Andromedas Råd: Stjärnfröbarn och Mänskligt Medvetande via Kate Woodley, 31 augusti 2023

Andromedas Råd:
Stjärnfröbarn och Mänskligt Medvetande

Hej kära ni,
Vi är här. Vi är budbärare från Andromedas Råd. Vi är många, och vi kommer i ljus, vi kommer i frid. Vi är här som era systrar och bröder från ovan och bortom. Vi är på många sätt aspekter av er. Men vid denna tidpunkt i vår evolution, lever vi i ett något annorlunda, kanske i ett något mer avancerat eller högre medvetandetillstånd. Detta betyder helt enkelt att vi, precis som ni, har rest genom världar med hög densitet, och liksom ni har vi som ett kollektiv, som en civilisation, behövt lära oss att höja oss över alla energiupplevelser som saknar kärlek, för att hitta tillbaka till kärleken.
Och mänskligheten har vid denna tid färdats genom olika medvetandeplan. Det är en tid då högre medvetenhet förankras. Men som vid alla förändringar och omvandlingar, kan detta ibland kännas turbulent och osäkert. Och trots vad du ser utvecklas runt dig, och även inom dig, så önskar vi att du ska veta att allt som utvecklas är för att lära dig, att hjälpa dig och att helt enkelt ge dig möjligheter att se allt genom ett högre och bättre perspektiv: ett av kärlek och medkänsla. Det är kärlek och medkänsla ni behöver se inom er själva. Och det är det du behöver projicera, dela med dig av och skina på alla omkring dig.
Det finns individuell medvetenhet och evolution, men varje individ är i själva verket en del av ett stort kollektiv. Och ju mer ni healar inom er själva, med desto större drivkraft driver ni hela kollektivet framåt på en väg av ljus, på en bättre väg.
Vad är ett Stjärnfrö?
Vi är här kära vänner för att tala om barn som är stjärnfrön. Det finns många bland er som ni skulle referera till som stjärnfrön. Dessa är varelser vars själ och essens innehåller energi, visdom och andliga förmågor hos olika civilisationer och energier, som ett resultat av deras tidigare inkarnationer såväl som i de existerande förbindelserna de har och sina själsfamiljer.
Det vi önskar att du ska veta, är att det finns många, många stjärnfrön utspridda hos hela mänskligheten. De är här för att spela många roller. De är här som guider, som lärare, som healers och för att implementera och introducera positiva förändringar och nya lösningar i många av era system, er infrastruktur, era företag och era nätverk. De är strålar av ljus här för att andas in nya förändringar, nya möjligheter och större visdom och kärlek inom varje nivå av mänsklig existens.
Men det finns många fler stjärnfröbarn, och det här är en trend som kommer att fortsätta i generationer framöver. Dessa stjärnfröbarn, precis som några av deras föräldrar och några av er som hör detta budskap idag, kommer med en inneboende högre vibration. Det är en vibration av kärlek.
Och genom att helt enkelt vara här, så genomsyrar och förvandlar de till en positiv förändring. De hjälper till med frigörandet av gamla tätare energier. Och som många av er så fungerar de också som portaler, vägar och ankare för högre energi, kärlek, och vi kommer att säga, framsteg på den andliga nivån och på alla nivåer – individuella såväl som kollektiva.
Stjärnfröbarn spelar viktiga roller.
Stjärnfröbarn har många olika ursprung. Och även om dessa ursprung i och för sig inte spelar någon roll, det viktiga är att de kommer hit med mycket specifika roller och syften.Vissa kommer som lärare, som skapare av förändringar, som healers och sättet på vilket de kommer att heala är lika varierande som själva ordet ”healing”. Det kan vara healing av Gaia (din moder Jord), det kan vara healing av många gamla mänskliga energier och känslor. Det kan också vara att heala vissa delar av det mänskliga kollektivet, som behöver frigöras och utvecklas. Och för vissa som kanske inte ens medvetet undervisar, vägleder eller healar, är deras blotta närvaro tillräcklig för att underbygga en värld av transformation inom det mänskliga medvetandets rike.
Dessa generationer, dessa yngre generationer, av vilka några nu är vuxna, men fler och fler kommer, kommer med en allt högre och större intensitet eller frekvens. De tjänar till att höja taket för mänskligt medvetande. De tjänar till att introducera nya idéer, att ge healing på alla sätt som kan ingjutas i din värld och inom ditt rike. Det är unga varelser, som även om de kan vara unga biologiskt är kloka genom erfarenhet, och de för med sig många förmågor och talanger som vissa är bekanta med hos mänskligheten vid denna tid. Men många av dessa unga stjärnfrön kommer att arbeta för att expandera och utveckla dessa talanger på ett sätt som kommer att öppna upp nya förmågor hos mänskligheten. Och många kommer att utnyttja sina erfarenheter av metafysiska förmågor hos mänskligheten.
De unga stjärnfröbarnen är känsliga. Många är väldigt empatiska, de är mycket intuitiva och extremt uppkopplade. De ger den kärlek, det perspektiv och den medkänsla som behövs, och som bara genom det kommer att ge mycket healing.

Vi ber er, kära ni, att vara medvetna om dessa stjärnfrön bland er, och att göra plats för att öppna era hjärtan och era öron för kärleken, insikterna och budskapen från dessa unga.

Vi finns med dem. Vi finns med er alla och önskar er fortsatt harmoni och kärlek.

Andromedas Råd

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *