Änglaguider via Taryn Crimi, 27 december, 2018

Änglaguider

via Taryn Crimi

27 december, 2018

Vi har blivit ombedda att dela med oss av vårt perspektiv gällande de kommande energierna för Det Nya Året, år 2018. Som med alla år, så har varje år sin egen vibrationssignatur, kan man säga. Vi är glada över att få dela med oss av vårt perspektiv gällande det Nya Året, men först vill vi kort ta en titt på er kalender för år 2017.

För de flesta av er var 2017 fyllt av många höjder och dalar. För många var det ett omvälvande år och i och med detta så uppstod det många förändringar som ägde rum. Vi benämnde ert år 2017 ”Framdrivandets År”. Vi liknade processen till en av en pil och en båge.

Det första kvartalet i ert år var då ni tog sikte; att varsamt med avsikt välja målet och resten av året spenderades med att släppa taget om pilen och ha tillit till processen. När pilen väl hade släppts iväg, blev ni tvungna till att lära er att ha tillit till processen, eftersom det fanns så många livsområden som var ”uppe i luften” så att säga.

I början av ert år 2017, uppmuntrade vi var och en av er att bli mycket tydliga med vad ni ville skapa. Att ha tillit till processen är ofta en utmanande upplevelse för människor. Men ni befinner er nu på en helt annan plats än där ni var i början av året. Ni har exponentiellt vuxit till er, era perspektiv har drastiskt skiftat och ni har fått så mycket av behövd klarhet gällande vad ni skulle vilja skapa i och med att ni går vidare.

Ebb och flod förekommer naturligt i all energi; precis så som oceanens vågor måste dra sig tillbaka för att återigen kunna skjuta framåt. Många av er kommer att märka att 2018 blir ett särskilt händelserikt år. Vi har benämnt ert år 2018 ”Skördens År”, Ni har tillbringat det senaste året med att ständigt finslipa och omkalibrera er justering. Precis som en jordbrukare sår sina frön och varsamt sköter om dem, så att han kan skörda sina grödor när de är mogna, så kommer även ni att göra det.

Under detta år kommer ni med all säkerhet få skörda det som ni har sått. Ni kommer att få se märkbara manifesteringar gällande allt som ni flitigt har förberett i ert sinne. 2017 gav var och en av er med mycket behövd klarhet genom de många upplevelser som ni manifesterade. Ni kunde mycket tydligt se vad ni inte ville och som ett resultat kunde ni allt tydligare definiera vad ni ville, genom att gå framåt.

På grund av den hektiska egenskapen i den energi som under detta år blir så framträdande inom er verklighet, är det viktigt att ni bereder tid för er själva att få vila. Det är mycket viktigt för er att lyssna till er kropp, eftersom det blir alltför lätt att bli fångad i överflödet av produktiv energi. Kom ihåg att sinne, kropp och själ alla är lika viktiga och att alla varsamt måste beredas omsorg för att kunna förbli i harmoni.

Det blir sannolikt mycket lätt att man sveps bort på grund av årets upptagna tidsplaner, ”att göra-listor” och ansvarsåtaganden, men man kommer i hög grad att gynnas av att ta sig tiden att åtnjuta frukterna av sitt arbete. Ni kommer att bli mycket mer framgångsrika i att samordna energierna under detta år, ifall ni lyckas upprätthålla er balans.

Årets snabba takt kan lämna er med en känsla av både mental och fysisk utmattning. Vid slutet av ert år 2018 kommer ni att bli förvånade över allt som ni har uppnått, eftersom energin stöttar produktivitet, framsteg, utveckling och rörelse.

Ett flertal av er har kommit fram till vad ni kan kalla ett vägskäl, en plats för viktiga beslut och stora livsförändringar. Detta år är energin inte ämnad för att skjuta upp eller åsidosätta, när det gäller att fatta definitiva beslut. Omständigheter och händelser eskalerar snabbt ifall ni är motvilliga till att framskrida.

År 2018 kommer att lämna många med känslan av att de har blivit burna av en stark, snabb ström i en rasande flod. Vi uppmuntrar er att låta denna mäktiga energi fritt strömma igenom er och ni får bevittna inget mindre än mirakulösa händelser som vecklar ut sig, vilka levererar era vildaste drömmar. Men att glömma att flyta med strömmen i denna snabba energi kommer inte bara att bli svårt, det kommer snabbt att skapa kaos i ert liv. När denna energi tillåts flöda genom er, blir ni förvånade och förundrade över vad ni förmår skapa under detta år.

Er potential är ändlös och era drömmar är obegränsade. Använd detta års energi på ett klokt sätt. Håll er fokus på de resultat som ni helst av allt önskar er och ni kommer att få bevittna er oerhörda skapande kraft, när ni låter Universums kraft strömma genom er.

Vi hoppas att detta meddelande på något sätt har kunnat hjälpa er.

Med kärlek och ljus, vi är era Änglaguider.

 

Copyright © 2012-2017 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://www.Angelic-Guides.com

 

Angelic Guides via Taryn Crimi, December 27th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...