Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 27 december 2017

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert for December 27, 2017

 

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 27 december 2017

Alliansen kommer att fortsätta att använda RV som en militär bedrägeri-taktik tills alla dolda skumma kabalelement har neutraliserats.

Tidpunkten för RV är beroende av neutralisering av alla dolda kriminella kabalelement.

Offentliga kabalfigurer ingår ej. De flesta har redan överlämnat sig mot amnesti. Resten kommer att åtalas för sina brott mot landet och mänskligheten.

De återstående dolda kriminella kabalelementen är det verkliga hotet. Alliansen bryr sig inte antingen de väljer överlämnande eller död.

Trumps senaste verkställande order (blockering av egendomar för personer som är involverade i allvarlig misshandel eller korruption) har planerats av Alliansen för att låta honom inleda massåtalen när tiden kommer.

Dessa massåtal av offentliga kabalfigurer kommer att inträffa Post-RV.

När Alliansen ser att alla de få återstående dolda kriminella kabalelementen neutraliserats, kommer RV slutligen att frisläppas.

Massåtalen kommer att följa, liksom också återställningen av Republiken, och i slutändan GESARA.

Endast mycket få gömda kriminella kabalelement återstår.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...