Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 9 september 2018

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 9 september 2018

Per Staffan 9 september 2018

Hälsningar från den Arkturiska Gruppen. Vi är ett kollektiv av utvecklade Arkturiska Ljusvarelser som har valt att arbeta med jordens folk vid denna kraftfulla tid av uppstigningsenergi genom att hjälpa alla som är redo och villiga att flytta bortom den tredje dimensionen och in i ett medvetande som inte längre omfattar dualitet och separation.

Vi är kärlek och observerar enkelt den medfödda renheten hos var och en av er. Vårt arbete är att hjälpa er att förstå och acceptera att ni också är varelser av Ljus men har glömt. Ni kan kalla på oss närhelst ni vill, ni är delar av det kollektiva medvetandet i den Arkturiska Gruppen. Vi är inte här för enbart en person utan för alla som söker upplysning. Detta är vårt arbete, vår glädje och vårt Kärleksuppdrag.

Det är dags att fullt ut öppna upp för djupare medvetenhet och verkligen se, kära ni, att observera och översätta bortom den mångfald situationer som så många kämpar med dagligen. Många, även de som är vakna för sanningen, befinner sig mitt i ett fysiskt, känslomässigt, mentalt och till och med andligt kaos som lämnar dem i tvivel, förvirring och sorg.

Världen som ni har känt den är ett materiellt koncept för den verkliga världen. Den verkliga världen är en andlig Idé inom Guds sinne. Den materiella världen som ser så verklig ut, är tolkningen av en konsensusmedvetenhet insnärjd i tron på dualitet och separation. Ett träd är inte som ni ser det med mänskliga ögon, utan i sin sanna form är det en vacker, levande Ljuskropp, vilket är sant för alla levande saker.

Jordens materiella känsla kommer att förändras när de falska övertygelser som bildade den börjar lösas upp. Den kan aldrig återvända till vad det var trots ansträngningar av de som försöker få detta att hända, eftersom substansen är annorlunda.

Människor börjar hedra och uppskatta alla livsformer och har slutligen allvarliga tankar på att rensa och skydda jorden, eftersom de börjar förstå Enhet, att vad de gör mot andra och Gaia, gör de mot sig själva. Människor är den enda arten som förorenar sitt eget bo.

De som ännu inte vet att de är andliga varelser (medvetande och inte bara en mänsklig kropp) upplever varierande grader av panik just nu när de ser deras verklighet (det rätta sättet för saker) falla ihop. På grund av detta agerar vissa ut genom våldsamma och tanklösa reaktioner i ett värdelöst försök att behålla status quo.

Eftersom människor bygger sina liv runt sina uppnådda tillstånd av medvetande, dras deras personliga “säkerhetsmatta” undan från dem när förändringar sker, antingen personliga eller över hela världen. Vissa älskar att se den “större bilden” medan andra får panik. Detta kan hända också när en andlig omställning äger rum.

Uppvaknande till en ny nivå av medvetenhet händer när individen är andligt redo, och inte när han/hon tycker att de är redo. Det är därför som många riter, ritualer och aktiviteter som utövas för att skifta någon andligt verkligen är ganska värdelösa. Lita på att ditt Högre Jag vet vad du är redo för och när du är redo för det.

Skiften i medvetande kan kännas som och anses ofta vara ett personligt misslyckande eftersom de ofta resulterar i kollaps av en eller flera delar av ens liv som skapades ur ett tidigare tillstånd av medvetenhet. Kom alltid ihåg att inget verkligt någonsin kan lösas upp, bara uppfattningar som hålls om någonting kan försvinna. Om något i ditt liv är en andlig verklighet som är avsedd för att vara där, kommer den att återuppstå i högre och bättre former när ditt medvetande (substansen i det) utvecklas.

I praktiken är dessa erfarenheter examina, händelser som är nödvändiga för att tvinga någon ut ur sin komfortzon. Utan dessa “väckarklockor” skulle många fortsätta för att helt enkelt stagnera i illusioner i materiellt hänseende eftersom det skulle vara allt de var medvetna om.

Med tiden rör sig varje själ bortom behovet av svåra upplevelser (väckarklockor) för att lära sig och växa eftersom de andligt når en punkt där de kan komma åt och bli undervisade från den alldeles närvarande Gudomliga Källan till allting inom.

Återkalla den mest förödande händelsen i ditt liv. Lämnade den dig på samma plats som du var tidigare? Har den gjort dig mer medkännande mot dem med liknande problem, eller blev du förbittrad och arg? Yttre upplevelser speglar alltid ens trossystem och kan vara opersonliga (bildat av konsensusvärlds-medvetande) eller personliga (reflektioner av ens personliga trossystem). Energin överensstämmer alltid med likadan energi.

Att vara uttryck för den ENDA Gudomliga Skaparen gör varje själ till en skapare också. Erfarenheter, oavsett hur till synes smärtsamma eller meningslösa i materiell mening de är, tjänar till att undervisa den utvecklande själen om vad den behöver för att lära sig genom sina egna skapelser. Ovetande om det stora utbudet av information som ligger i dem, kan nyuppvaknande själar vanligtvis bara lära sig genom sina smärtsamma och svåra skapelser.

Vissa utvecklade varelser väljer att vara en del av en katastrofsituation för att hjälpa andra och lägga till sitt ljus men de är vanligtvis inte medvetna om att ha gjort detta inre val. Ingen straffas någonsin för tidigare obetänksamheter, som många fortfarande tror. Karma är helt enkelt balanseringen av energin som skapats av den inblandade personen – inriktning av energier – själen som upplever sina egna skapelser så att säga.

