Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 24 april

angelgabriel2

Ärkeängeln Gabriel, 24 april 2016

Via Shanta Gabriel

 

Det här är en tid när Ljusets och Kärlekens krafter är mycket nära i ert dagliga medvetande och ni är välsignade på ett sätt som ni aldrig tidigare har upplevt. Ni behöver bara vända er bort från det som inte fungerar i era liv, och vända er mot det som är positivt och givande. Det kanske låter naivt och för bra för att vara sant, särskilt när ni har sådana överväldigande problem i er värld idag. Men ni är inte ensamma. I själva verket finns det inte ett ögonblick när ni inte är omslutna av Vingar av Ren Kärlek.

Vänd er uppmärksamhet mot den kärlek som finns omkring er. Med lite fantasi kan ni till och med känna närvaron av änglaväsen som arbetar tillsammans med Gaia. Änglarna bär på en vibration som skiljer sig mycket från er värld. Det är en mäktig kraft av kärlek och ljus. Tänk er att bli omfamnade av detta ljus med en otrolig känsla av Gudomlig Kärlek som flödar in i era hjärtan. Låt denna Kärlek sprida sig i hela kroppen. När den fyller er och omsluter er kommer era rädslor att försvinna, och skönhet blir en större del av era liv.

Föreställ er hur det skulle kännas att fyllas med så mycket skönhet och kärlek att det inte spelar någon roll var ni är eller vad era fysiska ögon ser. Ni skulle bada i värmen och godheten av Änglarnas kärleksfulla närvaro, och det skulle förändra er uppfattning om verkligheten.

När ni kan fortsätta att komma ihåg att ni är omslutna av Vingar av Ren Kärlek, och att ni är fyllda med kärleksfullt ljus, kommer ni att börja vibrera på en högre medvetandenivå, och det i sin tur kommer att skapa förändring i er värld på en fysisk nivå. Just den lilla förändringen i ert medvetande kan skapa mirakler.

Att ha ett ”mirakulöst” medvetande är att ha en medvetenhet om att detta är ert verkliga tillstånd av att vara. Att vara i det mirakulösa kärleksskenet, att lita på det universella flödet av kärlek och att ta emot en ny nivå av godhet – är det sätt som det var tänkt att ni skulle leva på. För att verkligen leva på det här sättet måste ni vända er uppmärksamhet bort från problem och bekymmer och mot Guds Närvaro i allting.

Ibland betyder det att ni måste blunda och verkligen känna Vingarna av den Rena Kärleken omsluta er. Så ta er tid varje dag att vända er inåt till Guds och Änglarnas närvaro. Dit ni vänder er uppmärksamhet, där flödar energin. Fråga er själva om ni ger mer uppmärksamhet till utmaningarna i er värld eller till er mirakulösa länk med den universella kraften av gudomlighet som finns i allt.

Ni är inte ensamma. Ni har starka krafter tillgängliga för er för att påbörja det här omvandlingsarbetet i era liv. Ni har en skyddsängel vars arbete är att hjälpa er, och ni har en välvillig gudomlig kraft som finns i allt. Dessa gåvor finns inom er och i alla situationer som uppstår i era liv. Ibland kan det vara svårt att se gåvan i er nuvarande situation.

Kom ihåg att ni är oerhört älskade. Inte bara av den Gudomliga Närvaron som finns i allt, utan Änglarna är också med er och välsignar er i varje ögonblick. Kom också ihåg:

Det finns aldrig ett ögonblick när ni inte är omslutna av Vingar av Ren Kärlek.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

TheGabrielMessages.com

Du gillar kanske också...