Änglaguider via Taryn Crimi 20 juli, 2017

Änglaguider

via Taryn Crimi

20 juli, 2017

Idag vill vi fokusera er uppmärksamhet på era önskningar. Var och en av er har många önskningar, av vilka vissa har blomstrat ut i full blom och många andra som ni fortfarande håller på att omforma, skifta och finslipa.

Det är rätt vanlig för människorna att känna sig tvivlande gällande vissa av sina önskningar. Kanske ni känner er som om ni ”ber om alldeles för mycket” eller att ni har en mycket liten chans till att någonsin faktiskt förmå manifestera dem. Det är detta som vi önskar vidareutveckla idag, om vi får.

Ni förstår, utifrån vårt perspektiv, så är allting, och vi menar bokstavligen allting, energi som vibrerar vid en specifik frekvens eller hastighet. Här inom de icke-fysiska sfärerna översätter vi inte våra upplevelser med ögonen, eller öronen eller med vårt beröringssinne; vi upplever dem snarare vibrationsmässigt.

Varenda tanke som ni någonsin har tänkt var en gång en vibration, för vilket ni blev ett exakt motstycke och den blev översatt till ett koncept, aningen mer påtagligt. Människorna tenderar att tänka i bilder. Ja, naturligtvis har ni denna inre dialog pågående inom ert sinne, men ni ser på när era tankar dyker upp i ert sinnes öga likt en holografisk film under största delen av ert vakna liv.

När ni upplever något, det kan vara vadsomhelst; så förmår ni avgöra er uppfattning om upplevelsen. Ni kan snabbt dechiffrera ifall ni gillade upplevelsen eller ifall ni aldrig mer vill uppleva något som påminner om den samt allt däremellan. Ni ser er omkring inom er verklighet och arrangerar ständigt saker i ert huvud gällande vad ni önskar er och vad ni inte önskar. Era önskningar föds ur den upplevelse som ni har manifesterat, såväl det som ni har fått bevittna hos andra.

När ni tog beslutet att inkarnera in i er fysiska kropp, så var ni medvetna om att ni hade förmågan att manifestera absolut allt ni ville. När ni väl kom ni hit och började fördjupa er själva i ert dagliga liv, började ni ändå tvivla på er förmåga. Ni började basera era förväntningar på praktikaliteter och sannolikheten av att något faktiskt skulle komma att manifestera sig för er.

Ni är alla skapar-varelser. Ni skapar ständigt. Er fysiska verklighet var aldrig menad till att få binda upp er, eller fängsla er. Den var menad att vara ett sätt för att ge er ständig feed-back gällande era mest förekommande vibrationer, summan av era mest förekommande vanemässiga tankar.

Er verklighet var menad att bli använd som ett roder på ett skepp, för att hjälpa er att styra i riktningen mot det ni vill och bort från det som ni inte vill. Ändå ser vi att de flesta människorna fastnar i situationer som de inte gillar, för de kan inte ta bort sin fokus från allt som förefaller att falla isär, eller på det som inte ännu finns här. När detta blir den mest dominanta fokuseringspunkten, kan ni bara få mer av det.

Era drömmar var aldrig menade att såra er, att få er att känna att ni inte var tillräckligt bra, att få er att känna er okapabla. Om ni önskar något finns det absolut ett sätt att helt och fullt manifestera det, det kanske bara inte sker på ett sätt som ni hade förväntat er. När ni önskar er något, så finns allt ni vill ha precis här, det finns ingen annan plats där det skulle kunna förekomma. Men på grund av att ni inte kan översätta det fysiskt så tvivlar ni på dess existens.

Det spelar ingen roll hur stort något är som ni vill ha, det finns ingenting som är för stort för er att kunna skapa. Ni skulle inte ha förmått trolla fram tanken eller önskningen till att börja med, om ni inte innehade förmågan att manifestera det fysiskt. Detta gäller utan undantag.

Ni är mycket mer kapabla än vad ni har gett er själva erkänslan för. Ert liv är inte lämnat till tillfälligheter, tur eller sammanträffanden. Ni är den som avgör vad som är menat att ske, genom er fokus och era övertygelser. Ni är skaparen och ni har inga begränsningar utplacerade på er, förutom de som ni tror att ni har.

Ni är gudomliga skapar-varelser som ville spela inom denna fysiska sfär, på grund av glädjen att få manifestera era önskningar till en helt och hållet fysisk värld. Så vi påminner er om att där viljan finns, så finns också vägen. Låt Universum leverera allt som ni ber om.

I Kärlek och Ljus,

Vi är era Änglaguider.

 

Be sure to sign up for more Angelic Guides messages to receive your free download of: How to Manifest Anything you Desire: Download Here

Do you have questions for the Angels? Book your session today!

 

Copyright © 2012-2017 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy, share and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...