Hämnd, vedergällning och straff är mänskliga begrepp som aldrig har och aldrig kommer att bli kvaliteter av Gudomligt Medvetande. Varje andlig idé som är förkroppsligad i Gudomlig Medvetenhet (överflöd, harmoni, helhet, intelligens, glädje, fred etc.) hålls på plats som LAG som ingen individ någonsin kan fixa, läka eller förändra. Fundera på denna sanning med avseende på sjukdom, brist och andra tredimensionella problem.

Det tredimensionella trossystemet anser att obekväma fysiska, känslomässiga eller mentala erfarenheter är “dåliga” och behöver lösningar och förebyggande åtgärder. Några praktiska tredimensionella råd för att göra livet lättare är bra och nödvändiga för alla, men problemet med de flesta “lösningar” är att de berörda yrkesgrupperna ännu inte förstår den större bilden, och oavsett hur väl det är menat, leder deras lösningar ofta till att addera mer kraft och därmed förlänga en viss situation.

De flesta läkande fackmän förstår ännu inte att en person inte bara är fysisk utan också har en känslomässig, mental och andlig kropp. Som en följd av detta, tar bara “behandlingar” (ofta bara kemikalier som tjänar till att täcka upp en fråga och blockera personens rensning av det) bort en störande gren och gör ingenting åt roten.

Många högt utvecklade själar går nu in i de helande yrkena och de kommer beväpnade med ett medvetande som minns kraftfulla antika helande tekniker samt ett förverkligande av den medfödda Gudomligheten hos varje person som kommer till dem. Många av dagens behandlingar och övertygelser om hälsa och sjukdom kommer snart att anses vara föråldrade.

Du är så mycket mer än vad du har blivit ledd till att tro och så ser vi dig. Glöm aldrig att du är en Gudomlig Varelse, en verklig fasett eller ett uttryck av Gud på jorden som upplever en känsla av separation vilket undervisar och leder dig till att komma ihåg vem du är. Självkärlek är absolut nödvändigt för andliga framsteg, för du är fortfarande låst i den tredje dimensionen så länge som du tror att du är separat från källan eller ovärdig på något sätt.

Många, även en del som utvecklats mycket, har fastnat i de aldrig så verkliga illusionerna av dualitet och separation, och har blivit som stenstatyer som håller en pose för evigt – livstid efter livstid. Vid denna tidpunkt, just nu på jorden, strömmar högfrekvent energi ut på jorden och är tillgänglig för att hjälpa alla som är mottagliga för den. Dessa kraftfulla evolutionära energier av Ljus bryter sönder stenmedvetandet i en sovande värld genom vad som verkar vara katastrofer.

Du som läser dessa meddelanden är inte längre av den här täta energin, annars så skulle du inte ha hittat meddelandena (inriktning) och de skulle inte ha gett dig någon mening. Däremot kämpar många av er fortfarande när ni börjar inse att ni inte längre är i linje med många omhuldade övertygelser och begrepp, varav några har fungerat som band inom familj, vänner och aktiviteter.

Det är på denna punkt som den andliga vägen kan bli en ensam sådan, speciellt i början. Den uppvaknande studeranden av sanningen befinner sig ofta utan vänner som han kan dela med, och har inte längre någonting gemensamt med många av hans gamla kamrater. Om detta händer, tro aldrig att du på något sätt har misslyckats, eller att leva det andliga livet betyder att du måste leva ett ensamt liv.

Gradvis kommer din medvetenhet automatiskt och utan medveten tanke att dra till dig de du är i linje med, liksom några som är redo att lära av din medvetenhetsnivå.

Det innebär inte att lämna alla som inte tror som du gör, (eller favoritmat och aktiviteter). Snarare betyder det helt enkelt att när du utvecklas till nya nivåer av medvetenhet flyttar du automatiskt ut från inriktning med många kända saker och kanske inte längre vill engagera dig i dem som du en gång gjorde. Det här är inte bra eller dåligt, det är helt enkelt som det är.

Guds Medvetenhet som är din sanna Medvetenhet (för det finns bara en medvetenhet), är en lag för DEN själv som säger att det är den enda Kraften som finns. DET är inte en makt över något, för det finns inget som existerar som det skulle kunna vara makt över. Det är helt enkelt och oändligt den enda Kraften.

Påminn dig i varje vaket ögonblick och i varje situation; “Mitt medvetande” (inte det mänskliga medvetna medvetandet, utan mitt verkliga JAG) “är en lag om överflöde, helhet, harmoni, fred, etc. som styr allt i min upplevelse.” Verkligheten av denna sanning börjar gradvis manifestera sig som mer harmoni i varje vanlig aspekt av ditt liv.

Många väljer att lämna vid den här tiden (inte medvetet) med vetskap om att de kan vara till bättre och högre tjänst från den andra sidan, så var inte alltför ledsen eller orolig när en älskad väljer att lämna. Kom ihåg att det inte finns något sådant som döden – hur kunde en oändlig Gud dö?

När en person väljer (ja, väljer) att gå hem, möts han med firande. Vänner, familj och guider är där för att hälsa på honom och säger ofta; “Åh, är du redan tillbaka?” Överdrivet sörjande av en älskad genom att bygga helgedomar eller ständigt prata om dem, tjänar bara till att hålla den älskade i jordens energi och borta från att gå vidare i sin egen andliga tillväxtresa. En hälsosam sorgetid hos dem som är kvar är normalt. Vi talar om situationer där den är överdriven.

När döden förstås som att “gå hem” av majoriteten kommer den inte längre att fruktas och motstås utan kommer att ses som det personliga valet av någon som vet att deras arbete är klart. Vissa tjänar och lär sig här, medan andra tjänar och lär sig från andra sidan. Du är faktiskt mer verklig på andra sidan än på jorden.

Allt är ett, allt är perfekt, och allt är kärlek, för det finns inget annat.

Vi är den Arkturiska Gruppen

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...