Ängelguiderna via Taryn Crimi, 5 juni 2017 

Ängelguiderna via Taryn Crimi:

Aktiva vibrationer slutar inte manifestera sig omedelbart. 

 

Idag vill vi att ni fokuserar er uppmärksamhet på era aktiva vibrationer, som var och en av er har vid varje givet tillfälle. Ni växlar ständigt fokus och därmed er vibration. Men var och en av er har några mycket vanliga tankar, som ni ofta återkommer till.

Bara för att ni ändrar ert fokus till positiva tankar hindrar detta inte att negativa manifestationer inträffar. Låt oss förklara.

Vi säger ofta att det finns en fördröjning mellan era tankar/känslor och deras fysiska manifestation. Ni förstår, när ni ofta och under ganska lång tid har fokuserat på någonting, har ni gett den tanken en hel del energi. Det kan handla om ett visst område i ert liv där ni tror och förväntar er att det ska vara på ett visst sätt, som det alltid har varit.

När ni blir mer medvetna om era tankar väljer ni kanske era tankar lite mer avsiktligt. Många människor reagera på omständigheterna i sin omgivning (händelser utanför er själv). Vi säger att era tankar går på autopilot, eftersom de är mer reaktionsbaserade, än medvetet valda.

När fokus ligger på era omständigheter i livet, uppenbarar de ständigt liknande erfarenheter. Det beror på att det ni fokuserar på alltid kommer att expandera. Det innebär att de drar mer liknande tankar till sig och så småningom också omständigheter.

När ni fokuserar på det negativa i ert liv och låter dessa tankar få energi, är det absolut nödvändigt att skifta fokus till något positivt för att locka till sig andra omständigheter.

Men bara för att ni slutar tänka på en negativ situation och koncentrerar er uppmärksamhet på något, som känns bättre, utesluter detta inte omedelbart att de omständigheter som redan är på väg, manifesteras i er fysiska verklighet.

Vi menar att ibland finns det fortfarande tillräckligt med energi kvar från ert tidigare fokus och negativa manifestationer uppstår, trots att ni har skiftat fokus till något mer positivt.

Vi använder gärna en takfläkts analogi. Ni kommer in i ett rum där fläkten går för fullt och ni vill stänga av den. Då slår ni av strömbrytaren. Ändå förväntar ni er inte att fläkten ska stanna omedelbart, eftersom ni vet att det fortfarande finns lite rörelseenergi kvar i fläkten, som behöver ebba ut innan fläkten stannar.

Emellertid kan vi konstatera att de flesta ger mycket energi till det som de är rädda för. I det ögonblick då de byter fokus till positiva tankar, förväntar de sig att det inte ska finns något negativt kvar, som kan skapa några kvarvarande negativa manifestationer.

I detta fall vi föreslår vi att ni erkänner den negativa manifestationen, men att ni bör komma ihåg att ni inte gjort något fel. Era positiva tankar förändrade inte de negativa omständigheterna. Det är en manifestation som var i resonans med era tidigare negativa tankar.

Om ni kommer ihåg detta och inte faller tillbaka i den negativa fällan trots att en negativ omständighet inträffade, kommer ni att vara på väg att skapa och locka till er helt nya omständigheter.

Kom ihåg att det finns en fördröjd reaktion mellan era tankar och era fysiskt manifesterade upplevelser. Håll ert fokus stabilt på vad ni vill uppnå. Då kommer er verklighet att börja spegla det nya perspektivet, som ni har valt.

Vi hoppas att dessa tankar hjälper er på något sätt.

Vi är era Ängla Guider i kärlek och ljus

Copyright © 2012-2017 av Taryn Crimi. Alla rättigheter förbehållna. Tillstånd ges för att kopiera, dela och distribuera materialet, förutsatt att innehållet kopieras oförändrat och i sin helhet, distribueras gratis och detta upphovsrättsmeddelande och med länkar ingår. www.Angelic-Guides.com

 

Du gillar kanske också...