Änglaguider via Taryn Crimi, 18 april, 2017

Änglaguider

via Taryn Crimi

18 april, 2017

Idag skulle vi vilja rikta er uppmärksamhet på det vidsträckta ämnet som är er föreställningsförmåga. Ni alla kom hit utrustade med detta magnifika verktyg och ändå ser vi att så många missbrukar det. Vi önskar ta denna stund till att kort diskutera det sanna syftet för er föreställningsförmåga och vad ni kan göra för att säkerställa att ni använder det i enlighet med er själs avsikt.

Ur vårt perspektiv är allting helt enkelt energi, som genljuder i sin egen unika frekvens. Era fem fysiska sinnen har förmågan att översätta vibration till ett synintryck, ett ljud, en smak, en beröringskänsla och en doft, men ni har i så hög grad vant er vid att använda era fysiska sinnen till att uppskatta ”realiteten” i er verklighet, att ni inte ens medvetet kan inse att ni ständigt översätter er vibrations-verklighet till en fysisk verklighet. Det finns emellertid en hake, ni har endast tillgång till det som ni vibrationsmässigt har kunnat matcha med. Med andra ord: de vyer ni ser när ni tittar ut genom ett fönster, dofterna i luften och så vidare, matchar exakt den vibration som ni vid en given tidpunkt pulserar ut. Kom ihåg att ni inte kan uppleva något som ni inte genljuder med.

Till ert förfogande står ett synnerligen kraftfullt verktyg, som kan transportera er till vilken plats som helst, inom vilket tidsspann som helst, för så lång tid ni väljer. Ni kan använda detta verktyg till att trolla fram den mest enastående verklighet som ni någonsin skulle kunna föreställa er, eller så kan ni använda det till att plåga er själva med oro, ångest samt era största rädslor gällande vad som ska komma. Detta verktyg är såklart er föreställningsförmåga. Vi upplever ingen skillnad mellan de tankar och bilder som ni upprätthåller i er fantasi och den verklighet som ni står inom och ni är säkra på att är mer ”verklig”, för att den är påtaglig. Ur vårt perspektiv är allting en verklighet som består av vibrationer. Men vi förstår att ni för tillfället väldigt mycket önskar att era drömmar inte bara ska bestå av vibrationer, utan att de också ska vara fysiska.

Nåväl, vi ska tala om för er att det enda som gör den mer påtaglig är att ni har hittat ett sätt att matcha vibrationen i er fysiska verklighet, vilken ni översätter på ett så perfekt sätt att ni har attraherat den till er fysiska upplevelse. Allting som ni har, varje omständighet ni får uppleva, var en gång en tanke, den var helt enkelt en oöversatt vibration. Många gånger önskar vi använda oss av enkla jämförelser för att försöka göra det som förefaller vara ett mycket komplext ämne mera lättfattligt. Ta exempelvis er television. Ni förstår att ni måste knäppa igång den för att kunna se på en viss kanal. Ni förstår också att den som ni tittar på inte är den enda kanalen som existerar. Snarare finns det många olika kanaler, som hela tiden sänds och allt ni behöver göra är att helt enkelt byta den kanal som ni har tonat in er på, för att få uppleva ett nytt ”program”. På samma sätt är det också med er vibration. De upplevelser som ni skapar är ett direkt resultat av den vibration som ni har tonat in er på. Den är vad vi kallar ert livs ”kanal”.

Er föreställningsförmåga är den förhandsgranskning av det som finns på alla de andra potentiella kanalerna som ni har tillgång till. Vi försäkrar er om att ni har förmågan att fysiskt få uppleva allt som ni har sett i er fantasi, oberoende av hur stort det kan förefalla, för ni skulle inte till en början ha förmått trolla fram denna tanke, ifall ni också inte hade förmågan att helt och hållet tona in er själva på denna verklighet.

Föreställningsförmågan är menad att användas på det mest kreativa, storslagna sättet; att hjälpa er skapa era drömmars liv, att kunna få uppleva det som ni mest av allt önskar, innan det attraheras in i er fysiska verklighet. Ni kan spela där så länge ni vill, ingen kan få bort er, förutom ni själva. Ni kan fortsätta utvidga er i enlighet med era drömmar i er fantasi, tills ni blir så bekant med upplevelsen att ni väsentligen matchar den vibration som behövs för att attrahera den in i ert liv. Kom ihåg att Universum ständigt återspeglar till er det som ni vibrationsmässigt har sänt ut. Universum kan inte dechiffrera skillnaden mellan huruvida ni fokuserar på något i er fantasi eller om ni fokuserar på något i er fysiska verklighet, allt som är av betydelse är hur ert fokus får er att känna er. Detta fokus avgör i huvudsak vilka andra upplevelser som kommer att attraheras in i er verklighet, och som matchar denna vibrationsmässiga resonans.

Så ni förstår, ni kan använda er föreställningsförmåga till att framdriva er till era högsta drömmar och er största längtan, eller till att få er att störta ner i era största rädslor. Men en sak är säker, det som ni fokuserar på kommer alltid att expandera, så vi uppmuntrar er att välja klokt. Låt era drömmar sväva i höjden, leka i er fantasi så ofta ni kan och snart kommer självaste de drömmar som en gång i tiden endast fanns i er föreställningsvärld att bli er nya fysiska verklighet.

Vi hoppas att vi på något sätt har kunnat tjäna er.

I kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

www.angelic-guides.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...