Änglaguider via Taryn Crimi, 13 december

Änglaguider via Taryn Crimi: Klarsynt, Klarkänslig, klaraudient: Vad är du?

Idag önskar vi att du fokuserar din uppmärksamhet på ämnet intuition. Det är ett sinne som var och en av er är födda med, även om det ofta inte förstås eller används eftersom det inte är ett fysiskt sinne.

Det är vår avsikt i det här meddelandet att vidare förklara hur tre vägar till att ta emot vägledning från högre världar/sfärer fungerar och även hjälpa dig att reda ut och bestämma vilken av dessa vägar som skapar minst motstånd i dig.

Som sagt, var och en av er har en naturlig förmåga att skapa kontakt med den högre världen, faktum är att ni har aldrig förlorat den kontakten, utan det är snarare så att kontakten har försvagats för många, men har aldrig varit förlorad. Alla barn är födda med en inre vetskap om hur det går till att kontakta den högre världen då de vid födsel ännu inte utvecklats helt i den fysiska världen.

I takt med att du förlitar dig mer på dina fysiska sinnen för att bestämma vad som är sant och vad som är “verkligt”, minskar din intuitiva förmåga eftersom den inte används längre. Det är som en förtvinad muskel som försvagas över tid av att inte bli stimulerad eller använd, men som vilken muskel som helst i kroppen, när den används mer regelbundet så stärks den. Ni har alla förmågan att återfå stark känsla för intuition, som många kallar kanalisering.

Energi tar alltid den vägen med minst motstånd. När vi sänder våra meddelanden till vår kanal, talar vi inte med ord eller med hjälp av särskilt språk, utan vi delar mer en energi som sedan kanaliseras och översätts av hjärnan med hjälp av den vokabulär som finns tillgänglig för personen så att personen kan förstå meddelandet på det språk som hon eller han känner till.

Det finns tre mer förekommande former för kanalisering av information; vi talar då inte om andra former som inkluderar många artistiska och kreativa utlopp, i det här meddelandet talar vi specifikt om kanalisering av budskap från de högre sfärerna.

De tre mest vanliga vägarna är klarsyn (klärvoajans), klaraudiens och klarkänslighet. Du kan mycket väl finna att du är en kombination av två eller till och med tre; även om det är vanligt att finna att ett sätt verkar mest framgångsrikt av dem för dig.

Vi börjar med klarsyn, vilket kan beskrivas som förmågan att ta mot budskap genom syn, bilder eller symboler. Det kan vara i fysisk form eller sett med ditt inre öga. Det är mer förekommande att de som är övervägande klarsynta ser bilder, former eller färger inför sitt inre öga eller i sin föreställningsvärld (fantasi) snarare än med sina fysiska ögon.

Många finner det svårt att skilja på fantasi och budskap från de högre sfärerna. Budskap är ofta ett direkt svar på frågor som du just ställt till de högre sfärerna. Att lära sig eller vi vill gärna säga att åter igen minnas hur du medvetet använder din förmåga att kanalisera finns inom var och ens förmåga.

Klaraudiens kan beskrivas som förmågan att höra vägledning från högre sfärer. Även detta kan ske antingen genom dina fysiska öron eller genom dina ”spirituella öron”, även om det är mer vanligt att mottagning sker genom ditt spirituella öra. Detta är hur vår kanal mest regelbundet tas emot och tolkas; genom människans spirituella öra. De som är klaraudienta kan vanligtvis spåra även subtila skillnader i ”rösten” eller dialekten som de hör när de tar emot vägledning.

Klarkänslighet kan beskrivas som förmågan att ta mot budskap från de högre sfärerna genom känslor, nedladdningar och energetiska fält. De som är klarkänsliga känner ofta av de mest subtila förändringar i energier kring dem. Ofta känner de in humör och känslotillstånd hos människor kring dem utan att någon sagt ett ord.

De som är klarkänsliga tar också regelbundet emot budskap genom stark magkänsla eller plötslig inre kunskap om en fråga de medvetet ställt. En del refererar till denna inre kunskap visdom som en omedelbar nedladdning av energi. All energi är kodad med paket av information. Hur du tolkar den informationen är unik för envar.

Som vi så ofta säger, kanalisering är väldigt enkelt även om tilliten till det du får verkar var den svåraste delen för de flesta. Det kräver ingen ansträngning av dig; faktum är att de flesta av er kanaliserar relativt regelbundet. Det kommer igenom dig utan ansträngning och naturligt när du inte försöker för mycket. Att försöka skapar blockeringar, endast genom att tillåta kan du ta emot de meddelanden vi sänder.

Som sagt alla är födda med denna naturliga förmåga att kanalisera meddelanden från de högre sfärerna. Barn har en underbar intuitiv känsla och kan ofta upptäcka andra med sitt fysiska öga åtminstone ett eller två år men eftersom de regelbundet blir tillsagda att dessa varelser inte finns och lär sig att lita mer på sina fem fysiska sinnen försvagas förmågan över tid. Detta är mest vanligt i åldern tre till fem år.

Vi säger inte att alla barn förlorar denna förmåga, vi säger att för majoriteten av människor minskar den intuitiva förmågan med att människan utvecklas till tonåring och vuxen. Även om detta är det mönster vi hittills vanligtvis sett betyder inte det att det måste fortsätta så.

I takt med att unga föräldrar vaknar och upptäcker de oändliga möjligheter som finns I den mänskliga medvetenheten kan och kommer föräldrarna börja odla denna naturliga förmåga hos sina barn mer än att kväva den. Det är en del av mänsklighetens utveckling.

Vi är alltid redo och ivriga att förena oss med er i kommunikation. Det enda du behöver göra är att fråga och vi kommer att svara.

Vi hoppas att denna information givit dig något på något sätt.

I kärlek och ljus, vi är era änglaguider

 

Översättning: Anneli

Du gillar kanske också...