Änglaguiderna via Taryn Crimi, 10 november

TarynCrimi

Änglaguiderna, 10 november 2015

Via Taryn Crimi

Själens resa genom födelse och död

 

 

Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på ett ämne som vi har valt att kalla ”Själens resa genom födelse och död.” Många undrar ofta hur det känns för själen precis innan den inkarnerar i en fysisk kropp, samt hur det känns när den lämnar den fysiska kroppen. Så vi vill berätta för er hur vi ser på det ur vårt perspektiv, i hopp om att ni får en större klarhet.

När en själ bestämmer sig för att återigen stiga ner till er fysiska värld, måste den först ta några beslut. Kom ihåg att det inte finns någon tid i de högre världarna, så därför kan vi inte säga hur lång tid det tar innan en själ är redo att än en gång inkarnera i ett nytt liv, efter sin fysiska död. Det är olika för varje själ.

Med det sagt, så måste själen ta en del beslut innan den återigen inkarnerar i en annan fysisk kropp. Dessa beslut inkluderar vilken region den önskar bli född i, vilka föräldrarna ska vara och vilka lärdomar eller teman den vill utforska.

Vi kan berätta att födelsen är betydligt mer traumatisk än döden, och anledningen till det är att ni återigen kristalliserar ert medvetande i en fysisk kropp. Ni kommer från en högre dimension, där ni är väl medvetna om er gudomlighet och tillhörighet, till ett tillstånd av glömska för att kunna utforska dualiteten från detta unika perspektiv.

Det tar ofta själar flera år innan de väljer att till fullo grunda sig i sina fysiska kroppar. Det är därför som väldigt få av er har några minnen från livmodern eller själva födelsen, eller ens någon upplevelse från tiden före två eller tre års ålder. Ni börjar få medvetna minnen när ni är fullt förankrade i er kropp, vilket vanligtvis sker någonstans mellan 2-5 år, beroende på vad själen föredrar.

Med det säger vi inte att själen inte är närvarande, för det inte är sant, utan vi säger att själen helt enkelt väljer att titta på upplevelsen från ett ”fågelperspektiv”, som ni säger. Det är också därför som en del av er minns händelser från er barndom från utsidan av er kropp, med en känsla av att sväva ovanför scenen snarare än att stå på den.

Det finns ett medicinskt tillstånd som drabbar många spädbarn och som kallas ”kolik”. Era medicinska vetenskapsmän är inte helt säkra på vad som orsakar det här tillståndet hos vissa barn men inte hos andra. Detta tillstånd är känt för att orsaka ihållande gråt, obehag och smärta under längre perioder de första månaderna. Era läkare tror att det beror på att matsmältningssystemet är underutvecklat på något sätt och därmed förorsakar obehag för barnet.

Vi vill säga att magproblem bara är ett av symtomen som orsakar obehag för barnet, andra är muskelkramp, huvudvärk och yrsel. Anledningen till det är helt enkelt att vissa själar har svårare än andra att acklimatisera sig i den fysiska världen. Det krävs en rejäl sänkning av vibrationerna för att kristallisera sig i en fysisk kropp från de högre frekvenserna av icke-fysiska världar.

Det finns en helig geometri i hela ert Universum. Ert Universum är baserat på cirkeln. Det är därför era planeter är runda och cirkulerar i en bana runt er sol. Era galaxer är cirkulära och det är er livscykel också. Det finns många likheter mellan ett spädbarn och en mycket gammal kropp. Kroppen har gått hela varvet runt, så att säga. En gammal kropp kräver återigen en hel del sömn, och den får det allt svårare att gå, krafterna försvagas med tiden och den behöver hjälp, vilket den inte behövde som en ung frisk kropp.

Många av er är bekanta med den sjukdom som kallas ”Alzheimers”. Det är ett tillstånd där hjärnan förlorar sin förmåga att behålla närminnet, men kan fortfarande minnas händelser från årtionde tillbaka. Orsaken är mycket lik den som gör att ni inte kommer ihåg era första levnadsår.

Själen börjar nu lösgöra sig från den fysiska världen. Den väljer på sätt och vis att sväva ovanför och titta på kroppens upplevelser från ett ”fågelperspektiv” – igen. Hjärnan har dock inga problem med att komma ihåg händelser från åren innan, när själen var helt förankrad i kroppen. Naturligtvis är det inte så med alla själar, en del av er kommer att välja att vara fullt engagerade och förbli förankrade i era kroppar tills det ögonblick ni väljer att lämna kroppen.

Det är en valmöjlighet som själen har, precis som att varje själ är fri att välja hur snart den vill reinkarnera i en kropp igen. Ni kommer att upptäcka att om det är en traumatisk händelse kommer den omedelbart att dra in själen i kroppen och förankra den, och personen kommer att kunna återkalla detta speciella ögonblick.

De av er som har upplevt en traumatisk händelse vid en mycket ung ålder, kommer förmodligen att minnas den, även om ni inte kan minnas mycket annat från den perioden. Anledningen till det är att själen är fullt förankrad och engagerad.

Dagarna innan kroppen tar sitt sista andetag, väljer själen nästan alltid att lösgöra sig från kroppen. Vi kan säga att det tillståndet är mycket likt sömnen på så sätt att medvetandet inte är nersänkt i den fysiska kroppen, utan minns snarare att den faktiskt är en mångdimensionell varelse.

Kroppen kan fortfarande genomföra de undermedvetna uppgifterna, som att pumpa blod genom ådrorna, andas in syre i lungorna och många andra nödvändiga funktioner som krävs för att uppehålla livet, men själen börjar längta efter den frid och stillhet som finns i de högre världarna. Ni återförenas återigen med nära och kära och legioner av Änglar som väntar på er och glatt hälsar er välkomna tillbaka till de högre världarna.

Vi hoppas att detta budskap har tjänat er på något sätt, och att ni fann det intressant.

I Ljus och Kärlek, vi är era Änglaguider.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Copyright © 2012-2015 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://www.Angelic-Guides.com

Du gillar kanske också...