med Jorden. Denna transformations- och uppstigningsenergi är oerhört viktig i detta skede av uppstigning, och vi har kallat den för Trollsländans Uppstigning eftersom denna energi född från Skaparen, innehåller essensen av Trollsländans Själ och Ande. Den verkar representera eller är anpassad till trollsländans energi i dess renaste, gudomliga vibrationer. Vibrationerna som kommer fram på denna ljusström kan vi föreställa oss som hundratals och tusentals trollsländor, var och en med ett uppdrag och ett syfte. Var och en väntar på att få kontakt med en själ på de inre planen och Jorden för att starta och aktivera en djup inre transformation.

Du kan i meditation kalla fram den trollslända som är mest i linje med ditt väsen och den förvandling som väntar på att äga rum för dig och din uppstigning. Vi ger dig den här bilden av hundratals och tusentals trollsländor eftersom det stöder dig i att ansluta till vågen och strömmen av energi som är denna uppstigningsövergång. Det är ett sätt för ditt sinne att greppa energin eller att du kallar fram denna energi till dig och förkroppsligar den. Det hjälper och inbjuder dig också att anpassa dig till vibrationen av den energi som mest tjänar dig i ditt liv och uppstigning nu. Det är inte nödvändigtvis så att det finns hundratals eller tusentals trollsländor. Det är en representation av energin som kommer fram från Skaparen.

Jag, Mästare Kuthumi vill tala om denna energi och hur den kan påverka din varelse. För det första skapar och främjar denna energi flexibilitet. Den inbjuder dig att vara jordad som ett träd och ändå att vifta, röra dig och svaja med din stam och dina grenar, så att du förblir jordad i jorden, in i ditt väsen och din sanning. Det finns en flexibilitet inom ditt väsen och din essens som skapar flexibilitet i dina tankar, dina känslor eller den väg du för närvarande fokuserar på. Du kan likna det med att gå med strömmen. Men när du söker och accepterar flexibilitet inser du att din verklighet ibland kan förändras dramatiskt. Denna förändring kan kännas som om marken har försvunnit under dig. När du kommer ihåg att du är jordad, centrerad och ansluten till Skaparen, Moder Jord och din sanning, så tillåter den flexibilitet som kommer fram och påverkar din varelse eller så inspirerar din varelse dig att röra dig, att ändra, att förändra, att transformera dig från ett tillstånd att vara jordad. Detta öppnar upp så mycket mer, det låter dig förändra och transformera många områden av din verklighet.

Vi kan tänka oss att trollsländor är väldigt aktiva. De går från det ena till det andra. Du kan finna dig själv göra detta som en acceleration för att få dig till den punkt av uppstigning som behövs i detta ögonblick. Du kommer att inse att energin främjar aktivitet, du kanske känner att det finns ett behov av handling, fysisk, emotionell eller mental handling och skapande.

Du kanske känner att det finns ett behov av flexibilitet och öppnar ditt sinne för nya idéer eller att prova en sak och sedan prova något helt annat. Genom att vara flexibel är du inte stel i din jordning, du är inte stel i dina tankar, dina idéer eller ditt perspektiv. Du tillåter dig själv att röra dig med energierna, röra dig med din verklighet och dina idéer, tills du kommer till en plats där du känner dig glad, nöjd och anpassad. Du kanske inser att denna flexibilitet medför en förändring i ditt perspektiv på dig själv, din verklighet, Skaparen, i dem omkring dig.

Sländans energi är väldigt ärlig, du kanske upptäcker att saker blir tydliga. Saker som hade förvirrat dig eller varit komplicerade kan plötsligt bli tydliga. Detta kan framstå som en motsats eftersom trollsländans energi frambringar handling, aktivitet, flexibilitet och förändring som kan verka helt annorlunda än klarhet, förståelse och tydlighet. När alla dessa energier smälter samman kommer du att finna dig själv förkroppsligande aktivitet med klarhet, flexibilitet, med jordning. Du kan se dig själv förändras i ditt perspektiv och transformation i din verklighet men ändå kunna känna igen din sanning, ditt syfte och din energi.

Istället för att överväga vad som kräver flexibilitet, en förändring av perspektiv, någon aktivitet eller till och med klarhet i din verklighet eller uppstigning, inbjuder vi dig att kalla fram Trollsländans Uppstigningsenergi, låta trollsländans energi uppmärksamma dig på vad som behövs i din verklighet och där ditt fokus måste ligga. Trollsländan kommer att väva, sväva, gå i spiral, svänga och flyga från en sak till en annan och ändå kommer klarhet att gry, en förståelse som kommer att stödja dig i detta nuvarande stadium av uppstigning.

Trollsländans Uppstigningsenergi kommer fram eftersom många människor känner att de har fastnat. Ladda ner The New Earth Ascension Blueprint för att skapa den Nya Jorden, den nya verkligheten för alla. Det har funnits många uppstigningsenergier som har stöttat dig i att skapa dina drömmar, önskningar och din själs syfte i denna verklighet samtidigt som de har skapat transformation för dig själv och de runt dig. Men i detta nuvarande skede av uppstigning kan du känna dig fast, du kan känna att allt går emot dig, driver dig i andra riktningar eller att dina drömmar är längre bort än de någonsin har varit. Det är därför trollsländans energi kommer fram, det finns ett behov av flexibilitet, för att du ska tänka annorlunda och det finns ett behov för dig att hoppa mellan vibrationerna. Det är väldigt lätt att komma åt en vibration, en uppstigningsfrekvens, en dimension, och att bli bekväm med den, att sitta i den. Ibland behövs det för att flytta din inriktning till andra dimensioner, och detta krävs nu. När du ändrar vibrationen som du är anpassad till, som du absorberar och som påverkar din varelse, så tillåter du dig själv att vakna. Det är som om förändringen i vibration tillåter att fastnade energier rör sig för att frigöras och du börjar tillåta nytt ljus, ny inspiration och upplysning i din varelse, och på så sätt får klarhet och förståelse om ditt nästa steg.

När du kallar fram din trollslända och bjuder in denna trollsländeenergi att stödja dig i meditation för att inspirera dig och för att du ska absorbera energierna, kan du också bjuda in trollsländan att ta dig med på en resa i dimensioner. Att förbinda dig med lämpliga och olika dimensioner av ljus. Även om det bara är för ett par sekunder, kommer detta att skapa en förändring i ditt väsen som lossar de fastnade energierna och möjliggör större flexibilitet och frihet. Detta är något som du enkelt kan uppnå, ta dig tid att begrunda energin och lägga märke till förändringarna som den medför.

Min kärlek är med dig alltid, jag tackar dig,

Jag är Mästare Kuthumi

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...