Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 april, 2017

Judas Iskariot    

Söndag 23 april 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Jag har kommit idag för att bistå Er med de nycklar ni behöver för att gå vidare nu. Det är många portar som har låsts upp och nu återstår endast några få. Lager på lager har rensats i era hjärtan och era sinnen. Kärlekens port i erat hjärta kan endast lösas upp av er. Det är nyckeln till er högre dimension. Förstå att den sista och vackraste nyckeln, den bär ni själva. Det är den ni ska börja använda nu för att vrida om låset och låta en strimma av det klaraste ljus komma fram. Det är allt som behövs för att vägen ska öppna sig. Det är viljan att vrida om nyckeln och puffa lite på dörren. I ett, tu så har rädslan försvunnit och er styrka återkommit. Den kommer med energi och kärlek. Ni får en större klarhet och ett högre perspektiv på ert liv. Ni får en större tillit och tilltro till er själva. Ni följer er inre intuition och tvivlar inte längre på vad det egentligen är ni ska göra. Ni går framåt med ett större lugn och en större tillförsikt än vad ni någonsin har känt tidigare. Det finns ingen otålighet allt bara är just nu och allt är precis som det ska vara här och nu. Det som händer och görs, görs just nu för att det ska göras just nu. Pusselbiten passade precis där och gjorde pusslet helt i förhållande till de andra bitarna. Jag ska göra så här just nu för att öka mitt eget ljus. Det är bra för då påverkar jag andras ljus som i sin tur påverkar andra. Till slut har en ny pusselbit fallit på plats och pusslet blir ännu mer helt i förhållande till sig självt och alla de delar som binder samman det. Vi är alla en del av detta stora pussel och alla våra uttryck finns där. Det är mänsklighetens återgång till att bli en helhet som karakteriserar det här pusslet. Pusslet föll en gång isär och är nu på väg att pusslas ihop igen. Det är inte många bitar kvar nu, kära barn på Jorden.

Arbetet med att återställa er själva och Jorden har redan börjat. Det finns de som har försökt sätta käppar i hjulet men käpparna har tagits bort en efter en. Ni är en del av att detta hjul snurrar nu, kära Jordbor. Er tillit och tro på det goda hos människan har gjort detta möjligt. Er belöning är på väg och ni har ett stort och vackert arbete framför er. Ni får all den hjälp ni behöver för att utföra detta. Ni har stora krafter med er och ni har stora krafter inom er. Tillsammans ska vi slutföra detta arbete med att förena mänskligheten och vår Jord till en enhet av kärlek och ljus. En stor våg av uppvaknande sker nu på Jorden och det kan likna vid ett jordskred. Ja, det händer mycket nu kära barn på Jorden och det är tack vare ert hjärtas uppvaknande och tilliten till er själva och det ni tror på. Vi bugar och tackar för detta stora mirakel som är ni mina kära. Vi beundrar och uppskattar er tillit och ert ljus som brinner så intensivt hela tiden. Vi är ödmjuka och tacksamma, vi sänder Er all kärlek vi kan. Vi är med Er nu. Vi hjälper Er att åter bygga upp er Jord.

Ljuset har nått Jorden och allt förändrades på en dag. Er upplevelse känns väl annorlunda men från vårt perspektiv kan det beskrivas så. Det sker en oerhörd snabb förändring av er Jord nu. Det påverkar Er alla och ni växer som människor. Ni växer in i den andlighet som ni tillhör och som egentligen aldrig har lämnat Er. Det är fantastiskt och vackert och färgsprakande. Jag finner inga ord för att beskriva allt jag ser nu så jag lämnar Er nu i stor ödmjukhet och kärlek.

Judas

Du gillar kanske också...